İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Gülgün Fatma ŞENGÖR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Bilimleri Fakültesi
Bölüm : Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4555700 | Dahili : 16482
Faks : +90 212 5140379
E Posta Adresi : sengoristanbul.edu.tr | gulgunsengorgmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/sengor/
Ofis : Su Bilimleri Fakültesi-329
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi ABD. Ordu Cad. No: 200 (34470) Eminönü-İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, 1991-1995
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD., 1988-1991
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi/İşleme Tek. ABD., 1983-1987
Yaptığı Tezler
Doktora, "Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W) Tütsülenmesi ve Bazı Kalite Kriterlerinin Tesbiti Üzerine Bir Araştırma.", EGE ÜNİVERSİTESİ E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD. Aralık, 1995.
Yüksek Lisans, "Dondurularak depolanan mürekkep balığındaki (Sepia officinalis L. 1758) Kalite Değişimlerinin İncelenmesi", EGE ÜNİVERSİTESİ E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Ağustos, 1991.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Çalışanlarda Vücut Sağlığının Korunması, İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, 2016
Wiley Certificate of Participation Author Workshop, Wiley, 2016
Web Tasarım, İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, 2016
Eğitim Becerileri Kursu, İstanbul Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü, 2015
Texture ve Toz Akış Analiz Ölçüm Teknikleri, Brookfield Engineering Laboratories Inc., 2013
2012 Yılı Uluslararası Bilime Katkı Başarı Sertifikası, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2012
Su Ürünleri Hasat Sonrası Kalite,İzlenebilirlik,Gıda Güvenliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, FAO ve EUROFISH , 2012
EU Hygiene Standards and food safet managment in fish trade, Environmental Club ZveJone, 2011
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetikçi Eğitimi, Up2U & SÜMDER, 2010
F4ST Tarladan Çatala Gıda Güvenliği Uzman Eğitim Programı, Kalite Sistem Laboratuvarlar Grubu & Leonardo da Vinci, 2008
ETS in Turkey: TOEFL Testing and Recent Developments in Language Assessment, IIE European Office, 2004
İngilizce Yeterlilik Sertifikası, T.C. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, 2004
Gıda Katkı Maddelerinin Analizi, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara İl Kontrol Müdürlüğü, 2004
DNA İzolasyonu ve Real-Time PCR ile GMO Tarama Testi, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara İl Kontrol Müdürlüğü, 2004
2000 Yılı Uluslararası Bilime Katkı Başarı Sertifikası, T.C. İstanbul Üniversitesi, 2000
Dos,Windows,Word, Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1996
Araştırma Alanları
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
Su Ürünleri Kalite Kontrol
Su Ürünleri Besin Değeri
Su Ürünlerinde Gastronomi ve Uygulamaları
Su Ürünleri İşleme Endüstrisi'nde Projelendirme
Su Ürünleri Kodeksi ve Uygulamaları
Su Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Güvenilirliği
Su Ürünlerinde Nanoteknoloji Uygulamaları
Su Ürünlerinde Duyusal Değerlendirme
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
İşleme Teknolojileri
Web Of Science Araştırma Alanları
Food Science & Technology
Nutrition & Dietetics
Fisheries
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., University of Alaska Fairbanks, UAF School of Fisheries and Ocean Sciences, 2009 - 2009
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1998 - 2012
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1996 - 1998
Uzman, EGE ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1992 - 1996
Mesleki ve İdari Deneyimler
Fakülte Kurul Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 23.09.2016 - Devam Ediyor
Engelli Öğrenci Akademik Danışmanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 06.07.2015 - Devam Ediyor
Fakülte Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde desteklenen projeler için Muayene Komisyonu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 09.01.2015 - Devam Ediyor
Fakülte Tanıtım Komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 28.02.2013 - Devam Ediyor
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Hazırlık Komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 02.10.2012 - 04.09.2013
Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 05.06.2012 - 14.01.2016
Döner Sermaye Yaklaşık Maliyet Tespiti Komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 19.04.2012 - Devam Ediyor
Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 19.04.2012 - Devam Ediyor
Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlusu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 21.09.2010 - 01.10.2014
Fakülte Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlusu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 05.09.2010 - 01.10.2014
Sağlık Spor Daire Başkanlığı Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 06.06.2007 - 22.07.2014
Mezuniyet Komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 02.08.2000 - 07.05.2009
Verdiği Dersler
Su Ürünlerinde Katkı Maddeleri ve Güvenilirliği, Yüksek Lisans, 2011-2012
Su Ürünleri İşleme Endüstrisinde Projelendirme, Yüksek Lisans, 2011-2012
Su Ürünleri Kodeksi ve Uygulamaları, Lisans, 2011-2012
Su Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Güvenilirliği, Yüksek Lisans, 2010-2011
Su Ürünleri İşleme Endüstrisinde Projelendirme, Yüksek Lisans, 2010-2011
Su Ürünleri Besin Tüzüğü, Lisans, 2009-2010
Su Ürünleri İşleme Endüstrisinde Projelendirme, Yüksek Lisans, 2008-2009
Yönetilen Tezler
Doktora, Z.Ceylan, "Elektrodöndürme Yöntemiyle Üretilen Biyopolimer Tabanlı Nanoliflerle Balık Filetolarının Kaplanması ve Depolama Stabilitesinin Artırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Başak, "İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Bazı Füme Balık Ürünlerindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Düzeylerinin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, U.Çelik, "Karamidye'nin (Mytilus galloprovincialis,L.1758)Tütsülenerek Konserve Edilmesi ve Bazı Kontaminasyon Kaynaklarının Tesbiti", EGE ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Şubat, 1999.
Yüksek Lisans, R.Maleki, "Sterilizasyon ve Dondurma İşlemleri Uygulanmış Sardalya'nın (Sardina pilchardus,W.,1792)Kimyasal Bileşimi ve Kolesterol İçeriğinin Kalitatif ve Kantitatif Analiz Yöntemi ile Tesbiti", EGE ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Ağustos, 1999.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, T.C. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, T.C. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Mayıs, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, T.C.İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, T.C. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, T.C. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2002
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ceylan Z., Şengör G.F., Yilmaz M.T., "Amino acid composition of gilthead sea bream fillets (Sparus aurata) coated with thymol-loaded chitosan nanofibers during cold storage", JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, vol.256, pp.28-28, 2017 (Link)
Şengör G.F.Ü., Balaban M.O., Ceylan Z., Doğruyol Bayar H., "Determination of shelf life of gilthead seabream (Sparus aurata) with time temperature indicators", JOURNAL OF FOOD PROCESSİNG AND PRESERVATİON, vol.42, pp.1-10, 2017 (Link)
Ceylan Z., Şengör G.F.Ü., Yilmaz M.T., "A Novel Approach to Limit Chemical Deterioration of Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) Fillets: Coating with Electrospun Nanofibers as Characterized by Molecular, Thermal and Microstructural Properties", JOURNAL OF FOOD SCİENCE, vol.58, pp.1-8, 2017
Ceylan Z., Şengör G.F.Ü., Sağdıç O., Yilmaz M.T., "A novel approach to extend microbiological stability of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets coated with electrospun chitosan nanofibers", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.79, pp.367-375, 2017
Ceylan D.Z., Şengör G.F.Ü., Yilmaz M.T., "Nanoencapsulation of liquid smoke/thymol combination in chitosan nanofibers to delay microbiological spoilage of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets", JOURNAL OF FOOD ENGİNEERİNG, vol.231, pp.1-7, 2017 (Link)
Ceylan Z., Yilmaz M.T., Şengör G.F., "Microbiological stability of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets coated with chitosan based liquid smoke loaded electrospun nanofibers", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.231, pp.S16-S16, 2016 (Link)
Albayrak G., Şengör G.F., Yoruk E., "Characterization Of Gnrh, Ilgfri And Ar Genes In Sturgeon'S Genomics", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.66, pp.1-10, 2014 (Abstract)
Şengör G.F., Üçok Alakavuk D., Tosun Ş.Y., "Effect Of Cooking Methods On Proximate Composition, Fatty Acid Composition, And Cholesterol Content Of Atlantic Salmon (Salmo Salar)", Journal of Aquatic Food Product Technology., vol.22, pp.160-167, 2013 (Link) (Abstract)
Balaban M.O., Şengör G.F., Soriano M., Ruiz E., "Quantification Of Gaping, Bruising, And Blood Spots In Salmon Fillets Using Image Analysis", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.76, pp.0-0, 2011 (Link) (Abstract)
Başak S., Şengör G.F., Karakoç F.T., "The Detection Of Potential Carcinogenic Pah Using Hplc Procedure In Two Different Smoked Fish, Case Study: Istanbul/Turkey", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, vol.10, pp.351-355, 2010 (Link) (Abstract)
Balaban M.O., Şengör G.F., Soriano M., Ruiz E., "Using Image Analysis To Predict The Weight Of Alaskan Salmon Of Different Species", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.75, pp.0-0, 2010 (Link) (Abstract)
Şengör G.F., Üçok Alakavuk D., Tosun Ş.Y., Ulusoy Ş., "The Chemical And Sensory Quality Of Smoked Sturgeon (Huso Huso): A Case Study", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.19, pp.310-317, 2010 (Link) (Abstract)
Şengör G.F., Gün H. , Kalafatoğlu H., "Determination Of The Amino Acid And Chemical Composition Of Canned Smoked Mussels (Mytilus Galloprovincialis, L.)", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.32, pp.1-5, 2008 (Link) (Abstract)
Şengör G.F., Mol Tokay S., Üçok Alakavuk D., "The Effect Of Ascorbic Acid, Citric Acid And Salt On The Quality Of Spiny Dogfish (Squalus Acanthias) Fillet", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.16, pp.103-113, 2007 (Link) (Abstract)
Otles S., Şengör G.F., "Effect of Various Technological Processes on the Fatty Acid Composition of Mussel (Mytilus galloprovincialis, L.)", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, vol.1, 2005
Şengör G.F., Kalafatoğlu H., Gün H. , "Determination Of Microbial Flora, Water Activity And Physico-Chemical Analyses In Smoked-Canned Mussels (Mytilus Galloprovincialis,L.).", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.28, pp.793-797, 2004 (Link) (Abstract)
Şengör G.F., Gün H. , Kalafatoğlu H., "The Determination Of Vitamin Content And Sensorial Quality Of Liquid And Traditional Smoked Black Mussel (Mytilus Galloprovincialis) Canned In Different Sauce Content.", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.27, pp.515-520, 2003 (Link) (Abstract)
Şengör G.F., Özden Ö., Erkan Özden N., Tüter M., Aksoy H.A., "Fatty Acid Compositions Of Flathead Grey Mullet (Mugil Cephalus,L. 1758) Fillet, Raw And Beeswaxed Caviar Oils", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, vol.3, pp.93-96, 2003 (Link) (Abstract)
Şengör G.F., Cihaner A., Erkan Özden N., Özden Ö., Varlık C., "Caviar Production From Flathead Grey Mullet (Mugil Cephalus, Lin. 1758) And The Determination Of Its Chemical Composition And Roe Yield", Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, vol.26, pp.183-187, 2002 (Link) (Abstract)
Şengör G.F., Çelik U., Akkuş S., "Determinations Of Freshness And Chemical Composition Of Scad (Trachurus Trachurus,L.1758) Stored In Refrigerator.", Turkish Journal of Veterinary& Animal Sciences, vol.24, pp.187-193, 2000 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şengör G.F., Ceylan D.Z., Doğruyol Bayar H., "Determination of the Quality Changes of Whole Cuttlefish (Sepia officinalis,L.) Stored at 2 °C", Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.35, pp.1-1, 2018 (Link)
Şengör G.F.Ü., Ceylan Z., Doğruyol H., Gönülal O., "Mürekkep Balığı'nın Yenilebilir Vücut Kısımlarının Besin Bileşimi ve Randımanın Belirlenmesi", Journal of Food and Feed Science Technology, cilt.14, ss.29-33, 2017 (Link)
Ceylan Z., Şengör G.F.Ü., "INVESTIGATION OF QUALITY PARAMETERS OF FISH TREATED WITH SOUS VIDE TECHNOLOGY", Turkish Journal of Aquatic Sciences, cilt.32, ss.8-20, 2017 (Link)
Şengör G.F.Ü., Varlık C. , "Su Ürünleri İşleme Endüstrisinde Katkı Maddelerinin Kullanımı ve Güvenliği", Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi, cilt.13, no.16, ss.33-44, 2016 (Link)
Ceylan Z., Şengör G.F., "Dumanlanmış Su Ürünleri ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH's)", Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, ss.27-33, 2015 (Link)
Ceylan Z., Şengör G.F., Gönülal O., "'Investigation of Proximate Value, Sensorial Evaluation, Flesh Yield of Shrimp (Parapenaus longirostris) (Lucas, 1846) between Populations in the Marmara and Northern Aegean Sea'", International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering, no.5, pp.510 -513, 2014 (Link)
Şengör G.F.Ü., "Su Ürünleri İşleme Endüstrisi Atıklarının Ve Alglerinin Fonksiyonel Gıda Üretiminde Ve Akuakültürde Kullanımı", Tarımın Sesi, ss.03-06, 2010
Şengör G.F.Ü., Alpbaz A.G., "Türkiye’De Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Yetiştiriciliği’Nin Ülke Ekonomisine Katkısı Ve İşleme Endüstrisi’Ne Genel Bakış", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, ss.12-22, 2010
Şengör G.F.Ü., "Su Ürünlerinin İşlenmesinde Teknolojik İşlemler Ve Paketleme", Infovet Dergisi, ss.112-115, 2009
Şengör G.F., Başak S., "Su Ürünlerinin Dumanlanması Ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Ile İlgili Yasal Düzenlemeler", Dünya Gıda Dergisi, ss.63-67, 2006
Şengör G.F., Başak S., "Su Ürünlerinin Vitamin İçerikleri Ve Beslenmedeki Önemi", Dünya Gıda Dergisi, ss.64-71, 2004
Şengör G.F., Ergeç S.A., "Taze-İşlenmiş Su Ürünlerinin Karakteristik Uçucu Lezzet Bileşenleri", Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.33-47, 2004
Şengör G.F., Erkan Özden N., "Su Ürünlerinin Beslenmemizdeki Yeri Ve Önemi", Standard Ekonomik ve Teknik Teknik Dergi, cilt.41, ss.70-74, 2002
Şengör G.F., "Füme Balık Teknolojisi Ve Tüketimi Etkileyen Faktörler", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, cilt.17, ss.249-256, 2000
Şengör G.F., "Tütsülemenin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss,W.)’Nın Amino Asit Ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisi", Standard Ekonomik ve Teknik Turk Psikoloji Dergisi, ss.31-38, 1999
Saygı H., Şengör G.F., "Ege Bölgesi Su Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Aktiviteleri ve Tüketici Tercihleri", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.14, ss.251-268, 1997
Ünal G.F., Çelik U., "Tütsüleme Teknolojisindeki Gelişmeler", Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, cilt.12, ss.395-407, 1995
Şengör G.F., "Dondurulmuş Su Ürünlerinde Ambalajlama Teknolojisi", Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, cilt.11, ss.71-82, 1994
Alpbaz A. , Temelli B., Özden O., Çaklı Ş., Ünal G.F., ". Türkiye’de Defne Yaprağı (Lüfer Yavrusu) Avı ve Sonuçları Üzerinde Bir İnceleme", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.8, ss.202-207, 1991
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ceylan Z., Şengör G.F.Ü., Yilmaz M.T., "The effect of thymol-loaded chitosan nanofibers on proximate composition gilthead sea bream fillets.", Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017), Chernivtsi, UKRAYNA, 23-26 Ağustos 2017, pp.156-156
Ceylan Z., Şengör G.F., Yılmaz M.T., "Amino acid composition of gilthead sea bream fillets ( Sparus aurata ) coated with thymol-loaded chitosan nanofibers during cold storage ", European Biotechnology Congress, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 25-27 Mayıs 2017, vol.256, pp.S28-S28 (Link)
Ceylan Z., Şengör G.F.Ü., Yilmaz M.T., "Importance of nanoparticles and nanofibers on fish quality", 2nd Innovations in Food Packaging, Shelf Life and Food Safety Conference 2017, Münih, ALMANYA, 3-6 Ekim 2017, pp.P040-P040
Şengör G.F., Ceylan Z., Şeneroğlu G.N., "Determination of Proximate Composition and Sensory Parameters of Sous Vide-Meagre (Argyrosomus regius)", 2nd Innovations in Food Packaging, Shelf Life and Food Safety Conference 2017, Münih, ALMANYA, 3-6 Ekim 2017, pp.P042-P042
Şengör G.F.Ü., Ceylan Z., "Nano Yapılar ve Balık Kalitesi Üzerindeki Potansiyel Kullanımı", 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.163-163 (Link)
Ceylan Z., Yılmaz M.T., Şengör G.F., "Microbiological stability of sea bass fillets coated with chitosan based liquid smoke loaded elektrospun nanofibers", Journal of Biotechnology, Riga, LETONYA, 5-7 Ekim 2016, pp.16-16
Ceylan Z., Yılmaz M.T., Şengör G.F., "A novel Approach to Delay Microbiological Spoilage of Sea bass Fillets Coated with Biopolymer-Based Bioactive Materials Loaded Nanofibers", 2nd Food Structure Design, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.127-127
Ceylan Z., Yilmaz M.T., Şengör G.F., "Microbiological stability of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets coated with chitosan based liquid smoke loaded electrospun nanofibers", European biotechnology congress, Riga, LETONYA, 5-7 Mayıs 2016, pp.16-16
Şengör G.F.Ü., Ceylan Z., "Türk Mutfağı'Nda Su Ürünlerinin Yeri Ve Önemi", II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, ss.99-100
Şengör G.F.Ü., Ceylan Z., Alkan T., "Farklı Baharatlarla İşleme Alınan ve Sous Vide Tekniği ile Pişirilen Somon Balığı'nın (Salmo salar) Raf Ömrünün Belirlenmesi", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.385-385
Ceylan Z., Şengör G.F.Ü., Gönülal O., "The Effects Of Sous Vide Technology Combined With Different Herbals On Sensorial And Physical Quality Of Fish Species Caught In The Northern Aegean Sea And Marmara Sea", ICFAEST 2015 : 17th International Conference on Fisheries, Aquaculture Economics and Seafood Trade, Prag, CEK CUM., 23-24 Mart 2015, pp.1198-1198
Şengör G.F.Ü., Ceylan Z., Korucu F., "Su Ürünlerinde Moleküler Gastronomi Uygulamaları", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.372-372
Ceylan Z., Şengör G.F., Gönülal O., "The Effects of sous Vide Technology Combined With Different Herbals on Sensorial Chemical and Physical Quality of Fish Species Cauyght in The Northern Aegean Sea and Marmara Sea", International Scholarly and Scientific Research & Innavation- Waset, Prague, CEK CUM., 23-24 Mart 2014, pp.1198-1198
Gönülal O., Ceylan Z., Şengör G.F., "Investigation of Nutritional Values, Sensorial, Flesh Productivity of Parapenaus longirostris (Lucas, 1846) Between Populations in the Sea of Marmara and in the Northern Aegean Sea", ICEAFS 2014 : International Conference on Environment, Agriculture and Food Sciences, Lizbon, PORTEKIZ, 17-19 Nisan 2014, pp.699-699 (Abstract)
Şengör G.F., Ceylan Z., "Colour And Textural Properties Of Cuttlefish (Sepia Officinalis) At Ambient Temperature And Cold Storage Condition", ICEAFS 2014: International Conference and Enviroment, Agriculture and Food Sciences, Lizbon, PORTEKIZ, 17-19 Nisan 2014, vol.8, no.4, pp.659-659
Ceylan Z., Şengör G.F., "Usage Of Organic And Natural Food Additives In Seafood", FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.511-511
Maleki R.H., Şengör G.F., "Determination Of Proximate Compositions And Sensory Assessments Of Sturgeon (Acipenseridae) Species And Caviar", The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-27 Mart 2013 (Abstract)
Şengör G.F., Ceylan Z., Doğruyol Tanriverdi H., Gönülal O., "Mürekkep Balığı'Nın (Sepia Officinalis,L.)Besin Bileşimi Ve Randımanının Belirlenmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 03-06 Eylül 2013
Şengör G.F., Ceylan Z., Doğruyol Tanriverdi H., "Mürekkep Balığı'Nın (Sepia Officinalis,L.) Duyusal,Kimyasal Ve Mikrobiyal Kalitesinin Belirlenmesi", FABA 2013 Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKİYE, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, ss.370-371
Maleki R.H., Şengör G.F., "Investigation Of The Effects Of Sterilization At Different F0 Values On Chemical Composition And Cholesterol Level Of Canned Sardina.", The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-27 Mart 2013 (Abstract)
Şengör G.F., Doğruyol Tanriverdi H., Ceylan Z., "Akvakültür Balıklarında Duyusal Ve Mikrobiyal Kalite Değerlendirmesi", 3. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 03-04 Mayıs 2012
Balaban M.O., Şengör G.F., Gümüş B., Çırban D., "Image Analysis To Estimate The Weight Of Fish", Food Process Engineering in a Changing World, YUNANISTAN, 23 Mayıs 2011
Şengör G.F., "Seafood Processing Technology In Turkey And Consumer Habits", People to people Exchange between Japan and Turkey tied with Ocean Effective Utilization of Ocean Resources and Future Maritime Industries, JAPONYA, 02-11 Kasım 2011
Şengör G.F., Doğruyol Tanriverdi H., Ceylan Z., "The Role And Importance Of Food Touch Antimicrobial Paper And Time Temperature Indicators (Tti) On The Cold Storage Of Seafood", 4.th. International Congress on food and Nutrition and 3.rd. SAFE Consortium International Congress on Food Safety, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2011
Şengör G.F., Balaban M.O., "Çipura Balığı’Nın (Sparus Aurata) Bazı Görsel Kalite Özelliklerinin İmaj Analiz Yöntemi Ile Belirlenmesi.", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011, ss.216-217
Şengör G.F., Üçok Alakavuk D., Tosun Ş.Y., Ulusoy Ş., "Mersin Balığının Tütsülenmesi, Besin Bileşimi, Duyusal Ve Kimyasal Kalite Parametreleri: Vaka Analizi", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKİYE, 01-04 Temmuz 2009
Çağiltay F., Şengör G.F., Varlık C., "Gökkuşağı Alabalığı (O.Mykiss) Yetiştiriciliği’Nde Bha’Nın (Bütillendirilmiş Hidroksianisol) Etkisi Ve Bha’Nın Tüketim İçin Uygunluğu", I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2008, ss.104-104
Şengör G.F., Alpbaz A.G., "Türkiye’De Gökkuşağı Alabalığı (O.Mykiss) Yetiştiriciliği’Nin Ülke Ekonomisine Katkısı Ve İşleme Endüstrisi’Ne Genel Bakış", I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 14-16 Ekim 2008
Şengör G.F., Varlık C., "Su Ürünleri İşleme Endüstrisi’Nde Katkı Maddelerinin Kullanımı Ve Güvenilirliği", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 04-07 Eylül 2007
Şengör G.F., Üçok Alakavuk D., Tosun Ş.Y., "Farklı Pişirme Yöntemlerinin Somon Balığı (Salmo Salar,L.,1758) Filetolarının Besin Bileşimi Ve Kolesterol İçeriğine Etkisi", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 04-07 Eylül 2007
Şengör G.F., Başak S., Karakoç F.T., "Türkiye’Deki Üç Farklı Füme Balıkta Potansiyel Karsinojenik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (Pah) Hplc Yöntemi Ile Belirlenmesi.", Ulusal Su Günleri 2007, ANTALYA, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2007
Şengör G.F., Erkan Özden N., Özden Ö., Aksoy H.A., Tüter M., "Fatty Acid Compositions Of Flathead Grey Mullet (Mugil Cephalus,L. 1758) Fillet, Raw And Beeswaxed Caviar Oils", World Conference and Exhibition on Oilseed and Edible, Industrial,and Specialty Oils: Sources, Processing, By-Products, Utilization and Feed Formulations, Applications and Functionality, TÜRKIYE, 12-15 Ağustos 2002
Şengör G.F., "Deniz Algleri’Nin Gıda Endüstrisi’Nde Kullanımı", 1. Alg Teknolojisi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 24-26 Ekim 2001, cilt.18/1, ss.139-148
Şengör G.F., "Gas Chromatography-Mass Spectrometry Analysis Of Volatile Aroma Compounds From Smoked Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss,W.).", ISFP 4th International Conference On Agro and Food Physics, TÜRKIYE, 16-20 Mayıs 2000
Şengör G.F., Gün H. , Kalafatoğlu H., "The Canning Of Black Mussels (Mytilus Galloprovincialis,L.) After Smoking, The Determination Of The Chemical, Amino Acid And Fatty Acid Composition", Authenticity of Species in Meat and Seafood Products, International Congress, ISPANYA, 18-20 Eylül 2000
Şengör G.F., Akkuş S. , Maleki R.H., "Çeşitli Su Ürünlerinin Kolesterol İçerikleri Ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma", X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, TÜRKİYE, 22-24 Eylül 1999, ss.137-150
Şengör G.F., Çelik U., "Buzdoloabı Koşullarında Depolanan İstavrit Balığı'Nın (Trachurus Trachurus,L.1758) Fiziksel, Kimyasal Ve Duyusal Değerlendirmesi", IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 17-19 Eylül 1997
Şengör G.F., Akkuş S., Çelik U., "İşlenmiş Karamidye (Mytilus Galloprovincialis,Lam.,1819)’De Kimyasal Kompozisyonun Ve Randımanın Belirlenmesi", IX.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ISPARTA, TÜRKİYE, 17-19 Eylül 1997, ss.705-711
Ünal G.F., Tatar O., "Dondurulmuş Su Ürünlerinde Ambalajlama Teknolojisi", 7 Mühendislik Haftası, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 1992, ss.15-15
Şengör G.F., Tatar O., "Dondurulmuş Mürekkep Balığı (Sepia Officinalis, L., 1758 )’Ndaki Kalite Değişimlerinin İncelenmesi.", Eğitimin 10.Yılında Su Ürünleri Sempozyumu , İZMİR, TÜRKİYE, 12-14 Kasım 1991, ss.739-751
Diğer Yayınlar
Şengör G.F., "Hangi Balık Tüketim Için Tercih Edilmeli? Kültür Balığı Mı Yoksa Doğa Balığı M?", Diger, ss.04 Haziran 2015-04 Haziran 2015, 2015 (Link)
Şengör G.F., "Balık Tüketim Mevsiminin Sağlıklı Ve Dengeli Beslenme İçin Önemi", Diger, ss.19 Ocak 2015, 2015 (Link)
Şengör G.F., Doğruyol H., Ceylan Z., "Soğutulmuş Balığı’nın Kalitesi ve Raf Ömrü Süresinin Uzatılmasında Sıcaklık-Zaman Göstergeli Etiket ve Antibakteriyel Kağıt Kullanımının Önemi", Diger, ss.Ekosektör, 6-7, 2012
Şengör G.F., Erkan Özden N., "Su Ürünleri Kaynaklı Gıdaların Beslenmemizdeki Yeri Ve Önemi", Sunum, ss.1-16, 2001
Şengör G.F., "Su Ürünlerinin Değerlendirilmesi Üniversite- Sanayi İşbirliği", Diger, ss.47-50, 2000
Desteklenen Projeler
"Karamidye’nin (Mytilus galloprovincials) Tütsülenerek Konserve Edilmesi", TÜBITAK Projesi, VHAG-1359, Yönetici, 1999
"Gökkuşağı Alabalığı’nın (O.mykiss,W) Tütsülenmesi ve Bazı Kalite Kriterlerinin Tesbiti", BAP Doktora, SÜF/93/003, Yönetici, 1995
"İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Bazı Füme Balık Ürünlerindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Düzeylerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, T-1236/01112001, Danışman, 2002
"Farklı Pişirme Yöntemlerinin Atlantik Somon Balığı (Salmo salar) Filetolarının Besin Kompozisyonu,Yağ Asit Kompozisyonu ve Kolesterol Düzeyine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, N-1375/23032008, Yönetici, 2009
"Küçükçekmece Perakende Balık Pazarı’nda AB Standartlarının Uygulanması", AB Destekli Diğer Projeler, TR0703.01-02/298, Koordinatör, 2012
"Buzda Depolanan Çipura Balığının Raf Ömrünün Belirlenmesinde Kağıt Kaplamaların ve Akıllı Etiketlerin Etkisinin Araştırılması", BAP Diğer, YADOP-18587, Yönetici, 2014
"Toprak Havuzlarda ve Kafeslerde Yetiştirilen Çipura Balığının Mikrobiyal Kalitesinin Belirlenmesi", BAP Diğer, BYP-20886, Yönetici, 2013
"Kırılmış Buz İçerisinde, Soğuk Depoda Muhafaza Edilen Köpek Balığı (Squalus acanthias) Filetosuna Askorbik Asit, Sitrik Asit ve Tuzun Etkisinin Araştırılması.", BAP Arastırma Projesi, BYP-561/21122004, Yönetici, 2005
"Mürekkep Balığı'nın (Sepia officinalis,L.) Besin Bileşimi ve Randımanının Belirlenmesi", BAP Diğer, UDP-36102, Yönetici, 2013
"THE COMPARISON OF CONSUMER PREFERENCES AND NUTRITIVE VALUE OF SEA BREAM (Sparus aurata ) FROM TWO DIFFERENT CULTURE CONDITIONS", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP-43539, Yönetici, 2014
"Su Ürünlerinde Moleküler Gastronomi Uygulamaları", BAP Diğer, UDP-56564, Yönetici, 2015
"Çipura Balığının (S. auratus) Bazı Görsel Kalite Özelliklerinin İmaj Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi", BAP Diğer, UDP-18487, Yönetici, 2011
"Çiğ ve Tütsülenmiş Balıklarda PAH Düzeylerinin Araştırılması", BAP Diğer, 52659, Araştırmacı, 2016
"İki farklı habitatda yetiştiriciliği yapılan çipura balığının yağ asit ve amino asit kompozisyonu üzerine mevsimsel etkinin araştırılması", BAP Diğer, ACİP-45441, Yönetici, 2016
"NANO YAPILAR VE BALIK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ POTANSİYEL KULLANIMI", BAP Diğer, BEK-2017-26725, Yönetici, 2017
"IMPORTANCE OF NANOPARTICLES AND NANOFIBERS ON FISH QUALITY", Diğer Projeler, BEK-2017-26727, Yönetici, 2017
"Biberiye ve Kurkumin Yüklü Nanoemülsiyonların Alabalık Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkisi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, FBA-2019-7518, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Illumating Hidden Harvests: Case stuy on small-scale fisheries in Turkey", Bilimsel Araştırma Projesi, PGM7MUL/IHH/SSF2018, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Catering Guide, Yayin Kurul Üyesi, 04.04.2016 - Devam Ediyor
İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 05.06.2012 - 14.01.2016
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Akdeniz Havzası Bütünleştirilmiş Gözlem Sistemleri Ağı Oluşturulması Projesi,ODYSSEA: Gökova Paydaşlar Çalıştayı, Muğla, Nisan 2019
European Biotechnology Congress, Athens, Ağustos 2018
European Biotechnology Congress, Dubrovnik, Ağustos 2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017), Chernivtsi, Ağustos 2017
2nd Innovations in Food Packaging, Shelf Life and Food Safety Conference, München, Ekim 2017
19.ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Eylül 2017
2nd Congress on Food Structure & Design, Antalya, Ekim 2016
European Biotechnology Congress, Riga, Mayıs 2016
ICFAEST 2015: 17th International Conference on Fisheries, Aquaculture Economics and Seafood Trade, Praha, Mart 2015
18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Eylül 2015
II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi, Isparta, Mayıs 2015
IAFP European Symposium 0n Food Safety, Budapeşte, Mayıs 2014
World academy of Science, Engineering and Technology, Lisbon, Nisan 2014
World Academy of Science, Engineering and Technology, Lisbon, Nisan 2014
World Academy of Science, Engineering and Technology,International Conference on Environment, Agriculture and Food Sciences (ICEAFS) , Lisbon, Nisan 2014
International Association for Food Protection (IAFP), European Symposium on Food Safety, Budapest, Mayıs 2014
FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Eylül 2014
FABA Fisheries and Aquatic Sciences, Erzurum, Haziran 2013
The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Lefke, Mart 2013
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Eylül 2013
3. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Mayıs 2012
3rd. SAFE Consortium International Congress on Food Safety, İstanbul, Ekim 2011
People to people Exchange between Japan and Turkey tied with Ocean, Tokyo, Kasım 2011
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Ekim 2011
4th International Conference on Food and Nutrition, İstanbul, Ekim 2011
11th International Congress on Engineering and Food, Athens, Mayıs 2011
AB Pazarlama Standartlarının Uygulanması Yönünde Yerel Adımlar, İstanbul, Temmuz 2011
6. Ataşehir Çocuk Bilim Şenliği, İstanbul, Mayıs 2011
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Temmuz 2009
I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, Ekim 2008
XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Eylül 2007
Ulusal Su Günleri, Antalya, Mayıs 2007
Deniz Bakteriyolojisi 2004, İstanbul, Kasım 2004
World Conference and Exhibition on Oilseed and Edible,Industrial, and Specialty Oils, İstanbul, Ağustos 2002
I.Alg Teknolojisi Sempozyumu, İzmir, Ekim 2001
Authenticity of Species in Meat and Seafood Products, Vigo, Eylül 2000
4th International Conference on Agro and Food Physics, İstanbul, Mayıs 2000
X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, Eylül 1999
IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Isparta, Eylül 1997
7 Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs 1992
Eğitimin 10.Yılında Su Ürünleri Sempozyumu , İzmir, Kasım 1991
Bilimsel Danışmanlıklar
Tübitak, TOVAG-TARIM,ORMANCILIK VE VETERİNERLİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU, Proje Danışmanlığı, Şubat 2014 - Şubat 2014
Sinop Üniversitesi, SÜF-1901-16-33, Proje Danışmanlığı, Aralık 2017 - Aralık 2017
Tübitak, TOVAG, Proje Danışmanlığı, Eylül 2017 - Ekim 2017
Bilimsel Hakemlikler
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Temmuz 2018
Journal of the Science of Food and Agriculture, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Egyptian Journal of Aquatic Research, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2018
journal of Food Measurement and Characterization, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
International Food Research Journal, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Food Bioscience, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
International Journal of Food Properties, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Journal of Food Measurement and Characterization, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Journal of Food Measurement and Characterization, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Journal of Aquatic Food Product Technology, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
LWT-Food Science & Technology, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2017
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
African Journal of Microbiology Research (AJMR), Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Turk. J. Fish Aquat. Sci., Dergide Hakemlik, Haziran 2015
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Tübitak, Proje Hakemliği, Aralık 2013
17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Diğer Hakemliği, Haziran 2013
British Journal of Applied Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Food Additives and Contaminants, Dergide Hakemlik, Mart 2011
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Komisyon Başkanlığı, Proje Hakemliği, Haziran 2010
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2010
Songklanakarin J. Sci. Technol., Dergide Hakemlik, Ekim 2008
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2008
Journal of Aquatic Food Product and Technology, Dergide Hakemlik, Şubat 2008
International Journal of Food Sciences and Nutrition, Dergide Hakemlik, Nisan 2007
Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2003
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Mayıs 1999
Etkinlik Organizasyonu
Uluslararası 1. Disiplinlerarası Seramik Sanat Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2017
1.Engellilik Araştırma Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2016
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 103
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 10
Ödüller ve Burslar
Şengör G, "The Egyptian Journal of Aquatic Research Certificate of Reviewing awarded March 2018, Elsevier Publishing, Mart 2018
Şengör G, "LWT-Food Science and Technology Certificate of Reviewing awarded May,2017, Elsevier Publishing, Mayıs 2017
Şengör G, "Başarılı Araştırıcı Ödülü, İ.Ü Bilimsel Araştırma Birimi, Nisan 2012
Şengör G, "BYTP, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Şubat 2011
Şengör G, "BYTP, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Ocak 2010
Şengör G, "BYTP, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Şubat 2010
Short Term Research Scholar (Araştırma Bursu) : J-1, University of Alaska Fairbanks (UAF) FITC- Kodiak/Alaska, Nisan 2009
Şengör G, "BYTP, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Ocak 2008
Şengör G, "BYTP, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Ocak 2005
Şengör G,Gün H., Kalafatoğlu H., "BYTP, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Ocak 2003
Şengör G, "BYTP, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Ocak 2002
Şengör G, "BYTP, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik programı, Ocak 2001
Şengör G, "Başarılı Araşturıcı Ödülü, İ.Ü Bilimsel Araştırma Birimi, Ocak 2000
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi