İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Bitki gen kaynakları, bitki sistematiği, filocoğrafya, bitki moleküler biyolojisi, bitki biyokimyası, endüstriyel bitkiler
Research Areas:Plant gene resources, plant systematic, phylogeography, plant molecular biology, plant biochemistry, industrial plants
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Çeşitli habitatlarda doğal yayılış gösteren bitki tür ve populasyonlarında moleküler ve biyokimyasal markörlere dayalı polimorfizm çalışmaları ile, gıda, endüstriyel ve biyomedikal potansiyele sahip alternatif bitki türlerinde biyokimyasal analizler. 
Current Research Activities :

My current research focuses on determination of polymorphisms in the species and their populations distributed in various habitat conditions based on molecular and biochemical markers, and carried out biochemical analysis on plant species of native flora having nutritious, industrial and biomedical potential as alternative and novel sources. 

TEMEL ESERLER
Özcan T., "Molecular (Rapds And Fatty Acid) And Micromorphological Variations Of Echium Italicum L. Populations From Turkey", Plant Systematics and Evolution, vol.299, pp.631-641, 2013
Özcan T., "Differentiation Of Some Symphytum L. Species Using Rapd And Fatty Acid Patterns Of The Seeds", Natural Product Communications, vol.5, pp.587-596, 2010
Özcan T., "Accumulation Patterns Of Some Seed Oil Components From Wild Sources Of Turkey", Natural Product Research, vol.27, pp.54-60, 2013
Özcan T., "Analysis Of The Total Oil And Fatty Acid Composition Of Seeds Of Some Boraginaceae Taxa From Turkey", Plant Systematics and Evolution, vol.274, pp.143-153, 2008
Özcan T., "Characterization Of Turkish Quercus L. Taxa Based On Fatty Acid Compositions Of The Acorns", Journal of the American Oil Chemists’ Society, vol.84, pp.653-662, 2007

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi