İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Göklem TEKDEMİR YURTDAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Psikoloji Bölümü
Ana Bilm Dalı : Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4555700 | Dahili : 15786
+90 212 4555700 | Dahili : 15786
Faks : +90 212 5122140
E Posta Adresi : tekdemiristanbul.edu.tr | goklem_tekdemiryahoo.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/tekdemir/
Ofis : B Blok 12
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Balabanağa Mah. Ordu cad. No:6 34413 Laleli-Fatih
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Psikoloji, 2002-2007
Yüksek Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, 1996-1998
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, 1992-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "İnsanlararası İlişkilerde Anlamın Birlikte İnşası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Eylül, 2007.
Yüksek Lisans, "Neuropsychological Correlates of Multiple Sclerosis", BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Eylül, 1998.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Repair: Developing Skills in Conversation Analysis:III, University of York, İngiltere, 2009
Turn Taking: Developing Skills in Conversation Analysis:I, University of York, İngiltere, 2008
Araştırma Alanları
Sosyal Psikoloji
Nitel Metodolojiler
Konuşma Analizi
Söylem Analizi
Toplumsal Cinsiyet
İletişim Psikolojisi
Sosyal Kimlik
Web Of Science Araştırma Alanları
Psychology, Social
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2018
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2009
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2002 - 2007
Arş.Gör., BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2002
Verdiği Dersler
PSİKOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1, Lisans, 2018-2019
PSİKOLOJİDE NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2, Lisans, 2018-2019
SOSYAL PSİKOLOJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR 2, Lisans, 2018-2019
SOSYAL PSİKOLOJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR 1, Lisans, 2018-2019
Sosyal Psikolojide İletişim Kuramları, Yüksek Lisans, 2018-2019
SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 2, Yüksek Lisans, 2017-2018
SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sosyal Psikolojide İletişim Araştırmaları, Yüksek Lisans, 2017-2018
SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 1, Yüksek Lisans, 2017-2018
DİL İNCELEMELERİ 2, Doktora, 2013-2014
SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ 2-PARALEL, Lisans, 2013-2014
DİL İNCELEMELERİ 1, Doktora, 2013-2014
SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1-PARALEL, Lisans, 2013-2014
SOSYAL PSİKOLOJİDE ÇALIŞMALAR 2, Lisans, 2012-2013
SOSYAL PSİKOLOJİDE ÇALIŞMALAR 1, Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Elçi, "Cinsiyet tanımlarında göstergelerin kullanımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Psikoloji, Mayıs, 2016.
Doktora, U.Şah, "Psikolojinin Çeşitli Alanlarında Çalışan Psikologların Cinsiyete, Toplumsal Cinsiyete ve Queer Kuramına İlişkin Söylemleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Doktora, N.Ağdelen, ""Kıbrıslı Türk Yetişkinlerin Evden Ayrılma Süreçlerinin İncelenmesi"", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Aydemir, "Yaşlılık Sürecine İlişkin Aile İçi Dinamikler ve Yaş Ayrımcılığı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Ü.Eser, ""Türkiye'de Kürt-Türk Evliliklerinin Çapraz Evlilikler ve Etnik Kimlik Farklılıkları Bağlamında İncelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Atalay, "10-15 Yaş Cocuk ve Ergenlerde İç Grup Dış Grup Ayrımının Dayandığı Kalıpyargıların Sosyal Alan Kuramı Bağlamında İncelenmesi"", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, F.Çömez Polat, "Türkiye'de Değişen Dindarlık Göstergeleri ve Sosyal Medya", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Z.Aygül Özüdoğru, "Sosyal Medyada Kadın ve Suç Temsilleri: Şiddetine Maruz Kaldığı Erkekleri Kendini Savunmak Amacıyla Öldüren ya da Yaralayan Kadınlara Dair Haberlerin Söylemsel Bir Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Özgür, ""Türkiye'de Farklı Sivil Toplum Kuruluşları Bağlamında Kurumsal Gönüllülük Kimliğinin İncelenmesi"", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, B.Alparslan, "Kadınlık ve Annelik Kimliğine Dair İnşalarının Nesillere ve Sosyoekonomik Sınıflara Göre Karşılaştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Coşkun, "Sosyal Medyada Annelik Kimliği Bağlamında Kullanılan Açıklayıcı Repertuarlar ve Özne Konumları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, H.Ertürk, "Rüyanın Sosyal Temsilleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Psikoloji, Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, F.Yoğan, "Yaşlılık olgusunun açıklanma biçimleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, S.Yıldırım, "Sosyal Medya ve Suriyeli Sığınmacıların Sosyal İnşası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, Ü.Eser, "Gündelik Etkileşimlerde Kürt Kimliğinin İnşasını Belirleyen Söylemler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, S.Özgür, "Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekme Davranışı ve Söylemsel Meşrulaştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, B.Atabinen, "Kamusal mekan savunusu üzerinden yürütülen kolektif eylem anlatılarında benlik ve faillik kurgusu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2017.
Yüksek Lisans, E.Sakin, "Türkiye'de Çevrimiçi Arkadaşlık Servisi Siteleri Kullanıcılarında Benlik Sunumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, G.Derin, "Bir Sosyal Ağ Olarak Facebook Kullanmayan Kişilerin Yalnızlık Algıları, Kendini Açma Biçimleri ve Etkileşim Kaygıları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, S.Top, "Doktor-hasta etkileşimleri: Kültürler arası karşılaştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Psikoloji, Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, M.Atakan, "Sözel Etkileşimlerde Toplumsal Cinsiyet Kuruluşu ve Akran Kültürü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, A.Bektaşoğlu Üzer, ""Yaşlı Bireylerdeki Ölüm Kaygısı Düzeyinin Çeşitli Benlik ve Kimlik Değişkenleri İle İlgisi"", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, D.Yılmaz, "Opiat Bağımlılarında Bağımlılık Kimliğinin Söylemsel İnşası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Birtek Özdemir, "Mekan ve Kimlik", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Çetin, "Engelli Olan Yaşlılarla İlgili Ayrımcılık Söylemleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Arabacı Bucakçı, "Çiftlerin düşünme stilleri, romantik ilişkiler ve ilişki doyumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Fındık, "Bir Sosyal Kimlik Olarak Ergenliğin Sosyal Medyada İnşası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Ataş, "Konumlandırma Teorisine Göre Kimliklerin Müzakeresi ve Argümentasyon Stratejileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Erdoğdu, "İŞİTME ENGELLİ KİMLİĞİNİN İNŞA EDİLME BİÇİMLERİ VE CODA OLGUSUNUN SÖYLEMSEL TEMELLERİNİN İNCELENMESİ.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Başgül, "Gündelik Konuşmalarda Mekanla Yaşantının İnşası ve Bu İnşa Üzerindan Kimliklerin Kurgulanışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Altınal, ""Hayvanların Gündelik Konuşmalarda Ötekileştirilmesi ve Ahlaki Konumlarının İnşası"", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Kaşoğlu, "Toplumdaki azınlıklara karşı önyargı ve hoşgörü kavramı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Emek, "Farklı bağlamlarda açıklama ve argüman sunma pratikleri: "Oltaya getirme " tekniği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, U.Karlıklı, "Reklamcıların Kurumsal Söylemleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Arel Üniversitesi, Mayıs, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Maltepe Üniversitesi, Ekim, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Arel Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2014
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Arel Üniversitesi, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Tez savunma jüri üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, Arel Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2012
Tez Savunma, Tez savunma jürisi , İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2010
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2010
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2010
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Dalmaz M. , Tekdemir Yurtdaş G., "KADINLARDA ÇOCUK SAHİBİ OLMA VE ORTOREKSİYA NERVOZA ARASINDAKİ İLİŞKİ ", Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.43-62, 2018 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., "İnsanlararası İlişkilerde Anlam İnşası: Türkçede Onarım Türleri", Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi , cilt.8, ss.87-103, 2018 (Link)
Derin G.D., Tekdemir Yurtdaş G., "Facebook Kullanmama Tercihinin Kendini Açma Biçimi ve Etkileşim Kaygısı Bağlamında İncelenmesi", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, cilt.45, ss.25-44, 2017 (Link)
Yildirim S., Tekdemir Yurtdaş G., "Türkiye’deki Katılımcı Sözlüklerde Suriyeli Sığınmacıların Sosyal İnşası: Sosyal Medya ve Açıklayıcı Repertuarlar", Middle East Journal of Refugee Studies, cilt.1, ss.77-122, 2016 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., Curun F., "Prioritizing Identities: Cross Categorization of Ethnicity and Religious Sects in Turkey: Ethnicity and/or Religion", Journal of Arts and Humanities, vol.4, no.12, pp.12-25, 2015 (Link)
Dalmaz M. , Tekdemir Yurtdaş G., "Spor Salonunda Spor Yapanlarda Ortoreksiya Nervoza Belirtilerinin İncelenmesi", International Refereed Journal of Orthopaedıcs Traumatology And Sports Medicine , cilt.4, ss.23-39, 2015 (Link)
Curun F., Tekdemir Yurtdaş G., "Basit Ve Çapraz Grup Üyeliklerinin Algılanışı:Cinsiyet Ve Yaş Değişkenleri", Psikoloji Çalışmaları Dergisi, cilt.34, ss.35-52, 2014 (Link)
Atakan M., Tekdemir Yurtdaş G., "Ergenlerin Karşılıklı Konuşmalarında Toplumsal Cinsiyet Kuruluşu", Psikoloji Çalışmaları Dergisi, cilt.33, ss.15-30, 2013 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., "Repetitions in Turkish: Talk among Friends", Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, vol.13, pp.111-111, 2012 (Link)
Arkonaç S.A., Tekdemir Yurtdaş G., Çoker Ç., "Kürt Sorununu Açıklamada Kişisel Duruş İnşası Ve Mesafe Alışlar", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.11, ss.251-261, 2012 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., Atakan M., Tezerişir A., "Sözel Etkileşimlerde Cinsiyet ile Söz kesme ve Çakışma Arasındaki İlişki", İ.Ü.Psikoloji Çalışmaları Dergisi, cilt.31, ss.105-117, 2011 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., "Sözce Tekrarlarının Kültürel Anlamları", İ.Ü.Psikoloji Çalışmaları Dergisi, cilt.30, ss.33-51, 2010 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., "Konuşmanın Sıra-Alış Organizasyonunda İktidarın Seyri ve Konum Alışlar", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.25, ss.111-111, 2008 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Tekdemir Yurtdaş G., "1.Dünya Savaşı'nda Propaganda: Dil, Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Bir İnceleme", Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum "Eve Dönen Asker", İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, pp.73-74 (Link)
Bakiler E., Tekdemir Yurtdaş G., "Relationships among siblings in terms of gender roles: Positionings and identity construction ", 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, ITALYA, 27-29 Nisan 2017, pp.60-61 (Link)
Azak Y., Tekdemir Yurtdaş G., "Modern Yaşam Alanları Olarak Güvenlikli Konutlar, Mekân Kimliği ve Yaşam Tarzı Atıfları", I. Sosyal Psikoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2016, ss.62-62
Tekdemir Yurtdaş G., Elçi E., "Çiftler Arasında Çatışma Çözümü Ve Cinsiyet Farklılıkları.", Uluslar arası Dil ve İletişim Sempozyumu: Araştırma eğilimleri ve güçlükler, İZMİR, TÜRKİYE, 10-13 Haziran 2013, pp.222-222
Tekdemir Yurtdaş G., "Baskınlık, Cinsiyet Rolleri, Kişilik Özellikleri Ile Konuşmada Iktidar Paylaşımı Arasındaki Ilişki", Uluslar arası Dil ve İletişim Sempozyumu: Araştırma eğilimleri ve güçlükler, İZMİR, TÜRKİYE, 10-13 Haziran 2012, pp.222-222
Tekdemir Yurtdaş G., Atakan M., Tezerişir A., "Söz Kesme Girişimleri Ve Cinsiyet Farklılıkları", 17.Ulusal Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2012, cilt.00, no.0, ss.00-00 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., "Repetitions In Turkish: Talk Among Friends", Qualitative Computing: Diverse Worlds and Research Practices Conference, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-26 Şubat 2011, pp.11-11
Çoker Ç., Tekdemir Yurtdaş G., Arkonaç S.A., "Devletin Sembolleri: Akademik Bir Mekan Okuması", 8th Conference of Discourse, Power and Resistance, Manchester, INGILTERE, 6-8 Nisan 2009, ss.111-111
Çoker Ç., Tekdemir Yurtdaş G., Arkonaç S.A., "Rektörlük Seçimleri: İki Tarafı Da Memnun Etmek", 8th Conference of Discourse, Power and Resistance, Manchester, INGILTERE, 6-8 Nisan 2009, pp.111-111
Tekdemir Yurtdaş G., "Dört Farklı Sosyal Ortamda Kullanılan Etkileşim Stratejileri", 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2-5 Eylül 2008, ss.48-49
Tekdemir Yurtdaş G., Arkonaç S.A., Çoker Ç., "Konumlandırma Teorisi: Türkçe Yapılan Konuşmalarda Seyreden Konumlanışlar", 14.Ulusal Psikoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 6-8 Eylül 2006, ss.111-111
Tekdemir Yurtdaş G., "Psikoloji Bilimi Için Önerilen Yeni Epistemolojik Model Gerçekten Bir Çözüm Öneriyor Mu?", IV. Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 5-7 Ekim 2005, ss.519-521
Tekdemir Yurtdaş G., "Dil Ve Düşüncenin Ayrıştırılamazlığı ", XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-6 Haziran 2004, ss.22-22
Tekdemir Yurtdaş G., "Kadın Ve Bilişsel Dünyası ", XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-6 Haziran 2004, ss.23-23
Kitap ve Kitap Bölümleri
Tekdemir Yurtdaş G., Sakin E., "Role of Gender in Decision Making and Argumentation", in: Research on Social Studies, İçbay, M.A., Arslan, H. ve Jacobs, F., Eds., Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt am Main, pp.233-245, 2016 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., "Dört Farklı Ortamda Sözce Tamamlamalarının Işlevleri.", Söylem Çalışmaları, Arkonaç, S.A., Ed., Nobel Yayınevi, Ankara, ss.13-21-, 2012
Tekdemir Yurtdaş G., Arkonaç S.A., Çoker Ç., "Sorumluluk Atıflarında Kullanılan Konumlandırma Stratejileri", Söylem Çalışmaları, Arkonaç, S.A., Ed., Nobel Yayınevi, Ankara, ss.151-160-, 2012
Aksu Koç A., Tekdemir Yurtdaş G., "Interplay Between Narrativity And Mindreading, A Comparison Between Turkish And English", in: Relating Events in Narrative Volume 2: Typological and Contextual Perspectives , Strömqvist S, Verhoven L., Eds., Lawrence Earlbaum, New York, pp.307-327, 2004 (Link)
Diğer Yayınlar
Tekdemir Yurtdaş G., "Sosyal Psikolojide Kuram ve Açıklama (Çeviri: 14.Bölüm Sosyal Bağlama Yerleşik Biliş)", Diger, ss.283-302, 2018 (Link)
Yildirim S., Tekdemir Yurtdaş G., "Sosyal Psikoloji Klasik Çalışmaları Yeniden Değerlendirmek (Çeviri 10.Bölüm Ayrımcılık: Tajfel'in Minimal Grup Modeli Çalışmalarını Yeniden Değerlendirmek", Diger, ss.160-177, 2016 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., "Basıma Hazır-Dil (Bölüm 8-Kitap Içinde Bölüm Çevirisi). J. W. Berry,P.H. Poortinga,S. M. Breugelmans,D. L. Sam.Nobel: Ankara.", Diger, ss.179-200, 2015 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., Emek M., "Dil (Bölüm 12-Kitap İçinde Bölüm Çevirisi). E.E.Smith Ve S.M. Kosslyn (Çev.Ed. M. Şahin), Bilişsel Psikoloji (S.482-528). Nobel: Ankara.", Diger, ss.482-528, 2014 (Link)
Tekdemir Yurtdaş G., Arkonaç S.A., "Repair Mechanisms In Daily Conversations In Turkish: Preliminary Results", Diger, pp.111, 2006
Aksu Koç A., Tekdemir Yurtdaş G., "Integrating A Misrepresentation Of Reality Into The Landscape Of Action In Narrative: A Crosslinguistic Comparison", Diger, pp.22, 2001
Tekdemir Yurtdaş G., Altintaş A., Siva A., Townes B.D., "Neuropsychological Correlates Of Multiple Sclerosis", Diger, pp.22, 1998
Desteklenen Projeler
"Arkadaş Konuşmalarında Tekrarlama Stratejilerinin Sosyal İlişki Kuruluşu Bağlamında İşlevleri", BAP Diğer, 2944, Yönetici, 2010
"Symbols of State:Reading of an Academic Placement ", BAP Diğer, 3225, Yönetici, 2009
"Kurumsal kimlik ve e-yönetişim ilişkisi. Bir vaka analizi: İ.Ü. Rektörü Yunus Söylet", BAP Arastırma Projesi, 54855, Yönetici, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
İ.Ü.Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 02.09.2018 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
International Society for COnversation Analysis, , Üye, 23.08.2015 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
İ.Ü.Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
İ.Ü.Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Muhakeme, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
İ.Ü.Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
İ.Ü.Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Nesne Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Eleştirel Psikoloji Bülteni, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
İ.Ü.Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
İ.Ü.Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Etkinlik Organizasyonu
CONGIST 2018 Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum "Eve Dönen Asker", Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2018
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mart 2017
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi Proje Ekibi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Ekim 2016 - Devam Ediyor
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum "Eve Dönen Asker", Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
Doğuş Üniversitesi 1. Psikoloji Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
TUBİTAK SOBAG - SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU, Panelist, , TÜRKIYE, 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 30
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 9
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 42
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 11
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Konuşma analizi, toplumsal cinsiyet, sosyal kimlik ve etkileşim, nitel metodolojiler
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Conversation analysis, gender, social identity and interaction, qualitative methodologies
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi