İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toklu Y.C., Bekdaş G., Temür R., "Analysis of cable structures through energy minimization", STRUCTURAL ENGİNEERİNG AND MECHANİCS, vol.62, pp.749-758, 2017 (Link) (Abstract)
Giran Ö., Temür R., Bekdaş G., "Resource constrained project scheduling by harmony search algorithm", KSCE JOURNAL OF CİVİL ENGİNEERİNG, vol.21, pp.479-487, 2017 (Link) (Abstract)
Temür R., Bekdaş G., "Teaching learning-based optimization for design of cantilever retaining walls", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.57, pp.763-783, 2016 (Abstract)
Toklu Y.C., Temür R., Bekdaş G., "Computation of Nonunique Solutions for Trusses Undergoing Large Deflections", INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS, vol.12, pp.1-1, 2015 (Link) (Abstract)
Toklu Y.C., Bekdaş G., Temür R., "Analysis Of Trusses By Total Potential Optimization Method Coupled With Harmony Search", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.45, pp.183-199, 2013 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Temür R., Kayabekir A.E. , Bekdaş G., Nigdeli S.M., "Grey Wolf Optimizer Based Design of Reinforced Concrete Retaining Walls Considering Shear Key", International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, pp.93-98, 2018 (Link) (Abstract)
Temür R., Bekdaş G., "Betonarme konsol istinat duvarlarının optimum tasarımı", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.1043-1050, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Temür R., Öser C., "Düşey Yük Etkisi Altındaki Kazık Gruplarının Bozkurt Optimizasyon Algoritması ile Optimizasyonu", Politeknik Dergisi, cilt.21, ss.---, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Kayabekir A.E. , Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., "Investigation of cross-sectional dimension on optimum carbon fiber reinforced polymer design for shear capacity increase of reinforced concrete beams", International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, no.3, pp.87-92, 2018
Kayabekir A.E., Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., "Statik ve Dinamik Yükler Altındaki İstinat Duvarlarının Optimum Tasarımı", Engineering Sciences, vol.12, pp.46-56, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Temür R., Bekdaş G., Toklu Y.C., "Total potential energy minimization method in structural analysis considering material nonlinearity", Challenge Journal of Structural Mechanics, vol.3, no.3, pp.129-133, 2017 (Link) (Abstract)
Bekdaş G., Temür R., "Metaheuristic Approaches for Optimum Design of Cantilever Reinforced Concrete Retaining Walls", Challenge Journal of Structural Mechanics, vol.3, pp.23-30, 2017 (Link) (Abstract)
Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., Kayabekir A.E., "Restricted Optimum Design of Reinforced Concrete Retaining Walls", International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol.1, pp.326-332, 2016 (Link) (Abstract)
Temür R., Öztorun N.K., "Rijit Döşeme Varsayımının Perde Duvarlarda Oluşan Kesme Kuvvetlerine Etkisi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.72-81, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Damci E., Temür R., Bekdaş G., Sayin B., "Damages and causes on the structures during the October 23, 2011 Van earthquake in Turkey", Case Studies in Construction Materials, vol.3, pp.112-131, 2015 (Link) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Temür R., Kayabekir A.E. , Bekdaş G., Nigdeli S.M., "Grey Wolf Optimizer Based Design of Reinforced Concrete Retaining Walls Considering Shear Key", 7th International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM '18), Roma, ITALYA, 23-25 Kasım 2018, pp.---
Kayabekir A.E. , Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., ". Investigation of cross-sectional dimension on optimum carbon fiber reinforced polymer design for shear capacity increase of reinforced concrete beams", 7th International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM '18), Roma, ITALYA, 23-25 Kasım 2018, pp.---
Bekdaş G., Temür R., "Grey Wolf Optimizer for Optimum Design of Reinforced Concrete Cantilever Retaining Walls", 15th International Conference of Numerical Analysis And Applied Mathematics, Selanik, YUNANISTAN, 25-30 Eylül 2017, vol.1978, no.1, pp.260008-1-260008-4 (Link)
Kayabekir A.E., Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., "Optimum design of retaining walls under static and dynamic loads", International Science Symposium (ISS2016), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2016, pp.1-10
Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., Kayabekir A.E., "Restricted Optimum Design of Reinforced Concrete Retaining Walls", 7th European Conference of Civil Engineering (ECCIE '16), Bern, ISVIÇRE, 17-19 Aralık 2016, pp.--- (Abstract)
Bekdaş G., Temür R., "Metaheuristic Approaches For Optimum Design Of Cantilever Reinforced Concrete Retaining Wall", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2016, pp.1-8 (Abstract)
Temür R., Bekdaş G., Toklu Y.C., "Total Potential Energy Minimization Method Considering Material Nonlinearity", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2016, pp.1-8 (Abstract)
Gülbaz S., Kazezyilmaz Alhan C.M., Temür R., "An Empirical Formula for Estimating Bioretention Outflow Rate", 4th IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Coimbra, PORTEKIZ, 17-19 Eylül 2016, pp.--- (Abstract)
Toklu Y.C., Temür R., Bekdaş G., "Teaching learning based optimization algorithm for analyses of trusses considering elastoplastic behavior", 6th European Conference of Civil Engineering, Budapeşte, MACARISTAN, 12-14 Aralık 2015, pp.81-85 (Link) (Abstract)
Temür R., Bekdaş G., Toklu Y.C., "Analyses of truss structures via total potential optimization implemented with teaching learning based optimization algorithm", 3rd International Conference on Optimization Techniques in Engineering, Roma, ITALYA, 7-9 Kasım 2015, pp.99-108 (Link) (Abstract)
Bekdaş G., Temür R., "Optimum design of cantilever reinforced concrete retaining wall using teaching learning based optimization algorithm", 3rd International Conference on Optimization Techniques in Engineering, Roma, ITALYA, 7-9 Kasım 2015, pp.138-143 (Link) (Abstract)
Toklu Y.C., Bekdaş G., Temür R., "Investigation of thermal effects on analyses of truss structures via metaheuristic approaches", 6th European Conference of Civil Engineering, Budapeşte, MACARISTAN, 12-14 Aralık 2015, pp.99-105 (Link) (Abstract)
Temür R., Bekdaş G., Türkan Y.S., Toklu Y.C., "Investigating The Behavior Of The Truss Structures With Unilateral Boundary Conditions", 5th European Conference of Civil Engineering, Floransa, ITALYA, 21-25 Kasım 2014, pp.CD-ROM (Link) (Abstract)
Bekdaş G., Temür R., Toklu Y.C., "Analyses Of Truss Structures Under Thermal Effects", 5th European Conference of Civil Engineering, Floransa, ITALYA, 21-25 Kasım 2014, pp.CD-ROM (Link) (Abstract)
Temür R., Bekdaş G., Toklu Y.C., "Analysis Of Cable Structures Through Total Potential Optimization Using Meta-Heuristic Algorithms", 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-25 Ekim 2014, pp.CD-ROM (Link) (Abstract)
Temür R., Yildizlar B., Damci E., Öztorun N.K., "The Study Of Rapid Analysis Technique Considering Hospital Buildings On Urbanised Locations", International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Mayıs 2014, vol.6, pp.423-430 (Link) (Abstract)
Temür R., Bekdaş G., Toklu Y.C., "Behaviour Of Zero Force Members In Nonlinear Truss Analysis", 15th EU/ME Workshop Metaheuristics and Engineering, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-25 Mart 2014, pp.153-156 (Abstract)
Bekdaş G., Temür R., Toklu Y.C., "Analysis Of Structures With Unilateral Boundary Conditions", 15th EU/ME Workshop Metaheuristics and Engineering, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-25 Mart 2014, pp.113-116 (Abstract)
Bekdaş G., Temür R., Toklu Y.C., "Total Potential Energy Optimization Method Analyses Of Trusses Structures Considering The Elasto-Plastic Behavior", 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-25 Ekim 2014, pp.CD-ROM (Link) (Abstract)
Temür R., Yildizlar B., Damci E., Öztorun N.K., "İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması", 3. Yapı Denetimi Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKİYE, 5-6 Ekim 2013 (Özet)
Temür R., Tanriverdi S.C., "Ulaştırma Talep Tahmin Modellerinde Harmoni Arama Yöntemi Uygulaması", International Science and Technology Conference 2013, ITALYA, 25-27 Haziran 2013, pp.365-372 (Link) (Özet)
Toklu Y.C., Bekdaş G., Temür R., Toklu Ş.Ç., Uzun F., "Nonlinear Analysis Of Structures By Total Potential Optimization Using Metaheuristic Algorithms (Tpo/Ma)", 20th International Workshop: Intelligent Computing in Engineering, AVUSTURYA, 30 Haziran-2 Temmuz 2013
Toklu Y.C., Temür R., Bekdaş G., Uzun F., "Space Applications Of Tensegric Structures", 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, TÜRKİYE, 12-14 Haziran 2013, pp.29-32 (Link) (Abstract)
Temür R., Yildizlar B., Damci E., Öztorun N.K., "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması", 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, HATAY, TÜRKİYE, 25-27 Eylül 2013, ss.CD-ROM (Link) (Özet)
Temür R., "Geliştirilmiş Hızlı Durum Tespit Yöntemi", Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKİYE, 7-8 Aralık 2006, ss.117-120 (Link) (Özet)
Temür R., Öztorun N.K., "Hızlı Durum Tespit (DURTES) Yöntemi Yazılımının Geliştirilmesi", II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-19 Kasım 2005, ss.CD-ROM (Özet) (Abstract)
Temür R., Öztorun N.K., "Yapıların Hızlı Durum Tespiti İçin Geliştirilen Uzman Bilgisayar Programı DURTES ile Genel Amaçlı Sonlu Eleman Programlarının Entegrasyonu", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 15-17 Nisan 2004, ss.CD-ROM (Link) (Özet) (Abstract)
Bekdaş G., Temür R., Şahan S., Çavuş K., Özcan H., Şener E., et al., "İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi A3 Bloğu Ön İncelemesi", Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-20 Şubat 2003, ss.329-335 (Özet)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Temür R., Bekdaş G., "Optimum Design of Reinforced Concrete Retaining Walls", in: Handbook of Research on Predictive Modeling and Optimization Methods in Science and Engineering, Kim D, Roy SS, Länsivaara T, Deo R, Samui P, Eds., IGI Global Publications , Pennsylvania, pp.360-378, 2018 (Link) (Abstract)
Öser C., Temür R., "Optimization of Pile Groups Under Vertical Loads Using Metaheuristic Algorithms", in: Handbook of Research on Predictive Modeling and Optimization Methods in Science and Engineering, Kim D, Roy SS, Länsivaara T, Deo R, Samui P, Eds., IGI Global Publications , Pennsylvania, pp.276-298, 2018 (Link) (Abstract)
Temür R., Türkan Y.S., Toklu Y.C., "Geometrically Nonlinear Analysis of Trusses Using Particle Swarm Optimization", in: Recent Advances in Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, Yang X.S., Eds., Springer International Publishing, Zürih, pp.283-300, 2015 (Link) (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi