İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sertkaya Doğan Ö., "TÜRKİYE’DE 2040 VE 2060 NÜFUS PROJEKSİYONLARINA GÖRE DEMOGRAFİK FIRSATLAR", Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.26-42, 2018 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "International Population Movements in Turkey as a Result of Tourism Activities between 2010-2015", International Journal of Science and Research, no.4, pp.53-58, 2016 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "Growth of Population and Population Policies Implemented in Turkey between 1965 and 2014", International Journal of Science and Research (IJSR), vol.4, pp.1907-1911, 2015 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "GROWTH OF POPULATION AND POPULATION POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY BETWEEN 1965 AND 2014", International Journal Science and Research (IJSR), no.4, pp.1907-1911, 2015 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "Population Movements In Turkey: International Migrations", International Journal of Liberal Arts and Social Science, no.3, pp.102-110, 2015 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "SİLİVRİ’DE TURİZMİN GELİŞMESİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ / Development tourısm actıvıtıes in Silivri", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.16, ss.89-101, 2011 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "Soma Şehrinin Fonksiyonel Gelişimi", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, ss.1-18, 2011
Sertkaya Doğan Ö., "Place and Importance of Tourism for Turkish Economy in 2000- 2010 Period", Balkan Ecology, pp.131-143, 2011
Sertkaya Doğan Ö., "Ecotourism Activities In Turkey And The Example Of Kirazlı Village (Kuşadası/ Aydın)", Management and Education Academic Journal, pp.45-48, 2009
Sertkaya Doğan Ö., "NÜFUS COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR İNCELEME: SİLİVRİ (A CASE STUDY POPULATION GEOGRAPHY: SİLİVRİ)", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.1-19, 2009 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "Türkiye'nin Tarım Politikalarının Belirlenmesinde Coğrafi Özelliklerin Önemi", Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.3, ss.91-101, 2008 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "Datça Yarımadasında Yerleşmenin Tarihsel Süreci", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, ss.43-57, 2008 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "Dikili ve Çevresinde Turizm Faaliyetleri", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, ss.54-65, 2006 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "Türkiye’de Altın Madenciliği", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, ss.151-157, 2005 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "Datça Yarımadasında Turizm Faaliyetleri ve Geliştirme Olanakları", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, ss.19-130, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sertkaya Doğan Ö., "TÜRKİYEDE 2000 YILINDAN GÜNÜMÜZE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI DEĞİŞİMLERİNİN SOSYOKÜLTÜREL SEBEPLERİ VE SONUÇLARI", Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Haziran 2017, ss.20-40
Sertkaya Doğan Ö., "PLACE AND IMPORTANCE OF TOURISM IN TURKEY", International Conference for Social Sciences and Humanities, Viyana, AVUSTURYA, 24-29 Haziran 2017, pp.15-25
Sertkaya Doğan Ö., "TOURISM ACTIVITIES IN TURKEY: 2010-2015", International Conference on Social Science, Literature, Economic and Education, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 20-22 Temmuz 2016, pp.5-15
Sertkaya Doğan Ö., "Population Movements In Turkey: Internal Migrations", International Association of Social Science Resarch, AYDIN, TÜRKIYE, 5-7 Şubat 2015, pp.1-10
Sertkaya Doğan Ö., "POPULATION PROJECTION OF TURKEY (2023)", International Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.1-10
Sertkaya Doğan Ö., "Population Projection of Turkey (2023)", ICSER- International Conferences os Social Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-16 Ekim 2015, pp.20-30
Sertkaya Doğan Ö., "EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSPORTATION AND TOURISM IN ISTANBUL", International Conference for Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Ocak 2014, pp.212-217
Sertkaya Doğan Ö., "The Effects of Urbanization on Environmental Pollution", 4. International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources , ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2014, vol.1, pp.1-10
Sertkaya Doğan Ö., "Effects Of Geographıcal Factors Of Spatıal Plannıng On Coastal Areas In Turkey", EMECS 10- MEDCOAST 13 JOINT CONFERENCE, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2013, vol.1, pp.427-432
Sertkaya Doğan Ö., "Ecotourism Activities in Turkey", International Conference for Social Sciences and Humanities, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2012, pp.25-28
Sertkaya Doğan Ö., "Contribution of Turkey's Natural and Cultural Properties on the WorldHeritage List to Tourism", II. Interdisciplinaryr Tourism Research Conference, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-29 Nisan 2012, pp.945-959
Sertkaya Doğan Ö., "Importance Of The Istanbul Port In Terms Of Cruise Tourism", MEDCOAST 11 CONFERENCE, Rhodes, YUNANISTAN, 27 Ekim - 1 Kasım 2011, vol.1, pp.295-303
Sertkaya Doğan Ö., "Ab Kapsamında Çevre Kirliliğini Önleme Çalışmalarının Küresel Barışa Katkısı", Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 14-18 Eylül 2008, pp.409-415
Sertkaya Doğan Ö., "The Importance And Place Of Rail Systems İn İstanbul Local Transportation", Tecnical University Of Gabrova, International Scentific Conference, Unitech’08, Gabrova, BULGARISTAN, 24-28 Ağustos 2008, pp.259-264
Sertkaya Doğan Ö., "Tourism Activities in Bodrum, Marmaris and Datça (Soutwest Turkey)", MEDCOAST 05 CONFERENCE, AYDIN, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2005, vol.1, pp.230-240
Sertkaya Doğan Ö., Gürbüz O., Akbulak C., Doğan M., "Armutlu Yarımadasının Kuzeybatı Kıyılarında Arazi Kullanımının Coğrafi Analizi", Türkiye Kıyıları 04 Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, ADANA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2004, cilt.1, ss.375-382
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sertkaya Doğan Ö., "",
Sertkaya Doğan Ö., "",
Sertkaya Doğan Ö., "Coğrafi BakıG Açısıyla Türkiye'de Demografik Değişim ve 2075 Nüfus Projeksiyonu", İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Köse O., Ed., Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.837-852, 2018
Sertkaya Doğan Ö., "Population and Tourism Activities in Turkey", in: New Researches New Ideas On Social Sciences, Sarıtaş, E., Eds., Trafford Publishing , Bloomington, pp.238-255, 2017 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "Türkiye Turizm Kentlerinde Arazi Kullanım Planlaması-Çeşme- Alaçatı (İzmir)- Didim (Aydın)- Oymapınar-Manavgat (Antalya)- Kuzey Antalya", Turizm Araştırmaları, Sertkaya Doğan Ö., Ed., İstanbul , İstanbul, ss.20-40, 2017
Sertkaya Doğan Ö., "Population Movements in Turkey: Internal Migration", in: Current Researches in Geography, Arslan H., Icbay M.A.,Stoych K., Eds., International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.49-59, 2017
Sertkaya Doğan Ö., "Biga Yarımadası Nüfus Coğrafyası", Yeni Anadolu Yayınları, İSTANBUL, 2015
Sertkaya Doğan Ö., "PRINCIPLES AND CONCEPTS IN THE TRANSPORTATION SYSTEMS OF URBAN AREAS", in: Urban and Urbanization, Bayartan, M., Eds., St. Kliment Ohridski Univertity Press, Sofya, pp.396-405, 2015
Sertkaya Doğan Ö., "Biga Yarımadası Nüfus Coğrafyası", Yeni Anadolu Yayınları, İSTANBUL, 2015
Sertkaya Doğan Ö., "POPULATION MOVEMENTS IN TURKEY: INTERNAL MIGRATION", in: SOCIAL STUDIES, Icbar M A, Arslan H, Stanciu S M, Eds., Liber Antiquus, Early Imprinted Books , Mannheim, pp.37-48, 2015 (Link)
Sertkaya Doğan Ö., "Principles and Concepst in the Transportation Systems of Urban Areas", in: Urban and Urbanization, Efe R., Onay T.T., Sharuho I., Atasoy E., Bayartan M., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.396-406, 2014
Sertkaya Doğan Ö., "Sıcak Bölgelerde Yetişen başlıca Mahsuller", Sıcak Bölgelerde Ziraat Hayatı, Sertkaya Doğan Ö., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.274-359, 2014
Sertkaya Doğan Ö., "TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI: NÜFUS VE YERLEŞME (e- Kitap) ", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2014
Sertkaya Doğan Ö., "EKONOMİK FAALİYETLER (e- Kitap)", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2014
Sertkaya Doğan Ö., "BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ (e-kitap)", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2014
Sertkaya Doğan Ö., "TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI: EKONOMİK FAALİYETLER (e- Kitap)", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2014
Sertkaya Doğan Ö., "Sıcak Bölgelerde Ziraat Hayatı", Nobel Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2014
Sertkaya Doğan Ö., "İstanbul’Un Ulaşımında Deniz Yollarının Yeri Ve Önemi", Prof.Dr. Süha Göney’e Armağan Kitabı, Bayartan M., Ed., İstanbul Ünviversitesi, İstanbul, ss.40-70-, 2013
Sertkaya Doğan Ö., "Evaluation Of The Relationship Between Transportation And Tourısm In Istanbul", in: The Science and Education at the Beginning of the 21. Century in Turkey, A, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.213-217, 2013
Sertkaya Doğan Ö., "Place and Importance of Tourism for Turkish Economy in 2000- 2010 Period", in: Balkan Ecology, Atasoy E., Eds., Balkan Ecology, Sofia, pp.131-143, 2011
Sertkaya Doğan Ö., "Beşeri Coğrafya Açısından Marmara Takımadaları", Çantay Kitabevi, İSTANBUL, 2009
DİĞER YAYINLAR
Sertkaya Doğan Ö., "INTERNATIONAL POPULATION MOVEMENTS EXPERIENCED DEPENDING ON THE TOURISM ACTIVITIES BETWEEN 2010- 2015 IN TURKEY", Diger, pp.20-36, 2017
Sertkaya Doğan Ö., "TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI: EKONOMİK FAALİYETLER- ppt sunum ", Sunum, ss.560, 2014
Sertkaya Doğan Ö., "TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI: NÜFUS VE YERLEŞME- ppt sunum", Sunum, ss.560, 2014
Sertkaya Doğan Ö., "EKONOMİK FAALİYETLER-ppt sunum", Sunum, ss.560, 2014
Sertkaya Doğan Ö., "BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ- ppt sunum dosyası", Sunum, ss.560, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi