İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Dişhekimliği dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 13.09.2013 - Devam Ediyor
Dişhekimliği Dergisi, Editör, 15.10.2003 - Devam Ediyor
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği , , Üye, 13.09.2012 - Devam Ediyor
European Association of Oral Medicine Üyesi, , Üye, 27.08.2012 - Devam Ediyor
Türk Oral Maksiilofasiyal Cerrahi Derneği, , Üye, 07.10.2009 - Devam Ediyor
BİLİMSEL DANIŞMANLIKLAR
istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi, dental implantolojide kullanılan titanyum grade 4 üzerinde oluşturulan farklı yüzeylerin osseointegrasyon düzeylerinin deneysel olarak araştırılması, Proje Danışmanlığı, Ekim 2013 - Ekim 2014
istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi, oral lökoplakili olgularda genomik instabilitenin kardeş kromatid değişim sıklığı ve mikronükleus sıklığı yöntemleriyle araştırılması , Proje Danışmanlığı, Ekim 2008 - Ekim 2009
istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi, rekürrent aftöz stomatit hastalarında metilentetrahidrofolat redüktaz gen polimorfizminin araştırılması, Proje Danışmanlığı, Ekim 2008 - Ekim 2009
istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi, oral likenoid lezyonların etyolojisinde dental restoratif materyallerin rolünün incelenmesi ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi, Proje Danışmanlığı, Ekim 2007 - Ekim 2008
istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi, aktif ve inaktif dönemdeki minör rekürrent aftöz stomatitli hastaların ağız sağlığıyla ilgili yaşam kalitesi ve anksiyete seviyelerinin değerlendirilmesi , Proje Danışmanlığı, Ekim 2007 - Ekim 2008
istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi, SJÖGREN SENDROMLU HASTALARDA GENOMİK İNSTABİLİTENİN SİTOGENETİK BİR BİYOMARKER OLAN KARDEŞ KROMOZOTATİD DEĞİŞİM SIKLIĞI YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI, Proje Danışmanlığı, Ekim 2004 - Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi