İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Sultan ŞİMŞEK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İlahiyat Fakültesi
Bölüm : Temel İslam Bilimleri Bölüm
Ana Bilm Dalı : Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 5326011
+90 212 5326015
E Posta Adresi : sultan.simsekistanbul.edu.tr | sosimsekhotmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/41707/
Ofis : 1
Posta Adresi : İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi Kavalalı Sokak No:1 A Blok 34091 Fatih / İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları/ Arap Dili ve Edebiyatı, 2002-2011
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları/ Arap Dili ve Edebiyatı, 1999-2001
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları/ Arap Dili ve Edebiyatı, 1994-1998
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, 2018
Eğitimde İstanbul Süreci, Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü, 2014, istanbul üniversitesi, 2014
İleri Düzey Dil Sertifikası , Divan Dil Merkezi, Mısır, 2012
“Tedrîbu’l-Muallimîn” Programı Başarı ve Katılım Belgesi, el-Menâhicu’l-Âlemiyye Kurumu (SUUDİ ARABİSTAN), 2011
“Tedrîbu’l-Muallimîn” Programı Başarı Belgesi, , el-Arabiyyetu li’l-Cemî Kurum ( SUUDİ ARABİSTAN), 2010
Öğretmenlik Vizyon Programı Katılım Belgesi , EBSAD- EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ, 2007
Araştırma Alanları
Arap Dili ve Edebiyatı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı
İlahiyat
Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education, Special
Diğer
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 04.02.2018 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, 2019-2020
ENDÜLÜS ARAP EDEBİYATI TARİHİ, Doktora, 2019-2020
ARAP EDEBİ ELEŞTİRİ GELENEĞİ, Doktora, 2018-2019
ARABİC VIII, Lisans, 2018-2019
ARABİC VI, Lisans, 2018-2019
ARABİC VII, Lisans, 2018-2019
ARABİC IV, Lisans, 2018-2019
ARABİC I, Lisans, 2018-2019
ARAP EDEBİYATI TARİHİ KLASİK DÖNEM, Yüksek Lisans, 2018-2019
ARABİC III, Lisans, 2018-2019
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, 2016-2017
BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE ARAP EDEBİYATI TARİHİNİN DÖNEMLERİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
ARAPÇA EDEBİ SANATLAR İLMU'L'BEDİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
MODERN ARAP EDEBİYATI, Yüksek Lisans, 2014-2015
ARAPÇA I, Lisans, 2013-2014
ARAPÇA II, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Doktora, S.Kablan, "Dil Seti İnceleme Kriterleri ve Türkiye'de Kullanılan Arapça Dil Setleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Doktora, Y. Dursun, " Emevîler Dönemi Siyasi Şiirinin Temsilcilerinden Kümeyt el-Esedî ve Hâşimiyyâtı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Gezek , " ARAP EDEBİ TENKİDİNDE GELENEKÇİ VE YENİLİKÇİ EKOLLER- KLASİK DÖNEM", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Yamaç, "Vâkıa Suresi Örnekliğinde Müsned ve Müsnedün İleyh'in Halleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, Z.Ünver Soliman, "Arap Belagatında İnşâi Talebi : Nisa, Maide, En'âm Sureleri Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, C.Kilinç, "Filistinli Edebiyatçı Cihad er-Recebi'nin "Len Emute Suden" Adlı Romanının İncelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, Y.Seller, "İbn Hişâm'ın el-Câmi'u's-Sağîr Fî'n-Nahv adlı Eserinin Metod Açısından İncelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, A.Şimşek, "Arap Dilinde Müzekkerlik Müenneslik Uyumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, M.Hassanein, "Arap Edebiyatında Şehir Mersiyeleri: Abbâsi ve Endülüs Dönemleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Abukhattab, "Yahya Berzak'ın Şiirinde Edebî Uslup ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, U.Algül, "İbn Hişam'ın Şerhu'l-Lemhati'l-Bedriyye fî ilmi'l-Arabiyye Adlı Eserinde Metod", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Davud, "MODERN SURİYE ROMANI ORTAYA ÇIKIŞI, ÖNCÜLERİ, KONULARI ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Demir, "ARAPÇA SÖZLÜK ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ: İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA KİTAPLARI ÖRNEĞİ VE AKTİVİTE ÖNERİLERİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, K.Şenkal, "İlahiyat Fakülteleri Hazırlık Sınıflarında Hedefe Yönelik Arapça Öğretimi: Ebced Seti Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z.Alp , " İMAM ŞAFİİ HAYATI, ŞAHSİYETİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Koç, " Edebî Yönleriyle İbrahim (A.S) Kıssası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z. Çakil, " KUR'AN-I KERİM'DE SECÎ SANATI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Sultan Şimşek, MARMARA İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Eylül, 2019
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma, Tez Savunması, İstanbul Aydın Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Haziran, 2019
Yarışma , MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE YARI FİNALİ, Mayıs, 2019
Yarışma , Sultan Şimşek, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Aydın Üniversitesi, Şubat, 2019
Tez Savunma, Tez jürisi, Doktora Tez Jüriliği, Ağustos, 2018
Doktora Yeterlik, Sultan Şimşek, Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Aralık, 2018
Tez Savunma, Sultan Şimşek, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Aralık, 2018
Yarışma , MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Yarışma MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Mayıs, 2018
Yarışma , MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Tez jürisi, Tez Jüriliği, Temmuz, 2017
Yarışma , ARAPÇA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Mayıs, 2016
Yarışma , MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI BÖLGE FİNALİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA MÜNAZARA YARIŞMALARI BÖLGE FİNA, Mayıs, 2016
Tez Savunma, MERSİYE ŞİİRİNDE İSLAM’IN İZLERİ VE HZ. PEYGAMBER’E YAZILMIŞ BAZI MERSİYELER, Atatürk Üniveristesi, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Tez jürisi, Tez Jüriliği, Temmuz, 2015
Yarışma , MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA YARIŞMALARI TÜRKİYE FİNALİ, Mayıs, 2015
Yarışma , 5. ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL BÖLGE JÜRİSİ, MEB/ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ARAPÇA YARIŞMALARI, Mayıs, 2014
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şimşek S., "Kenan Demirayak, Arap-İslam Edebiyatı Manzum Münâcâtlarda Şekil ve Muhteva", İSTANBULJAS, cilt.1, no.1, ss.139-144, 2019 (Link)
Şimşek S., "SÛRİYELİ EDEBİYATÇI İBTİSÂM ŞÂKÛŞ'UN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ", johschool/ Tarih Okulu Dergisi , vol.12, no.1, pp.1-12, 2019 (Link)
Şimşek S., "Türkiye’deki İlâhiyat ve İslâmî İlimler Fakülteleri Öğrencilerinin Hazırlık Sınıflarındaki Arapça Öğretim Programlarına Yönelik Tutumları", DARÜLFÜNUN İLAHİYAT DERGİSİ, vol.30, pp.231-262, 2019 (Link)
Şimşek S., "Modern Arap Edebiyatında Din-Edebiyat Etkileşimi: Ahmet Behcet'in Mesrûr ve Makrûr Romanı Örneği", Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Journal of Oriental Studies, cilt.17, ss.57-76, 2017 (Link)
Şimşek S., "ARAP EDEBİYATINDA HİKMET TÜRÜNE BİR ÖRNEK OLARAK HİKEM-İ ‘ATÂİYYE VE EDEBÎ ÖZELLİKLERİ Sultan ŞİMŞEK", Tarih Okulu Dergisi (TOD)/ Journal of History School (JOHS), vol.10, no.10, pp.275-295, 2017 (Link)
Şimşek S., "DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ IŞIĞINDAİLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİ ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARINDAÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇERÇEVE PROGRAMI ÖNERİSİ ", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.1308, pp. 305-336, 2017 (Link)
Şimşek S., "Şâirlerin Efendisi Kimliğiyle İbnü’l-Fârid ve Kasîde-i Râiyyesi’nin Arap Belagati Açısından Tahlili ", SÛFÎ ARAŞTIRMALARI (SUFI STUDIES), vol.7, pp.33-55, 2016 (Link)
Şimşek S., "OSMANLI MEDRESELERİNDE ARAP BELAĞATININ ÖĞRETİMİ", Journal of Islamic Research - 2015, vol.8, no.1, pp.148-175, 2015
Şimşek S., "Arapça Dil Eğitiminde Arızamız Nedir? ", İlim Dergisi, cilt.7, ss.7-7, 2014 (Link)
Şimşek S., "Ders Kitapları Ve Diğer Öğretim Unsurları Açısından İmam Hatip Liseleri’Nde Arapça Öğretiminin Gelişim Seyri", EKEV AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.239-243, 2012 (Link)
Şimşek S., "Cibran Halil Cibran'In Eserlerinde Beşerî Ve Evrensel Sevgi", ŞARKİYAT MECMUASI, vol.1, no.2, pp.125-138, 2012 (Link)
Şimşek S., "İslam Kültürünün Mehcer Edebiyati Üzerinde Etkisi", ŞARKİİYAT MECMUASI, vol.2, no.2, pp.91-101, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şimşek S., "Bir Hayat Kaşifi Cibran Halil Cibran'ın Eserlerinde Sevgi Kavramı", Cibran Halil Cibranın Ölümünün 80. yılı Münasebetiyle Doğu Edebiyatlarında Göç Olgusu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.75-
Şimşek S., "GÖÇ VE İLTİCA MEFHUMLARI AÇISINDAN VAK'UL-HUTÂ ROMANI", II. ULUSLARARARASI VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-13 Aralık 2018, vol.1, no.1, pp.35-43 (Link)
Şimşek S., "Filistin'e Dönüş Edebiyatı ve Türkiye'deki Yansımaları Türkçe Özet Bildiri", Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2017, pp.38-38 (Link)
Şimşek S., "eş-Şairu'l-Filistinî Yahya Berzak ve Mekanetuhu fi'l-edebi'l-avde-Arapça Özet Bildiri", Doğu Dünyasında Vatana Dönüş Edebiyatı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Aralık 2017, vol.0, no.0, pp.12-12
Şimşek S., "Tatviru't-takvimi'l-luğavi fi's- sufûfi't-tahdiriyye", Türkiye'de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Aralık 2016, pp.350-380
Şimşek S., "ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇISINDAN İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretiminin Tarihi Süreci", İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, İstanbul, Aralık 2011, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Aralık 2011, ss.47-56
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şimşek S., "Ahmet Behcet ve Mesrur ve Makrur Romanı Bir Ahiret Hikayesi", AKDEM YAYINLARI, İSTANBUL, 2018 (Link)
Şimşek S., "HOMELAND LITERATURE IN THE CASE OF PALESTINE AND REFLECTIONS OVER TURKEY", in: SOCIAL SCIENCES STUDIES IN TURKEY, SARİTAS EYUP, Eds., Trafford Publishing (North American), Bloomington, IN 47403, pp.109-129, 2018 (Link)
Şimşek S., Eds., "( Editörlük) II. ULUSLARARARASI VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI : Göç ve İltica Suriye Sempozyumu Bildiri Metinleri Kitabı", Demavend Yayınları, İSTANBUL, 2018 (Link)
Şimşek S., Ed., "( Editörlük) Arapça Tercüme Teknikleri", Akdem Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Şimşek S., "MÜLTECİ KANARYA YAHYA MUHAMMED BERZAK’IN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ", in: DOĞU GÖÇ EDEBİYATI, Onur KILIÇER Hatice GÖRGÜN, Eds., Demavend Yayınları, İSTANBUL, pp.268-285, 2017 (Link)
Şimşek S., Eds., "( Editörlük)Arap-Islam Edebiyatından ESMÂ-I HÜSNÂ ILE MANZUM MÜNÂCÂTLAR, Prof.Dr. Kenan Demirayak", Fenomen Yayınları, ERZURUM, 2017 (Link)
Şimşek S., "Sahn-ı Semân Tetimme Medreseleri’nde Arap Belâgatının Öğretimi ve Sekkâkî’nin Miftâhu’l-ulûm Adlı Eseri", Osmanlı’da Ilim ve Fikir Dünyası Istanbul'un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kurulusuna Kadar, ÖMER MAHİR ALPER MUSTAKİM ARICI, Ed., Klasik Yayınları, İSTANBUL, ss.55-79, 2016
Şimşek S., Ed., "( Editörlük) ARAPÇA HAZIRLIK PROGRAMLARINDA ARAPÇA ÖGRETIMI MEVCUT DURUM VE GELISTIRME YÖNTEMLERI", AKDEM YAYINLARI, İSTANBUL, 2016
Şimşek S., Ed., "( Editörlük) İslam Edebiyatı Literatür Bilgisi", Cantaş Yayıncılık, İSTANBUL, 2016 (Link)
Şimşek S., "40 HİKAYE İLE ARAPÇA", AKDEM YAYINLARI, İSTANBUL, 2015 (Link)
Şimşek S., "Amerika'daki Arap Göç Edebiyatında Din Anlayışı Cibran Halîl Cibran, Mîhâîl Nuayme, Emîn er-Reyhânî (2015)., ŞİMŞEK SULTAN, Türkiye Alim Kİtapları ", OmniScriptum GmbH -Co KG, Saarbrüchken -Deutschland, 2015 (Link)
Şimşek S., Ed., "( Editörlük) HATİP LİSELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU", AKDEM YAYINLARI, İSTANBUL, 2012 (Link)
Diğer Yayınlar
Şimşek S., " Iraklı Şair Muhammed Nasif İle Yaralı Kanatlar Üzerine (çeviren: Zeynep ALP)", Diger, ss.49-67, 2019 (Link)
Şimşek S., "Türklere Arapça Öğretimi, I. Arapça Çalıştayı Kitabı", Diger, ss.98-100, 2018
Şimşek S., "ARAPÇA SORU BANKASI (2015)., KOMİSYON K ISBN:9786054535309, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2183332)", Diger, ss.280, 2015
Şimşek S., "ARAPÇA YARIŞMALARI ETKİNLİK METİNLERİ (2015), KOMİSYON ", Diger, ss.367, 2015 (Link)
Desteklenen Projeler
"İSTANBUL'DA YAŞAYAN ARAP EDEBİYATÇILARI VE ESERLERİNDE SAVAŞ, GÖÇ VE İLTİCA KAVRAMLARININ ETKİSİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TTM-KAP-2019-71, Yönetici, Devam Ediyor
" Homeland Literature In The Case Of Palestine And Reflections Over Turkey ", BAP Diğer, BYP-2018-31328, Yönetici, 2019
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Arabic Studies, Yayin Kurul Üyesi, 01.08.2018 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
II. Kadın Akademisyenler Çalıştayı, İstanbul, Mayıs 2019
Anadili Arapça Olmayan Öğrencilere Arapça Dil Becerilerini Kazandırma Çalıştayı ISESCO, FSMVİÜ., İstanbul, Kasım 2019
II. Uluslararası vatana Dönüş Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2018
İstanbul Aydın Üniversitesi I. Arapça Çalıştayı , , Aralık 2018
TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİMİNE ARAPÇA ÖĞRETİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI, YÖK, Ankara, Nisan 2017
Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan Sempozyumu FİLİSTİN'E DÖNÜŞ EDEBİYATI VE TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI, İstanbul, Kasım 2017
Doğu Dünyasında Vatana Dönüş Edebiyatı Filistin Örneği, İstanbul, Aralık 2017
II. Uluslararası Arapça Eğitimini Geliştirme Sempozyumu:Türkiye'de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi , İstanbul, Aralık 2016
İMAM HATİP LİSELERİ ARAPÇA DERSİ 9-12. SINIFLAR MÜFREDAT PROGRAMININ HAZIRLANMASI ÇALIŞTAYI, İMAM HATİP LİSELERİ 9-12. SINIFLAR ARAPÇA DERSİ MÜFREDAT PROGRAMININ HAZIRLANMASI, AFYON, Çalıştay, 12.10.2014 -16.10.2015 (Ulusal) , Afyon, Ekim 2015
Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’aOsmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası:Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu, 79-98., (Yayın No:1991901), İstanbul, Aralık 2014
Cibran Halil Cibranın Ölümünün 80. yılı Münasebetiyle Doğu Edebiyatlarında Göç Olgusu, İstanbul, Kasım 2011
İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, İstanbul, Aralık 2011
Bilimsel Danışmanlıklar
TÜBİTAK DIŞ DANIŞMANLIK DÜNYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI, DÜNYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI, Proje Danışmanlığı, Mart 2019 - Nisan 2019
TÜBİTAK DIŞ DANIŞMANLIK DÜNYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI, DÜNYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI, Proje Danışmanlığı, Nisan 2019 - Nisan 2019
TÜBİTAK DIŞ DANIŞMANLIK ARAP EDEBİYATI, ARAP EDEBİYATI, Proje Danışmanlığı, Nisan 2019 - Nisan 2019
TÜBİTAK DIŞ DANIŞMANLIK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI, ARAP EDEBİYATI DIŞ DANIŞMANLIK, Proje Danışmanlığı, Nisan 2019 - Nisan 2019
Bilimsel Hakemlikler
Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2019
Mardin Artuklu Üniversitesi/ Artuklu Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Journal of Arabic Studies, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
ASOS JOURNAL, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
İslami İlimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Asos, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Universal Journal of Theology, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Etkinlik Organizasyonu
10. Arapça Yarışmaları Koordinasyon ve İstişare Kurulu Üyeliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2019
Arapça Hazırlık Sınıfları Şiir, Hitabet ve Münazara Yarışmaları, Organizatör, , TÜRKIYE, Nisan 2019
II. Uluslararası Vatana Dönüş Sempozyumu ve Bilim Kurulu Üyeliği, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, , TÜRKIYE, Aralık 2018
Yabancılara Arapça Öğretimi Üzerine Birinci Uluslararası Sempozyum Müfredat ve Materyal Geliştirmesi Bilim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2018
Doğu Dünyasında Vatana Dönüş Edebiyatı Filistin Örneği Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2017
II. ULUSLARARASI ARAPÇA ÖĞRETİMİNİ GELİŞTİRME SEMPOZYUMU:Türkiye'de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2016
Arapçayı Nasıl Öğrenmeliyiz?, Organizatör, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak 2014
Arapça Öğretim Yöntemleri, Organizatör, İSTANBUL, TÜRKIYE, Şubat 2014
Kuran ı Kerimin Faziletleri, Organizatör, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2014
Arapça Münazara Yarışması, Organizatör, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2014
İslami İlimleri Anlamada Arapçanın Rolü, Organizatör, İSTANBUL, TÜRKIYE, Aralık 2013
ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2012
İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Düzenleme Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2011
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Yabancılara Arapça Öğretimi Üzerine Birinci Uluslararası Sempozyum Müfredat ve Materyal Geliştirmesi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
III. Arapça Öğrenci Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
I. Arapça Öğrenci Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
Arapça Yarışmaları Akademik İstişare Toplantısı, Moderatör, , TÜRKIYE, 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 6
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 4
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi