İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Sinan YILDIRMAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ana Bilm Dalı : Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 12394
E Posta Adresi : sinanyistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://www.sbf.istanbul.edu.tr/kisiler/sinanyildirmaz.htm | https://sinanyildirmaz.academia.edu
Ofis : Siyasal Bilgiler Fakültesi
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Beyazıt 34116 İSTANBUL
Eğitim Bilgileri
Doktora, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, MODERN TÜRKİYE TARİHİ, 2002-2009
Yüksek Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, MODERN TÜRKİYE TARİHİ, 1998-2002
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, 1994-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "From ‘Imaginary’ to ‘Real’: A Social History of the Peasantry in Turkey (1945–1960)", BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ATATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ MODERN TÜRKİYE TARİHİ Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, "The Mass Mobilization In The Elections Of The Democrat Party Period", BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ATATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ MODERN TÜRKİYE TARİHİ Eylül, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Farsca, Zayıf
Araştırma Alanları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Karşılaştırmalı Tarih
Yakınçağ Tarihi
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
Siyasal Düşünceler
Siyasal Hayat ve Kurumlar
Uluslararası İlişkiler
Karşılaştırmalı Edebiyat
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Siyasi Tarih
Türk Siyasal Hayatı
Web Of Science Araştırma Alanları
History
Humanities, Multidisciplinary
Cultural Studies
Political Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, 2013 - 2018
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, 2007 - 2013
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ATATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ, 1999 - 2007
Verdiği Dersler
Readings in History, Lisans, 2018-2019
Türkiye'de Kültür ve Siyaset, Doktora, 2018-2019
History of Civilizations, Lisans, 2018-2019
Türkiye'de Devlet, Toplum ve Uluslararası Siyaset, Yüksek Lisans, 2018-2019
Cumhuriyet Dönemi Türk Diplomasi Tarihi, Lisans, 2017-2018
Türkiye'de Edebiyat, Toplum ve Siyaset, Lisans, 2017-2018
Topics in Political History, Lisans, 2017-2018
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, S.Tığlı, "1990'lardan Günümüze Statükoculuktan Proaktifleşmeye: Türkiye'de Muhafazakar Dış Politika", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yildirmaz S., "Türkiye'de Peronizmin Kısa Sürmüş Macerası: Arjantin İşçi Ataşesi Francisco F. Moggia", Toplumsal Tarih, ss.30-37, 2019
Yildirmaz S., ""Almanlar Yenildiği İçin Biz De Yenik Sayıldık": Bir Mitin İzini Sürmek", Toplumsal Tarih, ss.56-62, 2019
Yildirmaz S., "Bir Seçimden Daha Fazlası: Arslanköy Olayı ve Davası", Toplumsal Tarih, ss.72-76, 2019
Yildirmaz S., "İşçilerin Kütüphanesi: Türkiye'de Sendikalı İşçilerin Entelektüel Kaynakları (1946-1961)", Çalışma ve Toplum, cilt.4, ss.2083-2128, 2018 (Link)
Yildirmaz S., "İç Savaş Öncesi ve Sonrasında İspanya'da Devlet ve Sınıflar", AURUM Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.1-19, 2018 (Link)
Yildirmaz S., "93'ler Manifestosu ve Entelektüellerin Savaşı "Savaş İçin Akademisyenler"", Toplumsal Tarih, ss.74-82, 2018
Yildirmaz S., "İstanbul Demir ve Madeni Eşya İşçileri Sendikası Haber Bülteni ve Karikatürist(?) Kemal Türkler", Toplumsal Tarih, ss.82-87, 2017
Yildirmaz S., "Devrim ve Savaş Karşıtı Hareket", İktisat Dergisi, ss.37-49, 2017
Yildirmaz S., "Köylüler, İşçiler Ve Köylü-İşçiler", Toplumsal Tarih, ss.46-50, 2014
Yildirmaz S., ""Yirmi Birinci Yüzyılın Petrolü": Ortak Mallar ve Entelektüel Mülkiyet", İktisat Dergisi, ss.33-39, 2012
Yildirmaz S., "İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Muhafazakâr Müdahale: Türk Düşüncesi Dergisi", Toplum ve Bilim, ss.100-133, 2011
Yildirmaz S., "Demokrat Parti Ve Dönemi: Sol Tarihyazımında ‘Kayıp’ Zamanın Izinde", Praksis, ss.23-42, 2009
Yildirmaz S., "14 Mayıs Demokrasi Bayramı(!): Dp'Nin İktidara Gelişinin Birinci Yıldönümü Kutlamaları", Toplumsal Tarih, ss.50-56, 2007
Yildirmaz S., "Türk Muhafazakârlığında Doğu Ve Batı Mitoslarının Çatışma Alanı: Fatih-Harbiye", Pasaj, ss.37-54, 2006
Yildirmaz S., "1950 Seçimleri Ve Propaganda", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.3, ss.131-157, 2004
Yildirmaz S., "I. Dünya Savaşı'Nda Avrupa'Da Savaş Karşıtı Hareket", Toplumsal Tarih, no.118, ss.44-49, 2003
Yildirmaz S., "İstanbul'Da Milli Mücadele Ve Gizli Örgütlerin Faaliyetleri", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.1, ss.357-388, 2002
Yildirmaz S., "Ali Ürkmer'In Sultanahmet Meydanı'Nda Asılması Ve Gazetelerin Tutumu (1939)-Halka Açık Olarak Gerçekleştirilen Bir İdam", Toplumsal Tarih, ss.18-22, 2001
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yildirmaz S., "Peyami Safa Ve Türk Muhafazakârlığı Üzerine Bir Dönemlendirme Denemesi", 1. Lisansüstü Öğrencileri Sosyal Bilimler Konferansı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-8 Nisan 2001, no.1, ss.9-18 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yildirmaz S., "Politics and the Peasantry in Post-War Turkey: Social History, Culture and Modernization", I.B.Tauris, Londra, 2017 (Link)
Yildirmaz S., "Köylüler, İşçiler ve Köylü-İşçiler", Tanzimat'ten Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi 1839-2014, Alkan M. Ö., Çetinkaya Y. D. , Ed., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.271-283, 2015
Yildirmaz S., Temizarabacı Yıldırmaz Y., "Üç Tarz-ı Tahayyül: Halide Edib Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Peyami Safa'nın Ütopyacı Gelecek Kurgularında İdeoloji ve Toplumsal Cinsiyet", Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet - Edebiyat, Medya, Siyaset, Coşar S., Özman A., Ed., İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.289-321, 2015
Yildirmaz S., "Köylüler ve Kentliler: Ellili Yılların Dönüşen Yeni Sosyo-ekonomik ve Kültürel Coğrafyası", Türkiye'nin 1950'li Yılları, Kaynar M. K., Ed., İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.541-563, 2015
Şen B., Yildirmaz S., "Tunceli'De Yayınlanan Yerel Süreli Yayınlar: Bibliyografik Bir Döküm", Dersim'i Parantezden Çıkartmak-Dersim Sempozyumunun Ardından, Hepkon Z., Arslan Ş., Aydın S., Ed., İletişim Yayınları, İstanbul, ss.273-286-, 2013
Yildirmaz S., "Nefretin Ve Korkunun Rengi ‘Kızıl’: İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Anti-Komünizm", Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, Kerestecioğlu İ. Ö., Öztan G. G., Ed., İletişim Yayınları, İstanbul, ss.47-73-, 2012
Yildirmaz S., "Kente Yönelen Köylüler: Kırsal Yapının Dönüşümü, Göç Ve Gecekondu", Tarih, Sınıflar ve Kent, Şen B., Doğan A. E., Ed., Dipnot Yayınları, Ankara, ss.398-464-, 2010
Yildirmaz S., "Vatan Cephesi: Demokrat Parti’Nin Politik Meşruiyet Krizi Ve Toplumsal Muhalefeti Kontrol Altına Alma Çabası", Türkiye’de Siyasal Muhalefet, Komsuoğlu A., Ed., Bengi Kitap Yayın, İstanbul, ss.173-207-, 2008
Yildirmaz S., "Çin'In Kalkınma Stratejisi Ve Global Ekonomiye Entegrasyonu", Çin'in Gölgesinde Uzakdoğu Asya, Arıboğan D. Ü., Ed., Bağlam Yayınları, İstanbul, ss.257-282-, 2001
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Arslanköy Davası", BAP Arastırma Projesi, 7981, Yönetici, 2010
"Türkiye'de İşçilerin Entelektüel Hayatı (1946-1961)", BAP Arastırma Projesi, 40416, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
İktisat Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.03.2010 - Devam Ediyor
Praksis, Yayin Kurul Üyesi, 01.03.2007 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Tarih Vakfı, , Üye, 12.03.2017 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Kasım 2017
Emek Tarihi Konferansları III - Emek ve Cumhuriyet, İstanbul, Ekim 2017
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Emek Tarihinin Kaynakları Konferansı (DİSK/Tarih Vakfı/TÜSTAV), İstanbul, Kasım 2013
12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , Ankara, Aralık 2011
I. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu , Tunceli, Ekim 2010
WOCMES Barcelona 2010 – World Congress of Middle Eastern Studies, Barcelona, Temmuz 2010
II. Cambridge Symposium on Middle Eastern Studies: Knowledge and Language in Middle Eastern Societies, Cambridge, Ekim 2009
23rd Annual Middle East History and Theory Conference, Chicago, Mayıs 2008
10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Kasım 2007
9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , Ankara, Aralık 2005
Bilimsel Hakemlikler
International Journal of Political Science and Urban Studies, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
International Labor and Working Class History, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 47
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 6
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 1
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 5
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi