İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tunçer Ş.B., Akdeniz D., Çelik B., Kılıç S., Şükrüoğlu Ö., Avşar M., et al., "The expression levels of miRNA-15a and miRNA-16-1 in circulating tumor cells of patients with diffuse large B-cell lymphoma", MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, vol.46, pp.975-980, 2019
Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Kiliç Erciyas S., Bilir A., Tunçer Ş.B., Akdeniz Ödemiş D., Kurul S., et al.,"Methylation Changes of Primary Tumors, Monolayer, and Spheroid Tissue Culture Environments in Malignant Melanoma and Breast Carcinoma", BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2019
Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Tunçer Ş.B., Çelik B., Kiliç Erciyas S., Akdeniz Ödemiş D., Büyükkapu Bay S., et al.,"Deletion of RB1, DLEU1 and PCDH8 Genes in an Infant with Bilateral Retinoblastoma, Dysmorphic Features and Developmental Delay", PEDIATRIC BLOOD & CANCER, vol.65, pp.S345-S346, 2018
Kiliç Erciyas S., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Akdeniz Ödemiş D., Avsar M., Tunçer Ş.B., Aysever Ş., et al.,"Selection of BRCA1/2 negative cases using data mining analytical approach for hereditary breast cancer prediction in high risk breast cancer patients", CANCER RESEARCH, vol.75, pp.3741-3741, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yazici H., Kiliç Erciyas S., Akdeniz Ödemiş D., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Tunçer Ş.B., Avsar M., et al.,"Frequency of Rearrangements Versus Small Indels Mutations in BRCA1 and BRCA2 Genes in Turkish Patients with High Risk Breast and Ovarian Cancer", european journal of breast health, pp.10-10, 2018 (Link)
Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Yazici H., "Retinoblastoma (RB) gen yolağı ve kanser", Türk Onkoloji Dergisi, cilt.29, ss.173-180, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akdeniz Ödemiş D., Avsar M., Kiliç Erciyas S., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Tunçer Ş.B., Kuru G., et al., "KALITSAL RETİNOBLASTOMA’DA YENİ BİR ADAY GEN: FGFR4 GENİ", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.17, ss.55-55 (Link)
Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Tunçer Ş.B., Çelik B., Kiliç Erciyas S., Akdeniz Ödemiş D., Büyükkapu Bay S., et al., "BİLATERAL RETİNOBLASTOMALI BİR ÇOCUKTA RB1, DLEU1 VE PCDH8 GENLERİNİN BİRLİKTE DELESYONU", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.22, ss.60-60 (Link)
Avsar M., Kiliç Erciyas S., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Tunçer Ş.B., Akdeniz Ödemiş D., Kuru G., et al., "YÜKSEK RİSKLİ MEME VE YUMURTALIK KANSERİNDE BRCA1 VE BRCA2 GENLERİNDE BULUNAN BÜYÜK DELESYON VE DUPLİKASYONLARIN FREKANSI", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.2, ss.40-40 (Link)
Çelik B., Kuru G., Tunçer Ş.B., Kiliç S., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Akdeniz Ödemiş D., et al., "The high expression levels of miRNAs in BRCA1 related hereditary ovarian cancer", Joint Meeting on 4th World Congress on Human Genetics & Genetic Diseases and 3rd International Conference on Molecular Medicine & Diagnostics, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 19-20 Nisan 2018, vol.12, pp.84-84 (Link)
Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Gül N., Kiliç Erciyas S., Kuru G., et al., "TİROİD KANSERLİ HASTALARDA ÇOKLU GEN ANALİZİ SONUÇLARI", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.12, ss.50-50 (Link)
Çelik B., Kuru G., Tunçer Ş.B., Kiliç S., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Avsar M., et al., "Frequency of rearrangements versus small indels mutations in BRCA1 and BRCA2 genes in Turkish space patients with high risk breast and ovarian cancer", Joint Meeting on 4th World Congress on Human Genetics & Genetic Diseases and 3rd International Conference on Molecular Medicine & Diagnostics, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 19-20 Nisan 2018, vol.12, pp.86-86 (Link)
Çelik B., Kuru G., Tunçer Ş.B., Kiliç S., Şükrüoğlu Ö., Akdeniz Ödemiş D., et al., "miRNAS leading to increase susceptibility of hereditary ovarian cancer", Joint Meeting on 4th World Congress on Human Genetics & Genetic Diseases and 3rd International Conference on Molecular Medicine & Diagnostics, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 19-20 Nisan 2018, vol.12, pp.85-85 (Link)
Ademnejad Ghafour A. , Charkhian H., Soleimannezhadbari E., Bodaqlouie A., Shoaie Dizaj S. , Tunçer Ş.B., "Ability of Cuo and Ag NPs in forming a inhibition zone in Streptococcus sanguinis and Actinomyces viscomus", ICN2018: 8th International Conference on Nanotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Şubat 2018, no.26, pp.10-10 (Link)
Kiliç Erciyas S., Akdeniz Ödemiş D., Avsar M., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Tunçer Ş.B., Kuru G., et al., "RETİNOBLASTOMA HASTALARINDA RB1 GEN MUTASYONLARININ VE MLPA PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.7, ss.45-45 (Link)
Kurt B., Özdenoğlu F., Kuru G., Avsar M., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Tunçer Ş.B., et al., "BRCA POZİTİF HASTALARDA MUTASYON TİPLERİNİN VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.8, ss.46-46 (Link)
Akdeniz Ödemiş D., Kuru G., Avsar M., Kiliç Erciyas S., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Tunçer Ş.B., et al., "KALITSAL RETİNOBLASTOMA ONKOGENEZİNDE ETKİLİ OLABİLECEK YENİ ADAY GENLER", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.18, ss.56-56 (Link)
Kiliç Erciyas S., Tunçer Ş.B., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Akdeniz Ödemiş D., Çelik B., Avsar M., et al., "ÇOKLU GEN PANEL TESTİ UYGULAMASININ ÖNEMİ VE KLİNİĞE KATKISI", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.19, ss.57-57 (Link)
Çelik B., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Tunçer Ş.B., Kiliç Erciyas S., Akdeniz Ödemiş D., Büyükkapu Bay S., et al., "RETİNOBLASTOMALI HASTALARDA RB1 PROMOTOR METİLASYONUNUN ARAŞTIRILMASI", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.23, ss.61-61 (Link)
Shoaie Dizaj S. , Charkhian H., Soleimannezhadbari E., Bodaqlouie A., Ademnejad Ghafour A. , Tunçer Ş.B., "Evaluation of growth inhibition of Streptococcus sanguinis and Actinomyces viscomus by Cuo and Ag nanoparticules", ICN2018: 8th International Conference on Nanotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8 Şubat - 9 Eylül 2018, no.27, pp.10-10 (Link)
Çelik B., Kiliç Erciyas S., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Akdeniz Ödemiş D., Gül N., Tunçer Ş.B., et al., "PARAGANGLİOMA İLE İLİŞKİLİ OLABİLECEK YENİ ADAY GENLER", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.13, ss.51-51 (Link)
Tunçer Ş.B., Kuru G., Kiliç Erciyas S., Çelik B., Akdeniz Ödemiş D., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., et al., "AİLESEL OVER KANSERİNE YATKINLIĞI BELİRLEMEDE KULLANILABİLECEK MİRNA’LAR", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.6, ss.44-44 (Link)
Tunçer Ş.B., Çelik B., Kuru G., Kiliç Erciyas S., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Akdeniz Ödemiş D., et al., "BRCA1 İLİŞKLİ OVER KANSERİNDE YÜKSEK EKSPRESYON DÜZEYİ GÖSTEREN MİRNA’LAR", 1. TEMEL ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, no.5, ss.43-43 (Link)
Avşar M., Tunçer Ş.B., Saip P.M., Yazici H., "FREQUENCY OF BRCA1 AND BRCA2 MUTATIONS IN PATIENTS WITH UNSELECTED TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER", VI. International Congress of Molecular Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22 Mayıs - 25 Eylül 2017, pp.282-282
Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Çelik B., Avşar M., Yazici H., "THE COMPARISION OF WHOLE GENOME miRNA EXPRESSION LEVELS IN BRCA1 MUTATION CARRIERS", 6.INTERNATIONAL CONGRESS OF MOLECULAR MEDICINEMOLECULAR MEDICINE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2017, pp.283-283
Tunçer Ş.B., Kiliç S., Akdeniz Ödemiş D., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Avşar M., Kuru G., et al., "Frequency of ER,PR,HER2 and Triple Negative Hormone Receptors in BRCA1/BRCA2 Gene Mutation Positive Breast Cancer Cases", International Breastanbul Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2016, pp.60-60
Akdeniz Ödemiş D., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Kiliç S., Tunçer Ş.B., Avşar M., Kuru G., et al., "Frequency of Large Deletions and Duplications in the BRCA1/2 Genes in Turkish High Risk Breast and Ovarian Cancer Cases", International Breastanbul Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2016, pp.7-7
Avşar M., Akdeniz Ödemiş D., Kiliç S., Tunçer Ş.B., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Kuru G., et al., "Regional Distribution And Frequency Of Brca1 And Brca2 Gene Mutations In Turkish Population Including Balkan Turks ", International Breastanbul Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2016, pp.51-51
Kartal B., Fettahoğlu E., Edalı Ö., Üney-Yüksektepe F., Aktin T., Akdeniz Ödemiş D., et al., "“Kalıtsal Meme Kanseri Tahmini için bir Karar Destek Sistemi”", Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Temmuz 2016, ss.85-85 (Link)
Tunçer Ş.B., Akdeniz Ödemiş D., Kiliç S., Avşar M., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Kuru G., et al., "WHOLE GENOME EXPRESSION LEVELS OF miRNA IN HIV NEGATIVE KAPOSI'S SARCOMA", The 43rd ISOBM Annual Congress , Chicago, ABD, 1-6 Eylül 2016, no.212, pp.56-56 (Link)
Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Kiliç S., Avşar M., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Kuru G., et al., "KSHV POZİTİF VE KSHV NEGATİF KAPOSİ SARKOMLU HASTALARIN ETİYOLOJİSİNDE YENİ MİRNA’LARIN SAPTANMASI", 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mart 2016, no.245, ss.508-508
Kiliç S., Kuru G. , Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Avşar M., et al., "REGIONAL DISTRIBUTIONS of BRCA1 AND BRCA2 GENE MUTATIONS IN TURKISH HEREDITARY OVARIAN CANCER PATIENTS INCLUDING BALKAN TURKS", ESGO 2016: Prevention in gynaecological malignancies, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2016, no.160, pp.80-80
Kuru G., Akdeniz Ödemiş D., Kiliç S., Tunçer Ş.B., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Avşar M., et al., "BRCA1 AND BRCA2 GENE MUTATION FREQUENCY OF HIGH RISK OVARIAN CANCER CASES IN TURKISH POPULATION INCLUDING BALKAN TURKS", ESGO 2016: Prevention in gynaecological malignancies, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2016, no.159, pp.79-79
Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Avşar M., Kiliç S., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Kuru G., et al., "Novel miRNAs in HIV Negative Kaposi’s Sarcoma Patients", The 43rd ISOBM Annual Congress , Chicago, ABD, 1-6 Eylül 2016, no.210, pp.54-54 (Link)
Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Kiliç S., Tunçer Ş.B., Akdeniz Ödemiş D., Avşar M., Kuru G., et al., "Panel Gene Testing For High Risk Early Age Breast Cancer Patients in Turkey", The 43rd ISOBM Annual Congress , Chicago, ABD, 1-6 Eylül 2016, no.211, pp.55-55 (Link)
Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Kiliç S., Avşar M., Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Kuru G., et al., "ERKEN YAŞ MEME KANSER HASTALARINDA ÇOKLU GEN ANALİZİ", 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mart 2016, no.31, ss.238-238
Yazici H., Kiliç S., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Tunçer Ş.B., Akdeniz Ödemiş D., Avşar M. , et al., "NEXT GENERATION SEQUENCING (YENİ NESİL DİZİLEME) VE KLİNİK ONKOLOJİDE KULLANIMI", 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mart 2016, ss.48-48
Kiliç S., Avşar M., Tunçer Ş.B., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Akdeniz Ödemiş D., Kuru G., et al., "YÜKSEK RİSKLİ TÜRK MEME KANSERLİ HASTALARDA BRCA1 VE BRCA2 GENLERİNDE GÖRÜLEN SNP/VUS’LARIN DAĞILIMI", 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mart 2016, no.246, ss.509-509
Tunçer Ş.B., Akdeniz Ödemiş D., Kiliç S., Avşar M., Şükrüoğlu Erdoğan Ö., Kuru G., et al., "KAPOSİ SARKOMUNDA GENOM DÜZEYİNDE MİRNA EKSPRESYONLARININ ARAŞTIRILMASI", 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mart 2016, no.241, ss.505-505
Tunçer Ş.B., Avşar M., Akdeniz Ödemiş D., Şükrüoğlu Ö., Kılıç S., Kuru G., et al.,"Retinoblastomlu Monozigotik İkizlerde Heterozigotluk Kaybının(LOH) Gösterilmesi", 21.Ulusal Kanser Kongresi (UKK), ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.437-437
Kılıç S., Şükrüoğlu Ö., Akdeniz Ödemiş D., Avşar M., Tunçer Ş.B., Aysever Ş., et al.,"Selection of BRCA1/2 negative cases using data mining analytical approach for hereditary breast cancer prediction in high risk breast cancer patients", AACR 106th Annual Meeting 2015, Philadelphia, ABD, 18-22 Nisan 2015, pp.75-75 (Link)
Kuru G., Avşar M., Tunçer Ş.B., Kılıç S., Akdeniz Ödemiş D., Şükrüoğlu Ö., et al.,"Pankreas Kanserinde PALB2 Gen Mutasyonlarının Araştırılması", 21.Ulusal Kanser Kongresi (UKK), ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.633-634
Kılıç S., Akdeniz Ödemiş D., Avşar M., Şükrüoğlu Ö., Tunçer Ş.B., Aysever Ş., et al.,"YÜKSEK RİSKLİ MEME KANSERLİ AİLELERDE VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ İLE BRCA1 VE BRCA2 MUTASYONU AÇISINDAN NEGATİF VAKALARIN SEÇİMİ", 21.Ulusal Kanser Kongresi (UKK), ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.641-642
Avşar M., Çırak N., Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Kılıç S., Şükrüoğlu Ö., et al.,"Akciğer Kanserli Hastalarda DICER1 Geninin Araştırılması", 21.Ulusal Kanser Kongresi (UKK), ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.633-634
Avşar M., Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Çiftçi R. , Vatansever S., Yazici H., "Akciğer Kanserli Hastalarda Fibulin-2 Geninin Araştırılması", VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2014, ss.---
Saip P.M., Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Kılıç S., Şükrüoğlu Ö., Altundağ K., Kılıç L., Çiftçi R. , Yazici H., "; Clinical And Pathologic Characteristics Of Ovarian Cancer Patients With Brca1 And Brca2 Mutations In Turkish Population. ", 2014 ASCO Annual Meeting, Chicago, ABD, 30-30 Mayıs 2014, pp.---
Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Kılıç S., Şükrüoğlu Ö., Altundağ K., Kılıç L., Çiftçi R. , Özel Yildiz S., Ekenel M., Saip P.M., Karanlik H., Yazici H., "Distrubition And Frequency Of Brca Gene Mutations In Turkish Population Including Balkan Turks.", An AACR Special Conference on, Cancer Susceptibility and Cancer Susceptibility Syndromes, San Diego, ABD, 29-30 Ocak 2014, pp.43-43
Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Kılıç S., Şükrüoğlu Ö., Altundağ K., Kılıç L., Özel Yildiz S., Ekenel M., Saip P.M., Yazici H., "Kalıtsal Meme Kanser Hastalarında Saptanan Brca 1/2 Gen Mutasyonlarının Bölgesel Ve Etnik Dağılımı İle Klinik Özellikleri", 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-22 Mart 2014, ss.---
Yazici H., Avşar M., Şükrüoğlu Ö., Kılıç S., Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Çiftçi R. , Vatansever S., "The Different Roles On Metastasis Of Fibulin-2 Gene In Lung Cancer.", 2014 ASCO Annual Meeting, Chicago, ABD, 30-30 Mayıs 2014, pp.---
Yazici H., Kılıç S., Avşar M., Şükrüoğlu Ö., Akdeniz Ödemiş D., Ekenel M., Kılıç L., Aydiner A., Tunçer Ş.B., "Investigation Of Mir-15a/Mir-16-1 Expression Levels In B-Cell Non-Hodgkin Lymphomas.", 2014 ASCO Annual Meeting, Chicago, ABD, 30-30 Mayıs 2014, pp.---
Kılıç L., Şen F., Yıldız I., Keskin S., Karanlik H., Ekenel M., Tunçer Ş.B., Yazici H., Taş F., "Türk Toplumundaki Meme Kanserli Hastalarda Brca Mutasyon Dağılımlarının Klinik Faktörlerle İlişkisi", 20.Ulusal Kanser Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2013, ss.---
Tunçer Ş.B., Kılıç L., Ekenel M., Yazici H., "B-Hücreli Hodgkin Dışı Lenfomada Mir-15a / Mir-16-1 Genlerinin İfade Düzeylerinin Araştırılması", 20.Ulusal Kanser Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2013, ss.P709-P709
Akdeniz Ödemiş D., Tunçer Ş.B., Altundağ K., Şükrüoğlu Ö., Kılıç S., Kılıç L., Saip P.M., Dalay M.N., Yazici H., "2008-2012 Yılları Arasında Kanser Genetiği Polikliniğine Başvuran Yüksek Riskli Meme/Over Kanser Sendromlu Vakalarının Dağılımı", 20.Ulusal Kanser Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2013, ss.P710-P710
Şen F., Yıldız I., Kılıç L., Keskin S., Karanlik H., Tunçer Ş.B., Taş F., "İleri Evre Klasik Kaposi Sarkomlu Hastaların Birinci Seçim Tedavisinde Oral Etoposit", 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Mart 2012, ss.284-284
Şen F., Yıldız İ., Karanlik H., Toz B., Tunçer Ş.B., Ünal E., Aydiner A., "Hiv-Negatif Kaposi Sarkomunda Penis Ve Skrotum Tutulumu", 19.Ulusal Kanser Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2011, ss.618-618
Tunçer Ş.B., Şen F., Kılıç S., Kurul S., Aydiner A., Yazici H., Dalay M.N., "Kaposi Sarkomlu Hastalarda E-Cadherin Gen Mutasyonlarının Araştırılması", 19.Ulusal Kanser Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2011, ss.502-502
Şen F., Tunçer Ş.B., Yazici H., Kurul S., Karanlik H., Aydiner A., "Hiv-Negatif Kaposi Sarkomlu Hastalarda Serum Human Herpes Virus 8 Dna Pozitiflik Oranı", 19.Ulusal Kanser Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2011, ss.311-311
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi