İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1006
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 3
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 2
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Visiting Professorship Araştırma Bursu, Kyoto University, Eylül 2017
Visiting Professorship, RISH Kyoto University, Temmuz 2015
Yurt Dışı Araştırma Bursu, TÜBİTAK, Temmuz 2014
Kartal S, "Visiting Professorship, Kyoto University, Japan, Temmuz 2014
Kartal S, "IAWS International Academy of Wood Science a Üyelik Kabulü , IAWS International Academy of Wood Science, Mart 2013
YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU, TÜBİTAK, Mayıs 2007
Kartal S, "TÜBA GEBİP, TÜBA, Mayıs 2006
IRG TRAVEL AWARD, IRG, Mart 2005
JSPS POST DOC FELLOWSHIP, JSPS, Haziran 2002
RON COCKROFT AWARD (RCA), IRG, Mayıs 2002
POST DOC FELLOWSHIP, USDA FOREST PRODUCTS LAB, Ocak 2000
Kartal S, "İstanbul Üniversitesi 1990 Yılı Dönem Birincisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi