İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bursa Kentsel Sürecinde Doğal ve Kültürel Kaynaklar", BAP Doktora, 37148, Danışman, Devam Ediyor
"Türkiye Jeomorfoturizm Atlası", BAP Arastırma Projesi, 8442, Araştırmacı, 2013
"İstanbul Kentsel Büyüme Sürecinin Belirlenmesi İzlenmesi ve Modellenmesi", BAP Doktora, 3608, Danışman, 2012
"Nif(Olympos) Dağının Doğu Kesimindeki Antik ve Ortaçağ Yerleşmelerinin Gelişimi", BAP Arastırma Projesi, 6841, Uzman, 2010