İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :ODUN KORUMA TEKNOLOJİLERİ, ODUN DEGRADASYONU
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :WOOD PROTECTTION, WOOD DEGRADATION
Research Areas : Nano partiküllerin odundan çeşitli ajanlarla geri kazanımı TetraPak atıklardan kompozit üretimi ve bu malzemelerin kimyasal, mikrobiyolojilk, yanma ve fiziksel özellikleri Mikronize ve nano bakır ile emprenye edilmiş ağaç malzemenin açık hava etkilerine ve biyolojik bozunmaya karşı direnci Odun plastik kompozitlerde mikrobik büyüme
Current Research Activities :

Release of nano particles from treated waste wood by various chelating agents 

Chemical, Microbiological, Fire and Physical Properties of Composites from TetraPak Packages 

Nanotechnology and Its Use in Wood Protection 

Weathering and Biological Resistance of Wood Treated with Micronized (nano) copper and zinc compounds 

Microbial growth on wood plastic composites 

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi