İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 04.02.2018 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, 2019-2020
ENDÜLÜS ARAP EDEBİYATI TARİHİ, Doktora, 2019-2020
ARAP EDEBİ ELEŞTİRİ GELENEĞİ, Doktora, 2018-2019
ARABİC VIII, Lisans, 2018-2019
ARABİC VI, Lisans, 2018-2019
ARABİC VII, Lisans, 2018-2019
ARABİC IV, Lisans, 2018-2019
ARABİC I, Lisans, 2018-2019
ARAP EDEBİYATI TARİHİ KLASİK DÖNEM, Yüksek Lisans, 2018-2019
ARABİC III, Lisans, 2018-2019
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, 2016-2017
BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE ARAP EDEBİYATI TARİHİNİN DÖNEMLERİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
ARAPÇA EDEBİ SANATLAR İLMU'L'BEDİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
MODERN ARAP EDEBİYATI, Yüksek Lisans, 2014-2015
ARAPÇA I, Lisans, 2013-2014
ARAPÇA II, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Kablan, "Dil Seti İnceleme Kriterleri ve Türkiye'de Kullanılan Arapça Dil Setleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Doktora, Y. Dursun, " Emevîler Dönemi Siyasi Şiirinin Temsilcilerinden Kümeyt el-Esedî ve Hâşimiyyâtı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Gezek , " ARAP EDEBİ TENKİDİNDE GELENEKÇİ VE YENİLİKÇİ EKOLLER- KLASİK DÖNEM", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Yamaç, "Vâkıa Suresi Örnekliğinde Müsned ve Müsnedün İleyh'in Halleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, Z.Ünver Soliman, "Arap Belagatında İnşâi Talebi : Nisa, Maide, En'âm Sureleri Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, C.Kilinç, "Filistinli Edebiyatçı Cihad er-Recebi'nin "Len Emute Suden" Adlı Romanının İncelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, Y.Seller, "İbn Hişâm'ın el-Câmi'u's-Sağîr Fî'n-Nahv adlı Eserinin Metod Açısından İncelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, A.Şimşek, "Arap Dilinde Müzekkerlik Müenneslik Uyumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, M.Hassanein, "Arap Edebiyatında Şehir Mersiyeleri: Abbâsi ve Endülüs Dönemleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Abukhattab, "Yahya Berzak'ın Şiirinde Edebî Uslup ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, U.Algül, "İbn Hişam'ın Şerhu'l-Lemhati'l-Bedriyye fî ilmi'l-Arabiyye Adlı Eserinde Metod", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Davud, "MODERN SURİYE ROMANI ORTAYA ÇIKIŞI, ÖNCÜLERİ, KONULARI ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Demir, "ARAPÇA SÖZLÜK ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ: İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA KİTAPLARI ÖRNEĞİ VE AKTİVİTE ÖNERİLERİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, K.Şenkal, "İlahiyat Fakülteleri Hazırlık Sınıflarında Hedefe Yönelik Arapça Öğretimi: Ebced Seti Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z.Alp , " İMAM ŞAFİİ HAYATI, ŞAHSİYETİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Koç, " Edebî Yönleriyle İbrahim (A.S) Kıssası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z. Çakil, " KUR'AN-I KERİM'DE SECÎ SANATI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Sultan Şimşek, MARMARA İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Eylül, 2019
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma, Tez Savunması, İstanbul Aydın Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Haziran, 2019
Yarışma , MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE YARI FİNALİ, Mayıs, 2019
Yarışma , Sultan Şimşek, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Aydın Üniversitesi, Şubat, 2019
Tez Savunma, Tez jürisi, Doktora Tez Jüriliği, Ağustos, 2018
Doktora Yeterlik, Sultan Şimşek, Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Aralık, 2018
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Aralık, 2018
Yarışma , MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Yarışma MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Mayıs, 2018
Yarışma , MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Tez jürisi, Tez Jüriliği, Temmuz, 2017
Yarışma , ARAPÇA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Mayıs, 2016
Yarışma , MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI BÖLGE FİNALİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI BÖLGE FİNA, Mayıs, 2016
Tez Savunma, MERSİYE ŞİİRİNDE İSLAM’IN İZLERİ VE HZ. PEYGAMBER’E YAZILMIŞ BAZI MERSİYELER, Atatürk Üniveristesi, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Tez jürisi, Tez Jüriliği, Temmuz, 2015
Yarışma , MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Mayıs, 2015
Yarışma , 5. ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL BÖLGE JÜRİSİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA YARIŞMALARI, Mayıs, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi