İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Retinoblastoma Ailesinde Çoklu Gen Analizi", BAP Arastırma Projesi, BYP-2019-32977, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Retinoblastomalı Hastalarda FGFR4 Geninde c.1162G>A p.Gly388Arg Patojenik Varyantının Araştırılması", BAP Diğer, BYP-2018-27990, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Retinoblastomlu Hastalarda RB1 Geninin Promotör Bölgesindeki Metilasyon Değişikliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-23070, Araştırmacı, 2018
"Retinoblastomalı Hastalarda RB1 Gen Mutasyonlarının Araştırılması", BAP Diğer, BYP-2016-20546, Araştırmacı, 2017
"Over Kanserli Aile Bireylerinde tüm genom miRNA moleküllerinin Araştırılması", BAP Doktora, TDK-2016-20140, Araştırmacı, 2017
"HHV-8 POZİTİF VE NEGATİF KAPOSİ SARKOMLU HASTALARDA GENOM DÜZEYİNDE SMALL RNA?LARIN DİGİTAL GEN EKPRESYONU YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, 35179, Araştırmacı, 2015
"B-Hücreli Hodgkin dışı Lenfomalı Hastlarda miR-15a/miR-16-1 Genlerinin İfade Düzeylerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 17516, Yönetici, 2012
"Kaposi Sarkomlu Hastalarda E-Kaderin Gen Mutasyonlarının ve Viral Etkenlerin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 18712, Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi