İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doğaner M.S., Ekinci D. , "Unique Spit:Kız Kumu (Marmaris/TURKEY)", EPRA International Journal of Multidisciplinary Research(IJRM), vol.2, no.6, pp.35-49, 2016
Doğaner S., Ekinci D., "Assesment of Geomorphosites in the Celil Gorge", International Journal of Humanities Social Sciences and Education, vol.1, no.12, pp.83-91, 2014
Doğaner S., "Bakırköy'Ün Mekânsal Ve Kültürel Değişimi", Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, no.1, ss.40-50, 2012
Doğaner S., "Büyük iskender'in Ortadoğu Stratejisi", Jeopolitik, no.51, ss.46-65, 2008
Doğaner S., "Büyük iskender:Coğrafyacı Bir Savaşçı Kral", Türk Coğrafya Dergisi, no.48, ss.19-58, 2008
Doğaner S., "Savaş Ve Turizm: Troya Ve Gelibolu Savaş Alanları", Türk Coğrafya Dergisi, no.46, ss.1-21, 2006
Doğaner S., "Türkiye'Nin Tarihsel Siyasi Coğrafyası:İlk Devletler Ve Mekansal Paylaşım", Jeopolitik Stratejik Araştırmalar Dergisi, no.11, ss.48-71, 2004
Doğaner S., "Türkiye'Nin Tarihsel Siyasi Coğrafyası:Anadolu'Nun 200 Yıllık İşgal Dönemi", Jeopolitik Stratejik Araştırmalar Dergisi, no.12, ss.17-32, 2004
Doğaner S., "Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu'da Savaş ve Coğrafya", Jeopolitik Stratejik Araştırmalar Dergisi, no.10, ss.55-62, 2004
Doğaner S., "Coğrafyada Örnek Bir İnsan:Prof.Dr.Metin Tuncel", Coğrafya Dergisi, cilt.10, no.10, ss.1-32, 2002
Doğaner S., "Kıyı Oklarının Doğal Varlıklar Olarak Korunması", Coğrafya Dergisi, no.8, ss.1-28, 2000
Doğaner S., "Bozburun Yarımadası:Coğrafi Ortam Ve İnsan", Coğrafya Dergisi, no.7, ss.29-56, 1998
Doğaner S., "Gökova Körfezinde Yat Turizminin Coğrafi Koşulları", Coğrafya Dergisi, no.7, ss.1-20, 1998
Doğaner S., "Türkiye Ulaşım Sistemleri Turizm Ve Çevre İlişkileri", Coğrafya Dergisi, no.6, ss.1-26, 1998
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm Olgusu", Türk Coğrafya Dergisi, no.33, ss.25-52, 1998
Doğaner S., "Geographical Conditions Of Yacht Tourism In Gökova Gulf", Review, no.5, ss.1-14, 1998
Doğaner S., "Türkiye'Nin Dağlık Alanlarında Kış Turizmini Etkileyen Başlıca Etmenler", Coğrafya Dergisi, no.5, ss.23-54, 1997
Doğaner S., "A Geographical Heritage Of Anatolia:Pamukkale", Review, no.4, ss.99-116, 1997
Doğaner S., "Importance Of Fairy Chimneys(Earth Pillars) In Tourism", Review, no.3, ss.39-58, 1996
Doğaner S., "Anadolu'Nun Coğrafi Mirası:Pamukkale", Türk Coğrafya Dergisi, no.31, ss.7-38, 1996
Doğaner S., "Türkiye Turizm Ulaştırması", Coğrafya Araştırmaları, no.4, ss.19-48, 1996
Doğaner S., "Geographical View Point On Mountain Tourism:Tourism On Uludağ", Review, no.2, ss.11-34, 1995
Doğaner S., "Peribacalarının Turizm Bakımından Önemi", Türk Coğrafya Dergisi, no.30, ss.25-40, 1995
Doğaner S., "Köyceğiz-Dalyan Çevresinde Coğrafi Özelliklerin Turizm Açısından Değerlendirilmesi", Coğrafya Dergisi, no.4, ss.23-54, 1995
Doğaner S., "Köyceğiz-Dalyan Çevresinde Eko-Turizm", Turizm Yıllığı 1994, no.9, ss.94-106, 1994
Doğaner S., "Çanakkale Boğazı Kıyılarının Coğrafyası", Türk Coğrafya Dergisi, no.29, ss.125-160, 1994
Doğaner S., "Mısır'Da Coğrafyanın Turizme Etkileri", Türk Coğrafya Dergisi, no.29, ss.83-114, 1994
Doğaner S., "Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Bibliyografyası(1943-1975)", Türk Coğrafya Dergisi, no.29, ss.83-114, 1994
Doğaner S., "İstanbul’Da Gemi İnşa Sanayi", Türk Coğrafya Dergisi , ss.65-116, 1993
Doğaner S., "Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Bibliyografyası ( 1943- 1975), ", Türk Coğrafya Dergisi,, no.27, ss.215-225, 1992
Doğaner S., "Türkiye’Nin Tarım İşletmeleri Ve Faaliyetleri ", Coğrafya Dergisi , ss.159-174, 1992
Doğaner S., Tuncel M. , "Kütahya’ Da Kaplıca Turizmi", Ege Coğrafya Dergisi , ss.47-60, 1992
Doğaner S., "Gemlik Körfezi Kuzey Kıyılarının Turizm Coğrafyası", , Türk Coğrafya Dergisi, no.27, ss.59-84, 1992
Doğaner S., "Türkiye'Nin Yat Limanları", Bülten, no.9, ss.183-206, 1992
Doğaner S., "Dağ Turizmine Coğrafi Bir Yaklaşım: Uludağda Turizm", Coğrafya Araştırmaları,, no.3, ss.137-159, 1991
Doğaner S., "İstanbul Limanı:Kuruluş, Gelişim Ve İşlevleri", Bülten, no.8, ss.114-144, 1991
Doğaner S., "Türk Çini Sanatının Kütahya Turizmindeki Yeri", Turizm Yıllığı 1991, no.7, ss.66-79, 1991
Doğaner S., Tuncel M. , "Amasya’Da Turizm: Coğrafi İmkanlar, Sorunlar Ve Öneriler ", Coğrafya Araştırmaları , cilt.1, ss.47-68, 1989
Doğaner S., "Importance Of Nature In Tourism And Activities To Preserve Nature In Turkey", Review, no.3, ss.189-200, 1987
Doğaner S., "Turizmde Doğanın Önemi Ve Türkiye’De Doğayı Koruma Çalışmaları", BÜLTEN, cilt.2, ss.117-124, 1985
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Doğaner S., Ekinci D., "Jeomorfolojik Özelliklerin Askeri ve Harp Sanatı Üzerindeki Etkileri", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.418-440
Doğaner S., Ekinci D., "Assesment Of Geomorphosites In The Celil Gorge (Cihanbeyli Plateau, Turkey)", 8.th International Conference (AIG) on Geomorphology, Paris, FRANSA, 27-31 Ağustos 2013, ss.400-402
Doğaner S., Ekinci D., "Jeomorfoturizm Açısından Simav(Yeniköy)Peribacaları", UJES 2012 III.Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2012, ss.395-410
Doğaner S., "Miras Turizminin Coğrafi Kaynakları Ve Korunması", Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 16-18 Nisan 2003, ss.3-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Doğaner S., "Türkiye Kültür Turizmi", Doğu Kitabevi, İSTANBUL, 2013
Doğaner S., "Din Ve Turizm:Türkiye'De İnanç Turizmi", Türkiye'de Toplum Bilimlerinin Gelişimi, Eğribel,E.,Özcan,Ö., Ed., Kitabevi, İSTANBUL, ss.338-350-, 2010 (Link)
Doğaner S., "Géographie Du Tourisme En Turquie Evaluation Et Prospective", in: Tourisme et Sauci de l’Autre , R.Amirou, P.Bachimon,J.M.Dewailly, J.Malezieux, Eds., L’Harmattan,, PARİS, pp.129-144-, 2005 (Link)
Doğaner S., "Türkiye Turizm Coğrafyası", Çantay Kitabevi, İSTANBUL, 2001
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Doğaner S., "Mısır", İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı,, cilt.6, ss.553-555, 2004
Doğaner S., "Belçika", İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı,, cilt.5, ss.393-395, 1992
Doğaner S., "Ülkemiz", Karacan Oxford Kültür Ansiklopedisi,Karacan Yayınları,, cilt.3, ss.5-320, 1986
Doğaner S., "Yeşilırmak", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yyaınları,, cilt.12, ss.4720-4721, 1985
Doğaner S., "Tuz Gölü", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.11, ss.4369-4369, 1985
Doğaner S., "Toroslar", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.11, ss.4320-4321, 1985
Doğaner S., "Van Gölü", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.11, ss.4538-4539, 1985
Doğaner S., "Türkiye", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.11, ss.4392-4428, 1985
Doğaner S., "İstanbul", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.5, ss.2073-2080, 1984
Doğaner S., "Karadeniz", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.6, ss.2257-2259, 1984
Doğaner S., "Kızılırmak", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim yayınları,, cilt.6, ss.2369-2370, 1984
Doğaner S., "Fırat", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.4, ss.1372-1373, 1984
Doğaner S., "Karadeniz Bölgesi", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.6, ss.2259-2265, 1984
Doğaner S., "İç Anadolu Bölgesi", İç Anadolu Bölgesi,Gelişim Yayınları,, cilt.5, ss.1939-1945, 1984
Doğaner S., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.5, ss.1694-1698, 1984
Doğaner S., "İzmir", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.6, ss.2133-2139, 1984
Doğaner S., "Kuzey Anadolu Dağları", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.7, ss.2515-2516, 1984
Doğaner S., "Marmara Denizi", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.7, ss.2727-2728, 1984
Doğaner S., "Marmara Bölgesi", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.7, ss.2721-2727, 1984
Doğaner S., "Boğazlar", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.2, ss.579-581, 1983
Doğaner S., "Ege Denizi", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.3, ss.1141-1143, 1983
Doğaner S., "Doğu Anadolu Bölgesi", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.3, ss.1136-1141, 1983
Doğaner S., "Ada:Türkiye Adaları", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.1, ss.1-2, 1983
Doğaner S., "Akdeniz Bölgesi", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.1, ss.65-69, 1983
Doğaner S., "Doğu Anadolu Bölgesi", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.3, ss.1055-1060, 1983
Doğaner S., "Dicle", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.3, ss.1000-1001, 1983
Doğaner S., "Ankara", Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi,Gelişim Yayınları,, cilt.1, ss.202-207, 1983
DİĞER YAYINLAR
Doğaner M.S., "Türkiye Kültür Turizmi", Sunum, ss.ss.80, 2016
Doğaner M.S., "Türkiye'de Prehistorik Miras ve Turizm", Sunum, ss.80, 2016
Doğaner M.S., "Türkiye Kültür Turizmi", Ders Notu, ss.ss.350, 2016
Doğaner M.S., "Türkiye'de Dini Miras ve Turizm", Sunum, ss.90, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye Turizm Coğrafyası", Sunum, ss.70, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye Ulaşım Coğrafyası", Sunum, ss.80, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri II", Sunum, ss.90, 2015
Doğaner M.S., "Kültürel Miras Turizmine Girirş", Sunum, ss.80, 2015
Doğaner M.S., "Turizm Coğrafyası", Sunum, ss.60, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri I", Sunum, ss.50, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye'de Tarihsel Miras ve Turizm", Ders Notu, ss.270, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye'de Arkeolojik Miras ve Turizm", Ders Notu, ss.350, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye'de Dini Miras ve Turizm", Ders Notu, ss.250, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri I", Ders Notu, ss.250, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye'de Prehistorik Miras ve Turizm", Sunum, ss.70, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye'de Prehistorik Miras ve Turizm", Sunum, ss.80, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye'de Arkeolojik Miras ve Turizm", Sunum, ss.60, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye İç Bölgeleri", Sunum, ss.80, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye Ulaşım Coğrafyası", Ders Notu, ss.260, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri II", Ders Notu, ss.350, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye'de Askeri Miras ve Turizm", Ders Notu, ss.300, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye'de tarihsel Miras ve Turizm", Sunum, ss.80, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye'de Prehistorik Miras ve Turizm", Ders Notu, ss.280, 2015
Doğaner M.S., "Turizm Coğrafyası", Ders Notu, ss.260, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye İç Bölgeleri", Ders Notu, ss.300, 2015
Doğaner M.S., "Kültürel Miras Turizmine Giriş", Ders Notu, ss.260, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye Turizm Coğrafyası", Ders Notu, ss.260, 2015
Doğaner M.S., "Türkiye'de Askeri Miras ve Turizm", Sunum, ss.90, 2015
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri 2", Sunum, ss.45, 2014
Doğaner S., "Türkiye Turizm Coğrafyası", Sunum, ss.50, 2014
Doğaner S., "Türkiye Turizm Coğrafyası", Ders Notu, ss.145, 2014
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri 2", Ders Notu, ss.160, 2014
Doğaner S., "Akdeniz Bölgesi Coğrafyası", Ders Notu, ss.1-56, 2013
Doğaner S., "Marmara Bölgesi Coğrafyası", Ders Notu, ss.1-144, 2013
Doğaner S., "Ege Bölgesi Coğrafyası", Ders Notu, ss.1-114, 2013
Doğaner S., "Türkiye İç Bölgeler", Sunum, ss.35, 2013
Doğaner S., "Türkiye İç Bölgeler", Ders Notu, ss.155, 2013
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri I", Ders Notu, ss.135, 2013
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri", Ders Notu, ss.160, 2013
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri 2", Sunum, ss.45, 2013
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri I", Sunum, ss.60, 2013
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri 2", Sunum, ss.45, 2012
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri I", Sunum, ss.50, 2012
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri 2", Ders Notu, ss.135, 2012
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri I", Ders Notu, ss.145, 2012
Doğaner S., "Türkiye İç Bölgeler", Sunum, ss.55, 2012
Doğaner S., "Türkiye İç Bölgeler", Ders Notu, ss.140, 2012
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri I", Ders Notu, ss.150, 2011
Doğaner S., "Türkiye Kıyı Bölgeleri I", Sunum, ss.40, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi