İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları/ Arap Dili ve Edebiyatı, 2002-2011
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları/ Arap Dili ve Edebiyatı, 1999-2001
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları/ Arap Dili ve Edebiyatı, 1994-1998
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, 2018
Eğitimde İstanbul Süreci, Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü, 2014, istanbul üniversitesi, 2014
İleri Düzey Dil Sertifikası , Divan Dil Merkezi, Mısır, 2012
“Tedrîbu’l-Muallimîn” Programı Başarı ve Katılım Belgesi, el-Menâhicu’l-Âlemiyye Kurumu (SUUDİ ARABİSTAN), 2011
“Tedrîbu’l-Muallimîn” Programı Başarı Belgesi, , el-Arabiyyetu li’l-Cemî Kurum ( SUUDİ ARABİSTAN), 2010
Öğretmenlik Vizyon Programı Katılım Belgesi , EBSAD- EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi