İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Tabaklar Ö., "Göktürk Harfli Yazıtlarda -Gali Eki Üzerine", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.45, pp.269-274, 2011
Tabaklar Ö., "Prof. Dr. Muharrem Ergin’In Fikrî Yazıları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.34, ss.171-176, 2006
Tabaklar Ö., "Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Sure Tefsiri", İlmî Araştırmalar, ss.97-116, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tabaklar Ö., "Göktürk Harfli Metinlerde -P Zarf-fiili Üzerine Bazı Dikkatler", XI. Milli Türkoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2014, cilt.1., ss.665-671
Tabaklar Ö., "Kutadgu Bilig İndeksinde Bazı Düzeltme Önerileri", Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacip ve Eseri Kutadgu Bilig, Uluslar arası Bilgi Şöleni, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-27 Ekim 2010, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tabaklar Ö., Korkmaz F., "Yusuf Has Hâcip Kutadgu Bilig -Seçmeler-", Kapı Yayınları, İSTANBUL, 2014
Tabaklar Ö., "Türkmen Halk Hikayeleri Ii Şeydayi Gül-Senuber", Çantay Yayınları, İSTANBUL, 2010
Tabaklar Ö., "Türkmen Halk Hikayeleri Iii, Şabende Gül-Bilbil", Çantay Yayınları, İSTANBUL, 2010
Tabaklar Ö., Sağol Yüksekkkaya G., Argunşah M., "Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2010
Tabaklar Ö., "Türkmen Halk Hikayeleri I Seypelmelek – Medhalcemal", Çantay Yayınları, İSTANBUL, 2006
Tabaklar Ö., "Türkmence Bilmeceler", Çantay Yayınları, İSTANBUL, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi