İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1998 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1992 - 1998
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1981 - 1988
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Açık Öğretim, 20.01.2013 - 31.05.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, 31.03.2008 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, 16.07.1999 - 31.05.2001
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, 03.07.1997 - 31.12.1999
VERDİĞİ DERSLER
Türkiye Kıyı Bölgeleri, Lisans, 2017-2018
Turizm Coğrafyası, Lisans, 2017-2018
Kültürel Miras Turizmine Giriş, Ön Lisans, 2017-2018
Kültür Turizminin Coğrafi Kaynakları, Doktora, 2016-2017
Türkiye Kıyı Bölgeleri II, Lisans, 2016-2017
Türkiye Turizm Coğrafyası, Lisans, 2016-2017
Türkiye’de Turizm ve Kırsal Alanlarda Kentleşme, Doktora, 2016-2017
Türkiye’de Kıyı Turizminin Mekânsal Etkileri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Akdeniz Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2016-2017
Marmara Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2016-2017
Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm, Yüksek Lisans, 2016-2017
Turizm Coğrafyası, Lisans, 2016-2017
Türkiye Kıyı Bölgeleri I, Lisans, 2016-2017
Türkiye İç Bölgeler, Lisans, 2016-2017
Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm, Yüksek Lisans, 2016-2017
Kültür Turizminin Coğrafi Kaynakları, Doktora, 2016-2017
Turizm ve Arazi Kullanımında Değişen Fonksiyonlar, Doktora, 2016-2017
Türkiye Kültür Turizmi, Ön Lisans, 2016-2017
Kültürel Mirasa Giriş, Ön Lisans, 2016-2017
Türkiye Kıyı Bölgeleri I, Lisans, 2016-2017
Türkiye Ulaşım Coğrafyası, Lisans, 2015-2016
Türkiye Kıyı Bölgeleri II, Lisans, 2015-2016
Türkiye'de Turizm ve Kırsal Alanlarda Kentleşme, Doktora, 2015-2016
Türkiye'de Kıyı Turizminin Mekansal Etkileri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Marmara Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2015-2016
Türkiye Turizm Coğrafyası, Lisans, 2015-2016
Türkiye'de Delta Alanlarının Kullanımı ve Korunması, Yüksek Lisans, 2015-2016
Akdeniz Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2015-2016
Türkiye Turizm Coğrafyası, Lisans, 2015-2016
Türkiye İç Bölgeleri, Lisans, 2015-2016
Türkiye Kıyı Bölgeleri I, Lisans, 2015-2016
Türkiye Ulaşım Coğrafyası, Lisans, 2015-2016
Türkiye Kıyı Bölgeleri II, Lisans, 2015-2016
Ege Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2014-2015
Türkiye'de Kıyı Turizminin mekansal Etkileri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Turizm ve Arazi Kullanımında Değişen Fonksiyonlar, Doktora, 2014-2015
Türkiye Delta Alanlarının Kullanımı ve Korunması, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm, Yüksek Lisans, 2014-2015
Marmara Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2014-2015
Ege Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2014-2015
Türkiye Turizminde Yerşekilleri, Lisans, 2014-2015
Türkiye Kültür Turizmi, Lisans, 2014-2015
Kültür Turizminin Coğrafi Kaynakları, Doktora, 2014-2015
Türkiye Kıyı Bölgeleri I, Lisans, 2014-2015
Türkiye Ulaşım Coğrafyası, Lisans, 2014-2015
Türkiye'de Kıyı Turizminin Mekansal Etkileri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türkiye'de Turizm ve Kırsal Alanalarda Kentleşme, Doktora, 2013-2014
Türkiye Turizminde Su Kaynakları, Lisans, 2013-2014
Marmara Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2013-2014
Akdeniz Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2013-2014
Türkiye Delta Alanlarının Kullanımı ve Korunması, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türkiye Turizminde Yerşekilleri, Lisans, 2013-2014
Ege Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2013-2014
Turizm ve Arazi Kullanımında Değişen Fonksiyonlar, Doktora, 2013-2014
Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türkiye Kıyı Bölgeleri 2, Lisans, 2013-2014
Türkiye İç Bölgeleri, Lisans, 2013-2014
Kültür Turizminin Coğrafi Kaynakları, Doktora, 2013-2014
Marmara Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2012-2013
Türkiye Delta Alanlarının Kullanımı ve Korunması, Yüksek Lisans, 2012-2013
Türkiye'de Turizm ve Kırsal Alanlarda Kentleşme, Doktora, 2012-2013
Türkiye Turizminde Su Kaynakları, Lisans, 2012-2013
Akdeniz Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2012-2013
Turizm ve Arazi Kullanımında Değişen Fonksiyonlar, Doktora, 2012-2013
Ege Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2012-2013
Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm, Yüksek Lisans, 2012-2013
Türkiye Turizminde Yerşekilleri, Lisans, 2012-2013
Türkiye'de Kıyı Turizminin Mekansal Etkileri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Kültür Turizminin Coğrafi Kaynakları, Doktora, 2012-2013
Marmara Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2011-2012
Türkiye Turizminde Su Kaynakları, Lisans, 2011-2012
Türkiye'de Delta Alanalarının Kullanımı ve Korunması, Yüksek Lisans, 2011-2012
Türkiye'de Turizm ve Kırsal Alanlarda Kentleşme, Doktora, 2011-2012
Akdeniz Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2011-2012
Türkiye'de Kıyı Turizminin Mekansal ETkileri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm, Yüksek Lisans, 2011-2012
Türkiye Turizminde Yerşekilleri, Lisans, 2011-2012
Turizm ve Arazi Kullanımında Değişen Fonksiyonlar, Doktora, 2011-2012
Kültür Turizminin Coğrafi Kaynakları, Doktora, 2011-2012
Ege Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2011-2012
Türkiye'de Kıyı Turizminin Mekansal Etkileri, Yüksek Lisans, 2010-2011
Türkiye Turizminde Su Kaynakları, Lisans, 2010-2011
Türkiye'de Delta Alanlarının Kullanımı ve Korunması, Yüksek Lisans, 2010-2011
Ege Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2010-2011
Türkiye'de Turizm ve Kırsal Alanlarda Kentleşme, Doktora, 2010-2011
Turizm ve Arazi Kullanımında Değişen Fonksiyonlar, Doktora, 2010-2011
Türkiye Turizminde Yerşekilleri, Lisans, 2010-2011
Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm, Yüksek Lisans, 2010-2011
Akdeniz Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2010-2011
Ege Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2010-2011
Akdeniz Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2009-2010
Türkiye'de Kıyı Turizminin Mekansal Etkileri, Yüksek Lisans, 2009-2010
Türkiye'de Turizm ve Kırsal Alanlarda Kentleşme, Doktora, 2009-2010
Türkiye Turizminde Su Kaynakları, Lisans, 2009-2010
Türkiye'de Delta Alanlarının Kullanımı ve Korunması, Yüksek Lisans, 2009-2010
Marmara Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2009-2010
Türkiye'de Turizm ve Kırsal Alanlarda Kentleşme, Yüksek Lisans, 2009-2010
Türkiye'de Turizm ve Kırsal Alanlarda Kentleşme, Doktora, 2009-2010
Ege Bölgesi Coğrafyası, Lisans, 2009-2010
Türkiye Turizminde Yerşekilleri, Lisans, 2009-2010
Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm, Yüksek Lisans, 2009-2010
Turizm ve Arazi Kullanımında Değişen Fonksiyonlar, Doktora, 2009-2010
Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm, Yüksek Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Tufanoğlu, "Antikçağ'da Batı Anadolu'da Deniz Ticareti ve Limanlar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Doktora, Z.Şerbetçi, "Bursa'nın kentsel Gelişim Sürecinde Coğrafyanın Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Doktora, R.Aksu, "Diyarbakır ve Çevresinde Kültür Turizmi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Doktora, A.Çeker, "Sürdürülebilir Tarım Kapsamında Dalaman Ovası'nın Mekansal Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Doktora, M.Döker, "İstanbul kentsel Büyüme Sürecinin belirlenmesi, İzlenmesi ve Modellenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2012.
Doktora, İ.Çelik, "Büyük Menderes Havzasında Kültür Turizmi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2001.
Doktora, M.Bayrak, "Çukurova Deltası Jeomorfolojik Oluşum ve Mekansal Kullanım", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Kahya, "Kültür Turizminde Çini Sanatının Yeri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, S.Yücetaş, "Gaziantep ve Çevresinde Kültür Turizmi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, S.Güngör , "Kurtuluş Savaşı Alanlarının Turizm Coğrafyası ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, .Kavalcı , "Balat’ın Mekansal Gelişim Süreci ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, . Döker , "İstanbul İli Marmara Denizi Kıyı Dolgu Alanlarının Tesbiti ve Bu Alanlarda Arazi Kullanımı ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2006.
Yüksek Lisans, .Özel , "Vefa’nın Mekansal gelişim Süreci ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2003.
Yüksek Lisans, .Sevindik , "Barajların Yerleşim Birimlerine Etkileri ve Hasankeyf ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, C.Kahraman , "Haliç Çevresinin Turizm Coğrafyası ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, .Tufanoğlu, "Charles Texier’ye Göre 19.Yüzyılda Kayseri-Niğde Yöresi ve Günümüzle Karşılaştırılması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2001.
Yüksek Lisans, Ö.Kaya, "Ankara’nın Kentsel Gelişme Sürecinde Eskişehir ve İstanbul Ekseninde Konut Alanlarının Gelişimi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, .Kılıçaslan, "İstanbul’da Kongre Turizmi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, .Yıldırım , "İncesu’da Yerleşmenin Evrimi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, H.Kılıç, "Cizre Şehir Etüdü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1998.
Yüksek Lisans, .Alkır, "Tekirdağ- M.Ereğlisi Arası Kıyı Kullanımı ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1997.
Yüksek Lisans, E.Dönmez , "Aliağa ve Nemrut Koylarında Sanayi Amaçlı Kullanım ve Çevresel Etkileri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1997.
Yüksek Lisans, T.Güneş, "Batman'da Kentsel gelişim Süreci", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, N.Kılınç, "Türkiye Longozlarında Mekansal Kullanım", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Aytaç, "Çermik'te (Diyarbakır)Kentsel Gelişim", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Marmara Üniversitesi, Kasım, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Edebiyat Fakültesi, Kasım, 2017
Doçentlik, Doçentlik sözlü sınavı, Edebiyat Fakültesi, Şubat, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma(Doktora), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2017
Tez Savunma, Doktora danışman tez savunma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi, Kasım, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2017
A. Personel, Yardımcı Doçent Atama, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi, Şubat, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi, Kasım, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversiteler arası Kurul, Nisan, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik sınavı, Doktora yeterlik sınavı, Haziran, 2015
Atama, Profesör Atama, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2015
Tez Savunma, Tez savunma(Yüksek lisans), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2015
Doktora Yeterlik, Yeterlik Sınavı, Yeterlik sınavı, Haziran, 2015
Tez Savunma, Tez savunma(doktora), Tez savunma(doktora), Temmuz, 2015
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2015
Tez Savunma, Tez savunma(yüksek lisans), Tez savunma(yüksek lisans), Temmuz, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mart, 2015
Atama, Doçentlik Atama, Namık Kemal Üniversitesi, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2014
Doçentlik, Eser İnceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Ekim, 2014
Atama, Profesör, Fatih Üniversitesi Rektörlüğü, Eylül, 2014
Tez Savunma, tez savunma Doktora, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2014
Atama, Profesör Atama, Gazi Üniversitesi, Ocak, 2014
Ödül, TÜBA Bilimsel telif ve çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP), TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi, Mart, 2014
Atama, Profesör Atama, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma , İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlik Sınavı, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez savunma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Üniversiteler Arası Kurul, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Üniversiteler Arası Kurul, Haziran, 2012
Atama, Profesör Atama, Marmara Üniversitesi, Ekim, 2012
Tez Savunma, Doktora tez savunma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2012
Doçentlik, Eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Üniversiteler Arası Kurul, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sözlü, Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sözlü, Üniversiteler Arası Kurum, Şubat, 2011
Atama, Doçent Atama, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim, 2011
Doçentlik, eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Ekim, 2011
Atama, Profesör Atama, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sözlü sınavı, Üniversiteler Arası Kurul, Nisan, 2010
Doçentlik, Eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Temmuz, 2010
Atama, Doçent Atama, Ege Üniversitesi, Kasım, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Üniversiteler Arası Kurul, Ekim, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Üniversiteler Arası Kurul, Nisan, 2009
Atama, Profesör Atama, Ege Üniversitesi, Aralık, 2009
Atama, Doçent Atama, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2009
Atama, Profesör Atama, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Temmuz, 2009
Doçentlik, eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Ekim, 2009
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Üniversiteler Arası Kurul, Ocak, 2008
Atama, Doçentlik Atama, Ankara Üniversitesi, Ocak, 2008
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Üniversiteler Arası Kurul, Şubat, 2008
Atama, Profesör Atama, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2007
Doçentlik, eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Temmuz, 2007
Doçentlik, Doçentlik eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Mayıs, 2006
Atama, Doçent Atama, Onsekiz Mart Üniversitesi, Mayıs, 2005
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2003
GÖRSEL ETKİNLİKLER
Kurum Sütüdyolarında TV/Radyo Eğitim Programı, Diğer, 05.09.2017 - Devam Ediyor
Kurum Sütüdyolarında TV/Radyo Eğitim Programı, Diğer, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi