İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı 7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya geçmiştir.

Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çiçekler A.N., Can T., Yilmaz M.Y., "Türk Dil Devrimi ve Amerikan Dil Planlaması: Mukâyeseli Bir İnceleme", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi , vol.58, pp.323-343, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Can T., Şimşek İ., "Fostering foreign language acquisition in young refugees using mobile devices: The YouRNI project experience", Trainin Language and Culture, vol.2, pp.29-41, 2018 (Link) (Abstract)
Elia A., Can T., Şimşek İ., "Dil eğitimini düşünmek: İstanbul Üniversitesi’nde sürükleyici oyunla kelime öğretimi ", R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i, cilt.3, no.1, ss.40-49, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Atlı D., Can T., "Advertising In Virtual Worlds: The Example Of Second Life", Journal of Media Critiques (JMC), vol.1, no.1, pp.103-116, 2015 (Link) (Abstract)
Can T., Şimşek İ., "The Use of 3D Virtual Learning Environments in Training Foreign Language Pre-Service Teachers", The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), vol.16, pp.114-124, 2015 (Link)
Can T., "Yabanci Dil Öğretimi Bağlaminda Öğrenen Özerkliğinin Sanal Öğrenme Ortamlari Yoluyla Desteklenmesi", Hasan Ali Yücel Eğitin Fakültesi Dergisi, cilt.9, no.1, ss.72-85, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Can T., "Milli Eğitim Bakanliği Yabanci Dil Olarak İngilizce Ders Kitaplarinda Strateji Öğretimi", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, no.2, ss.1-16, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Can T., Zengin R., "Oluşturmacilik Kurami Bağlaminda Çevrimiçi Öğretim Platformu Moodle’In Öğretmen Yetiştirmede Kullanimi", Hasan Ali yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2010, ss.55-73, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Can T., "Learning And Teaching Languages Online: A Constructivist Approach ", e-Novitas-Royal (elektronik), no.1, ss.60-74, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Can T., Şimşek İ., "Fostering Foreign Language Acquisition in Young Refugees, Asylum Seekers and Migrants Using Mobile Devices", 25th Annual ICC Conference , Santorini, YUNANISTAN, 4-6 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link) (Abstract)
Kartal E., Özyaprak M., Özen Z., Şimşek İ., Köse Biber S., Biber M., et al.,"Asking right questions for identification of gifted and talented student candidates a machine learning approach", International Educational Technology Conference, Cambridge, ABD, 16-18 Ağustos 2017, vol.2, pp.272-272 (Link)
Elia A., Can T., Şimşek İ., "Rethinking Education: Istanbul University 3D Virtual Campus and the Italian Language Experience", 1° Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, pp.15-15
Şimşek İ., Can T., "The Design and Use of Educational Games in 3D Virtual Worlds", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2016 , Savannah, ABD, 20-25 Mart 2016, vol.2016, no.1, pp.537-543 (Link)
Can T., "Establishing 3d Virtual Campus: The Istanbul University Case", International Conference on New Horizons (INTE) 2015, Barcelona, ISPANYA, 10-12 Haziran 2015, vol.1, no.1, pp.1-1 (Özet) (Abstract)
Can T., Şimşek İ., "Training Teachers with Machinima for 21. Century Digital Skills and Istanbul University Experience on 3D Virtual Worlds", 8th SLanguages Annual Symposium 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Can T., Şimşek İ., "3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamları", Eğitimde Teknoloji Kullanımı Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-21 Mart 2015, cilt.1, no.1, ss.1-1
Can T., "Camelot Project: Machinima For Online Language Learning And Teaching", IATEFL Annual Conference & Exhibition 2015, Manchester, INGILTERE, 11-14 Nisan 2015, vol.1, no.1, pp.122-122
Şimşek İ., Can T., Şişman B., "The Use Of 3d Virtual Learning Environments In Training Pre-Service Teachers", 14th International Educational Technology Conference, Chicago, ABD, 3-5 Eylül 2014, pp.1-1
Can T., Şimşek İ., "Camelot: Creating Machinima Empowers Live Online Language Teaching And Learning", International Valorisation Conference “Key Methodology to Successful Competence Based Learning”, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, vol.1, no.1, pp.82-86 (Link) (Abstract)
Can T., "Comparative Education: Training English Language Teachers On 3d Vle", 7th SLanguages Annual Symposium 2014, Online, ABD, 28 Şubat - 1 Mart 2014, pp.1-1 (Link) (Abstract)
Can T., Atlı D. , "Communication Faculty Students’ Education In Second Life", 12th International Symposium Communication in the Millennium, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2014, pp.181-188 (Link) (Abstract)
Can T., Şimşek İ., "The Use Of 3d Virtual Learning Environments In Training Foreign Language Teachers", 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.206-206 (Link) (Abstract)
Can T., Şimşek İ., "Machinima For Foreign Language Learning ", International Distance Education Conference (IDEC) 2014, Doha, KATAR, 18-20 Aralık 2014, pp.1-1 (Özet) (Abstract)
Can T., "“Promoting Learner Autonomy Through Virtual Learning Environments”", 1st International Akdeniz University Language Studies Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2012, ss.99-99 (Link) (Abstract)
Can T., "Foreign Language Learning In 3-D Virtual Learning Environments And Teachers", 5th International ELT Conference, “Deep into ELT, Leading to Changes in ELT: from Practice to Theory”, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-9 Haziran 2012, pp.1-1
Can T., "“Yeni Yönelimler Işığında İngilizce Öğreticilerinden Beklenenler”", “Üniversitelerde Yabancı Dil Eğitimi”, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-26 Kasım 2008, ss.1-1 (Özet)
Can T., "Teaching Foreign Languages Via Videoconference (A Practice Paper)", 2nd International Open and Distance Learning Symposium Anadolu University Open Education Faculty, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2006, ss.447-452 (Link) (Abstract)
Can T., "“Online Portfolio Hazırlama Ve İnternet Uygulamalarını Derslerde Kullanma"", Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: K12'ler için Bilgisayar Destekli Öğretim Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Nisan 2006, ss.5-5 (Özet)
Can T., "“Oluşturmacılık Ve Yabancı Dil Dersleri”", “Yapılandırmacılık ve Eğitim” Sempozyumu, İzmir Tevfik Fikret Okulları, İzmir, Turkey, İZMİR, TÜRKIYE, 29-29 Nisan 2006, ss.282-288
Can T., "Teaching Less Commonly Taught Languages Via Videoconferencing: A Case Study On Teaching Turkish" ", 8th National Council of Less Commonly Taught Languages Conference, NCOLCTL Conference, Wisconsin, ABD, 15-17 Nisan 2005, pp.5-5
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Can T., Şimşek İ., "Eğitimde Yeni Teknolojiler: Sanal Gerçeklik", Eğitim Teknolojlierli Okumaları 2016, İşman A., Odabaşı H.F., Akkoyunlu B., Ed., Ayrıntı Yayınları, Ankara, ss.351-362, 2016 (Link)
Can T., "Unit 13: Travel", Number One English Coursebook, Arıkan, A., Saraç, S. , Ed., Data Yayınları, Ankara, ss.101-108-, 2010 (Özet) (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi