İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akar Ş.K., Al H. , "Tanzimat Döneminde Para Bozdurma Sorunu Ve Köşe Sarrafları(1839-1879)", Ekonomi Bilimleri Dergisi, ISSN: 1309-8020,, cilt.3, no.1, ss.123-133, 2011
Akar Ş.K., Al H., "Osmanlı Maliyesinde Kısır Döngü Ve 1861 Ticari Krizi", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi- The Journal of Turkish Cultural Studies, ss.51-86, 2008
Akar Ş.K., Al H., "Söylentinin Gücü : İstanbul’Da Büyük Panik Ve 1861 Parasal Krizi", Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, ss.23-59, 2008
Akar Ş.K., Al H., "Uluslar Arası Finans Politik Açıdan 1860-61 Suriye Bunalımı Ve Mires Kredisi ", İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.77-122, 2008
Akar Ş.K., Al H., "Dersaadet Bankası’Nın Tasfiyesi Ve 1852 Borçlanması", Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, ss.149-207, 2006
Akar Ş.K., "İstanbul'Da Bir Askeri Terzihane Atölyesinin Kuruluşu Ve Nizamnamesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, ss.943-959, 2005
Akar Ş.K., Karakoç İ., "Siyasî Tarih Kaynağı Olarak Hatırat Ve Gezi Notları", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Türk Siyaset Tarihi - Tanzimat'tan Günümüze), ss.383-421, 2004
Akar Ş.K., "Tez Tanıtım; İstanbul’Un Et Ihtiyacının Sağlanması: Ondalık Ağnam Uygulaması (1783-1858), İ.Ü., Sbe, İstanbul 1997", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Türk İktisat Tarhi), cilt.1, ss.465-466, 2003
Akar Ş.K., "Osmanlı Devleti’Nde Kıssa Ve Uzun Vadeli İç Borçlanmanın Gelişimi", İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.51, ss.99-124, 2001
Akar Ş.K., "Osmanlı’Da Düyun-I Umumiye", Lonca, ss.25-28, 2000
Akar Ş.K., "19.Yüzyılda Edirne Eyaletine Bağlı Ahyolu Kazasının Sosyal Ve Ekonomik Yapısı", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.77-101, 1999
Akar Ş.K., Çakır C. , "İktisat Eğitiminin Beşiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’Nin Kuruluşu", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.49, ss.271-310, 1998 (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akar Ş.K., Al H., "Osmanlı Dönemi İstanbul'unda Finans", Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Cilt VI-İktisat, Ulaşım ve HAberleşme , Coşkun, Y., Ed., İistanbul İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, ss.260-293, 2015
Akar Ş.K., Al H., "Tanzimat Ve Mali Reformlar; İltizamın Kaldırılması Ve Finansman Arayışları (1839-1840)", Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek, Arı, Ali, Ed., Efil, Ankara, ss.135-158, 2014
Akar Ş.K., Al H. , Bayraktad K. , "Osmanlı Finans Sisteminde Modernleşme:Devlet-I Aliyye-I Osmaniyye’De Merkez Bankası Arayışları ", T.C. Merkez Bankası, İSTANBUL, 2014
Akar Ş.K., Al H. , "Osmanlı Finans Sisteminde Modernleşme:Osmanlı Para Reformu", T.C. Merkez Bankası, İSTANBUL, 2014
Akar Ş.K., Al H. , "Osmanlidan Günümüze Borsa: Dersaadet Tahvilât Borsası (1874-1928)", Borsa İstanbul, İSTANBUL, 2014
Akar Ş.K., Al H. , "3. Osmanlıdan Günümüze Borsa:Galata Borsası(1830-1873)” 1 ", Borsa İstanbul, İSTANBUL, 2013
Akar Ş.K., Ed., "İstanbul: Şehir Ve Medeniyet", Klasik Yayınları, İSTANBUL, 2004
Akar Ş.K., Al H. , "1. Osmanlı Dış Borçları Ve Gözetim Komisyonları (1854 - 1856)", Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İSTANBUL, 2003
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Akar Ş.K., "İstanbul’Da Emlak Ve Akar Vergisi Uygulaması: ‘Dersaadet Vergisi’", Türk Tarihi,Yeni Türkiye yayınları,, cilt.14, ss.351-358, 2002
Akar Ş.K., "Osmanlı Maliyesinde Bütçe Uygulaması", Osmanlı ,Yeni Türkiye yayınları,, cilt.3, ss.565-570, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi