İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şengür E.D., "Education Policy of Audit Firms in Turkey", European Journal of Business and Management, vol.11, no.11, pp.98-102, 2019 (Link) (Abstract)
Şengür E.D., "Transparency of Audit Firms: Analysis of Transparency Reports in Turkey", Research Journal of Finance and Accounting, vol.10, pp.234-240, 2019 (Link) (Abstract)
Şengür E.D., "ACCOUNTING ETHICS EDUCATION IN DEVELOPING COUNTRIES: THE EXTENT OF ACCOUNTING ETHICS EDUCATION IN TURKEY ", The Journal of International Social Research, vol.10, pp.820-825, 2017 (Link) (Abstract)
Şengür E.D., "Fraud Investıgatıon by External Audıtors in Turkey: 2010-2015", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND BUSINESS, vol.1, no.2, pp.19-90, 2016
Şengür E.D., "Internal and External Auditors’ Experience with Fraud in Turkey", ICP Businness Economics and Finance, vol.2, no.2, pp.1-9, 2015
Şengür E.D., Ayluçtarhan A., "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Ve Vergi Mevzuatı Kapsamında İnşaat Taahhüt İşlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Raporlanması", Vergi Sorunları, cilt.36, no.292, ss.83-93, 2013
Şengür E.D., "İnşaat Sözleşmelerinde Zararın Muhasebeleştirilmesi Ve Raporlanması", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İDari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.357-371, 2013
Şengür E.D., "İmalat İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Önemi Ve Bir Vak’A Analizi", Yönetim, cilt.24, ss.119-149, 2013
Şengür E.D., "Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması Ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, no.1, ss.263-279, 2013
Türel A., Needles B.E., Şengür E.D., Türel A., "CORPORATE GOVERNANCE IN TURKEY: ISSUES AND PRACTICES OF HIGH-PERFORMANCE COMPANIES", ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, no.4, pp.510-531, 2012
Şengür E.D., "İnşaat Sözleşmeleri Muhasebesi Ve Finansal Performansın Ölçülmesinde Maliyeti Kurtarma Yöntemi", Mali Çözüm, cilt.22, no.113, ss.123-153, 2012
Şengür E.D., "Relationships Among Components Of Engagement Risk", Annals of the University of Petroşani, Economics, vol.12, no.1, pp.292-304, 2012 (Link)
Şengür E.D., Ayluçtarhan A., "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Ve Özel Hukuk Düzenlemeleri Kapsamında Mal Satış Sözleşmelerinde Tahakkuk Esası", Vergi Sorunları, cilt.35, no.290, ss.150-160, 2012
Şengür E.D., "Auditors’ Perception Of Fraud Prevention Measures: Evidence From Turkey", Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, vol.14, no.1, pp.128-138, 2012 (Link)
Şengür E.D., Çiftçi H.N., "İşletmelerde Faaliyetlerin Sınıflandırılması Ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri", Mali Çözüm, cilt.21, no.108, ss.35-61, 2011
Şengür E.D., "Yeni Türk Ticaret Kanunu Ile Anonim Şirketlerde Sermaye Ile Ilgili Getirilen Yenilikler", Mali Çözüm, cilt.21, no.103, ss.97-120, 2011
Şengür E.D., Özbek Püskül A.S., "İmkb Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapısı Ve İşletme Performansının Değerlendirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.33-49, 2011
Şengür E.D., "Do Corporate Governance Index Companies Outperform Others? : Evidence From Turkey”", International Journal of Business and Social Science, vol.2, no.14, pp.254-260, 2011 (Link)
Şengür E.D., Pekdemir R., Mutiu A., Kepçe Yönet N., Avram C.B., "Comparative Financial Analysis: Turkish Vs. Romanian Cases", Yönetim, cilt.22, no.70, ss.7-23, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şengür E.D., "Improvement Of Corporate Governance Practices Od Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index Companies", International Conference on Economic and Social Sciences, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013, pp.111-111
Şengür E.D., Türel A., Türel A., Needles B.E., "Corporate Governance In Turkey: Issues And Practices Of High-Performance Companies", European Accounting Association 35th Annual Congress, SLOVENYA, 9-11 Mayıs 2012, pp.10-111
Şengür E.D., Türel A., Türel A., Needles B.E., "Corporate Governance In Turkey: Issues And Practices Of High-Performance Companies", American Accounting Association Annual Meeting, ABD, 4-8 Ağustos 2012, pp.10-11
Türel A., Türel A., Needles B.E., Şengür E.D., "Corporate Governance in Turkey: Issues and Practices of High-Performance Companies", European Acconting Association 2012 Annual Congress, SLOVENYA, 9-11 Mayıs 2012
Şengür E.D., "Auditors’ Perception Of Fraud Prevention Measures: Evidence From Turkey", American Accounting Association Annual Meeting, ABD, 6-10 Ağustos 2011, pp.10-11
Şengür E.D., "Corporate Governance Rating Reports And Firm Performances", 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History Conference Proceedings Vol.III, TÜRKİYE, 15-18 Eylul 2010, vol.3, pp.2483-2502
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şengür E.D., "Etik ve Finansal Raporlama: Etik Davranışın Muhasebe ve Denetim Açısından Önemi", Nisan Yayınları, ESKİŞEHİR, 2019 (Link)
Şengür E.D., Altintaş A.T., "Yeni Hasılat Standardının (UFRS 15) İnşaat Taahhüt İşleri Açısından getirdiği Yenilikler", Seçmeler 2017, Prof. Dr. Göksel Yücel, Ed., istanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.103-112, 2017
Şengür E.D., "Zaman Sürücülü Faaliyet tabanlı Maliyetlemenin Maliyet Yönetimi Açısından Önemi", Seçmeler 2017, Prof. Dr. Göksel Yücel, Ed., istanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, istanbul, ss.147-158, 2017
Şengür E.D., "Yeksan Holding", Vak'alar 2017, Aysan M.A., Yücel G., Pekdemir R , Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.79-83, 2017
Şengür E.D., "Entelektüel Sermaye Araştırmalarında İçerik Analizi Kullanılması", Seçemeler 2016, Göksel Yücel, Ed., İstanbul Üniversitesi Muhasebe Ebstitüsü, İstanbul, ss.141-161, 2016
Şengür E.D., "Denetim", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2016 (Link)
Şengür E.D., "Accounting Courses Offered by Public Universities in Turkey", Seçmeler: 2015, Prof. Dr. Göksel Yücel, Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yayın No:73, İstanbul, ss.121-146, 2015
Şengür E.D., "Benefits Of Alternative Decomposition Of Return On Equity For Evaluating Business Performance: ", in: Business Performance Measurement and Management, , Charles V., Kumar M., Eds., Cambridge Scholars Publishing, ingiltere, pp.199-221, 2014
Şengür E.D., "Moving From Corporate Training To Corporate Education: A Case Study In Accountancy From Turkey", in: Evolving Corporate Education Strategies for Developing Countries: The Role of Universities, Narasimharao, P., Eds., IGI Global, NEw Jersey, pp.21-38-, 2013
Şengür E.D., "Faaliyet Tabanlı Finansal Raporlama Ve Finansal Tablo Analizi Açısından Önemi", Nisan, ESKİŞEHİR, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi