İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Tarih Dergisi, Editör, 17.03.2011 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Kazanlı Yenilikçi Alimler Kongresi, Eskişehir, Nisan 2014
Kazanlı Yenilikçi Alimler Kongresi, Kazan/Tataristan, Nisan 2014
Tarih Boyunca Lider ve Liderlik Anlayışı , İstanbul, Mayıs 2013
Ali Emîrî -Dersaadet Sohbetleri, İstanbul, Aralık 2013
Sadr-ı Esbak Seyyid Hasan Paşa Çalıştayı, İstanbul, Mart 2013
I. Uluslar arası Hünkar’a Vefa Sempozyumu, Kocaeli/Gebze, Mayıs 2013
Sarayda Yaşam Seminerleri, Dolmabahçe Sarayı/İstanbul, Nisan 2013
Bulgaria and Turkey at the Intercultural Crossroads: International Symposium on Language, History and Literature-II, Ankara, Ekim 2012
İslamla Yenilenme ve Birlik I: İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, Kırım/Akmescit, Aralık 2012
XXI. Asırda Kadın Siyasetçilerin Artan Rolü , Bakü, Ekim 2011
Hundert Jahre Grabungen in Samarra / Hundred Years of Excavations in Samarra 7. Kolloquium der Ernst Herzfeld Gesellschaft , Berlin, Temmuz 2011
Russia-Turkey: Paralels of Historical and Cultural Development , St Petersburg, Nisan 2011
Balkanlar’da Birlikte Yaşama Kültürü Konferansı (IBAC), Üsküp, Mayıs 2011
Akdeniz’de İslam Medeniyeti Uluslarlarası Konferansı, Kıbrıs, Aralık 2010
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, Ankara, Mart 2010
Balkanlar’da İslâm Medeniyeti IV. Uluslararası Kongresi, Üsküp, Ekim 2010
Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk - Alman İlişkileri Sempozyumu, Konya, Ekim 2009
İmparatorluklar Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2009
Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk - Alman İlişkileri Sempozyumu, Konya, Ekim 2009
Ölümünün 200. Yılında Sultan III. Selim Semineri, Topkapı Sarayı/İstanbul, Temmuz 2008
Üçüncü Uluslar arası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı , Giresun, Nisan 2008
Uluslararası VI. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2008
Uygarlıklar Vadisi Menderes Tarihte Aydın Kenti Paneli, Aydın, Eylül 2006
Balkanlar’da İslam Medeniyeti 3. Milletlerarası Kongresi, Bükreş, Kasım 2006
Arnavudlar Arasındaki İslamiyetin Altı Asrı konulu Uluslar arası Sempozyumu, Piriştina, Eylül 2006
Tarihimize Işık Tutanlar Mübahat Kütükoğlu ve Tarihçiliği Üzerine, İstanbul, Kasım 2005
Tarih Boyunca Dünyada ve Türkler’de Denizcilik, İstanbul, Mayıs 2004
Balkanlar’da İslam Medeniyeti İkinci Milletlerarası Sempozyumu, Tiran, Aralık 2003
XIV. Türk Tarih Kongresi , Ankara, Eylül 2002
T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Uluslar arası Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2001
Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Sempozyumu, İstanbul, Ekim 2001
Balkanlar’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu, Sofya, Nisan 2000
XV. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, Topkapı Sarayı/İstanbul, Haziran 1999
T.C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası, Ankara, Nisan 1998
V. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu, Antakya, Ekim 1998