İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı 7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya geçmiştir.

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"ARTICULAN - (ART, TIME, CULTURE AND LANGUAGE)", AB Destekli Diğer Projeler, 2018-1-BE02-KA201-046844, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Second Life ile 3D Grafikli Matematik Eğitimi", BAP Diğer, SOA-2017-22908, Araştırmacı, 2017
"GUINEVERE - Games Used IN Engaging Virtual Environments for Real-time language Education", AB Destekli Diğer Projeler, 2017-1-UK01-KA201-036783, Koordinatör, Devam Ediyor
"CreAting Machinima Empowers Live Online Teaching and learning ( CAMELOT )", BAP Diğer, SDP-2017-22377, Araştırmacı, 2018
"Asking Right Questions For Identification of Gifted and Talented Student Candidates A Machine Learning Approach", BAP Diğer, BEK-2017-26087, Araştırmacı, 2017
"Farklı profildeki üstün zekalı öğrencilerin tanılanma oranının arttırılması için eğitim materyalleri geliştirme ve etkililiğini sınama", BAP Arastırma Projesi, SBA-2017-24333, Araştırmacı, 2017
"INTEGRATION OF YOUNG REFUGEES Using mobile devices leading to better language acquisition and relevant career", AB Destekli Diğer Projeler, VG-BP-BW-16-36-023031, Koordinatör, Devam Ediyor
"The Design and Use of Educational Games in 3D Virtual Worlds", BAP Diğer, BEK-2016-20157, Araştırmacı, 2016
"TABLIO - Tablets for Classroom Differentiation and Inclusion", AB Destekli Diğer Projeler, 2016-1-BE02-KA201-017311, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sınıf ve Okul Öncesi Eğitimi Eğitim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Programlarının İncelenmesi Türkiye - Amerika Karşılaştırması", BAP Diğer, SOA-2016-21316, Araştırmacı, 2016
"Erasmus Öğrencilerine Yönelik Üç Boyutlu Sanal Ortam Desteği ile Oryantasyon ve Temel Düzey Türkçe Eğitimi", BAP Diğer, 52047, Araştırmacı, 2016
"Entask Project", BAP Arastırma Projesi, 49852, Araştırmacı, 2016
"İstanbul Üniversitesi Kitlesel Çevrimiçi Açık Öğretim (MOOC) Platformunun Kurulması", BAP Diğer, 52021, Araştırmacı, 2016
"Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Kullanılarak Öğretmen Adaylarının Soru Hazırlama Deneyimlerinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 42071, Araştırmacı, 2015
"The Use of 3D Virtual Learning Environments in Training Pre-Service Teachers", BAP Diğer, 46520, Araştırmacı, 2014
"Machinima for Foreign Language Learning", BAP Diğer, 49265, Yönetici, 2014
"Second Life İle Matematik Öğretimi: Dönüşüm Geometrisi Örneği", BAP Arastırma Projesi, 49420, Uzman, 2015
"Second Life Platformunda İstanbul Üniversitesi Sanal Kampüsünün Oluşturulması", BAP Güdümlü, 34106, Yönetici, 2015
"Sanal Öğrenme Ortamında Öğretmen Akademisi", BAP Arastırma Projesi, 33456, Araştırmacı, 2014
"CAMELOT: " CreAting Machinima Empowers Live Online Language Teaching and Learning"", AB Çerçeve Programı Projesi, 543481-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP, Araştırmacı, 2015
"Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Mobil Teknolojiler ile Yabancı Dil Öğretimi: iPad Üzerinde Örnek Bir Uygulama", BAP Arastırma Projesi, 28930, Araştırmacı, 2014
"Öğretmen Eğitiminde Üç Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarının Kullanılması ", BAP Arastırma Projesi, 28179, Yönetici, 2013
" YAŞAM BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ", BAP Doktora, 10094, Yönetici, 2011
"Yabancı Dil Öğretiminde bir Çevrimiçi Öğretim Platformu Uygulaması", BAP Arastırma Projesi, 1828, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi