İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Semra TAŞPUNAR ALTUNTAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İşletme Fakültesi
Bölüm : İşletme Bölümü
Ana Bilm Dalı : Finans Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4737070 | Dahili : 18328
E Posta Adresi : staspunaristanbul.edu.tr | semrataspunaryahoo.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/staspunar/
Ofis : İşletme Fakültesi
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME/FİNANS, 2010-2016
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME/FİNANS, 2008-2010
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, , 2004-2008
Yaptığı Tezler
Doktora, "Türk İmalat Sanayii İşletmelerinin Sermaye Yapılarında Meydana Gelen Yapısal Değişimler ve Bu Değişimleri Etkileyen Makro ve Mikro Faktörler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Finans Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, "Sigorta şirketlerinde sermaye yeterliliği ve Türk sigorta sektöründe uygulanması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME/FİNANS Temmuz, 2010.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğiticinin Eğitimi, Sakarya Üniversitesi , 2018
Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Eğitimi, TSE, 2014
Araştırma Alanları
Finans Ekonomisi
Finansman
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi
Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar
Davranışsal Finans
İslami Finans
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2008 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Taşpunar Altuntaş S., "Effects Of Expectations And Confidence Indices On Financial Markets", Journal of Accounting and Finance, pp.142-151, 2017 (Link)
Taşpunar Altuntaş S., "INVESTIGATION OF THE MONETARY POLICY PRACTICES IN 2001 AND 2008 TURKISH CRISES ", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.1395-1412, 2017 (Link)
Taşpunar Altuntaş S., "TÜRK İMALAT SANAYİİ İŞLETMELERİNİN SERMAYE YAPILARINDAKİ DEĞİŞİMLERİ ETKİLEYEN MİKRO VE MAKRO FAKTÖRLER ", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.621-635, 2017 (Link)
Taşpunar Altuntaş S., "BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.208-223, 2015 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Taşpunar Altuntaş S., Zelka A., Bayram A., "Para Politikası Uygulamalarının 2001 ve 2008 Türkiye Krizleri Açısından İncelenmesi ", INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC RESEARCHES AND FINANCIAL MARKETS, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2017, pp.1078-1092
Taşpunar Altuntaş S., Zelka A., Bayram A., "RELATIONSHIP BETWEEN THE COUNTRY RISK AND THE DIRECT FOREIGN CAPITAL INVESTMENT: TURKEY CASE", The 1st International Symposium on Accounting and Finance, Ohrid, MAKEDONYA, 3-5 Temmuz 2017, pp.256-261
Taşpunar Altuntaş S., Sarikovanlik V., "EFFECTS OF EXPECTATIONS AND CONFIDENCE INDICES ON FINANCIAL MARKETS", The 1st International Symposium on Accounting and Finance, Ohrid, MAKEDONYA, 3-5 Temmuz 2017, pp.14-21
Taşpunar S., Otluoğlu E., "Altin Piyasalari Ve Türkiye’De Altin Piyasalarini Etkileyen Faktörlerin Ampirik Olarak İncelenmesi", 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.1-1
Taşpunar S., Altuntaş C., "Sosyal Ağları Kullanmak Firmayı Daha Değerli Yapar Mı? Sosyal Ağların Entellektüel Sermayeye Etkisi", 1. International Symposium on Accounting and Finance, TÜRKİYE, 31 Mayıs-2 Hazira 2012, pp.503-514 (Özet) (Abstract)
Taşpunar S., Sarıoğlu S.E., "Sigortacilik Sektörü Ekonomik Büyümeye Ve Finansal Sistemin Gelişmine Katki Sağlayabiliyor Mu? Türkiye Örneği, 1987-2006 ", Uluslararası Finans Sempozyumu, TÜRKİYE, 21 Ekim 2011, pp.117-140 (Özet) (Abstract)
Taşpunar S., Ersan İ., "Kriz Geliyorum Der mi? Krizin Öncü Göstergeler Yardımıyla Öngörülmesi", Ulusal Finans Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2012, cilt.1, no.1, ss.41-50 (Özet) (Abstract)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Taşpunar Altuntaş S., "E Harfi İle Başlayan Finansal Kavramlar", Finansın Temel Kavramları, GÜNDOĞDU A., Ed., Gazi Kitabevi, Ankara, ss.153-178, 2018
Taşpunar Altuntaş S., "DÖVİZ KURLARINI AÇIKLAYAN TEORİLER", FİNANSIN TEMEL TEORİLERİ, GÜNDOĞDU A., Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, ss.227-242, 2018
Taşpunar Altuntaş S., Bayram A., "Finansal Yönetime Giriş", M Finans, Prof. Dr. Vedat Sarıkovanlık, Ed., Nobel , Ankara, ss.3-22, 2016
Taşpunar Altuntaş S., "Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Politikaları", M Finans, Prof. Dr. Vedat Sarıkovanlık, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.329-351, 2016
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 01.01.2016 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
İstanbul Business Research, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Maliye Finans Yazıları Dergisi , Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Eurasian Journal of Forest Science, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Maliye Finans Yazıları Dergisi , Dergide Hakemlik, Haziran 2017
İstanbul Business Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Etkinlik Organizasyonu
Bağımsız Denetim ve Denetçi 2015, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi