İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Konuralp C.S., "6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre İhtiyati Tedbirler", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.71, ss.225-274, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Konuralp C.S., "İstinaf Yoluna Başvuru Şartları ve İstinaf Dilekçesi Tebliği", Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Seminerleri, KOCAELİ, TÜRKIYE, 27-27 Mayıs 2016, ss.31-45
Konuralp C.S., "6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Temyiz Kanun Yolu Tebliği", Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Seminerleri, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 23-23 Nisan 2016, ss.49-68
Konuralp C.S., "Adalet Meslek Yüksekokullarının Ders Müfredatına İlişkin Düşünceler", Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 10-10 Mayıs 2013, ss.75-77
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Koç E., Konuralp C.S., "Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemesi Kalem Mevzuatı", Sümer Kitabevi, İSTANBUL, 2017
Karslı A., Koç E., Konuralp C.S., "Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları ", Alternatif Yayıncılık, İSTANBUL, 2015
Karslı A., Koç E., Konuralp C.S., "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Problemli Konular ", Alternatif Yayıncılık, İSTANBUL, 2014
Karslı A., Koç E., Konuralp C.S., "İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları ", Alternatif Yayıncılık, İSTANBUL, 2014
Konuralp C.S., "Kambiyo Senetlerine Müstenit Haciz Yoluyla Takip", İcra ve İflas Hukuku, Abdurrahim Karslı, Ed., Alternatif Yayıncılık, İSTANBUL, ss.367-388, 2014
Konuralp C.S., "İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler", On İki Levha Yayıncılık, İSTANBUL, 2013
Karslı A., Koç E., Konuralp C.S., "İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları ", Alternatif Yayıncılık, İSTANBUL, 2013
Karslı A., Koç E., Konuralp C.S., "Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları ", Alternatif Yayıncılık, İSTANBUL, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi