İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, 1997 - 2006
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, 1992 - 1997
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, 1990 - 1992
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, 1982 - 1990
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi, İşletme Fakültesi , 01.06.1992 - 01.06.1995
VERDİĞİ DERSLER
İleri Yönetim Muhasebesi, Doktora, 2018-2019
Yönetim Muhasebesi, Lisans, 2018-2019
Maliyet Muhasebesi, Lisans, 2018-2019
Maliyetleme Sistemleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
İleri Yönetim Muhasebesi, Doktora, 2017-2018
Yönetim Muhasebesi, Lisans, 2017-2018
Maliyetleme Sistemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Maliyet Muhasebesi, Lisans, 2017-2018
Maliyetleme Sistemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetim Muhasebesi, Doktora, 2014-2015
Yönetim Muhasebesi, Lisans, 2014-2015
Yönetim Muhasebesi, Lisans, 2013-2014
Maliyetleme Sistemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Maliyet Muhasebesi, Lisans, 2013-2014
İleri Maliyet Muhasebesi I, Doktora, 2013-2014
İleri Maliyet Muhasebesi II, Doktora, 2012-2013
Maliyet Yönetimi, Lisans, 2012-2013
İleri Maliyet Muhasebesi I, Doktora, 2012-2013
Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Maliyet Muhasebesi, Lisans, 2012-2013
İleri Maliyet Muhasebesi II, Doktora, 2011-2012
Maliyet Yönetimi, Lisans, 2011-2012
Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans, 2011-2012
İleri Maliyet Muhasebesi I, Doktora, 2011-2012
Maliyet Muhasebesi, Lisans, 2011-2012
İleri Maliyet Muhasebesi II, Doktora, 2010-2011
Maliyet Yönetimi, Lisans, 2010-2011
Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans, 2010-2011
İleri Maliyet Muhasebesi I, Doktora, 2010-2011
Maliyet Muhasebesi, Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, P.Daloğlu, "Modern Kapitalizm ve Muhasebe İlişkisi; Türkiye’nin Gelişen Ekonomik Sürecinde Muhasebe Etkisinin İncelenmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Doktora, E. Sarı, "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Faaliyet Tabanlı Sapma Analizlerinin Bir Üretim İşletmesi Üzerinde Uygulanması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Doktora, M.Kazgan, "ABD'de yürürlükte olan genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin detaylı incelenmesi ve Türkiye'de bulunan ABD sermayeli şirketlerdeki muhasebe uygulamaları ile ilgili bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Doktora, T.Hacihasanoğlu, "Tahakkuk esaslı devlet muhasebe sistemi ve Türkiye uygulaması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme, Ocak, 2008.
Doktora, A. Esmeray, "Hastanelerde maliyetleme ve faaliyete dayalı maliyetlemeye ilişkin bir uygulama", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme, Ocak, 2006.
Doktora, E.Akın, "Vergi İncelemelerinde Transfer Fiyatlandırması Yönünden Yapılan Eleştirilerin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, G.Baloğu, "İç Denetimin İşletme Amaçlarına Ulaşmadaki Rolü: Türk Finans Sektöründe Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Gider, "Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Konsolide Finansal Tablolar ve Azınlık Payları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, P.İskender, "Çevre Muhasebesi ve Atık Kağıt Geri Dönüşüm İşletmesinde Bir Uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, F.Yılmaz, "Barter Uygulamaları ve Muhasebeleşme Süreci", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Yüksek Lisans, H.Çiftci, "Mamul yaşam dönemi maliyetleme yöntemi: Bir işletme uygulaması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, C.Gençtürk, "Bir yönetim ve kontrol aracı olarak transfer fiyatlaması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, B.Bedri, "Ertelenmiş vergiler ve ertelenmiş vergilerin finansal tablolara yansıtılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, Ö.Esen, "Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ve bir tekstil işletmesinde uygulanması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, M.Günlük, "Leasing'in Türkiye uygulaması ve muhasebeleştirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, A. İbasalilgiller, "Türkiye`de muhasebe ve muhasebe mesleğinin tarih", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, Ç.Haşil, "Tekstil sektöründe maliyet muhasebesi uygulama çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, F.Balci Güney, "Hastanelerde maliyet muhasebesi uygulaması ve birim çıktı maliyetlerin hesaplanması Bursa Özel Konur Hastanesi'nde bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, E.Altinoğlu, "Avrupa topluluğu dört nolu yönergesi ile Türkiye'de uygulanan muhasebe sisteminin karşılaştırılması uyumlaştırma problemleri ve çözüm önerileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1996.
Yüksek Lisans, M.Kiş, "Uluslararası muhasebe standardı 37'ye göre karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıkların muhasebeleştirilmesi ve bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Bayrak, "Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi ve Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönteminin Kimya Sektörü’nde Uygulanmasının Sonuçları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2011
Atama, Profesörlük Jurisi - Şaban Uzay, Profesörlük Jurisi, Ekim, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi - Engin Dinç, Doçentlik Sınav Jurisi, Üniversiteler Arası Kurul, Ocak, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi - Fikret Çetinkaya, Doçentlik Sınav Jurisi, Üniversiteler Arası Kurul, Şubat, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi - Ali Coşkun, Doçentlik Sınav Jurisi, Üniversiteler Arası Kurul, Şubat, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi - Ali Deran, Doçentlik Sınav Jurisi, Üniversiteler Arası Kurul, Aralık, 2009
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi - Yıldız Ayanoğlu, Doçentlik Sınav Jurisi, Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2008
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi - Osman Bayri, Doçentlik Sınav Jurisi, Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2008
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi - Mehmet Gençtürk, Doçentlik Sınav Jurisi, Üniversiteler Arası Kurul, Eylül, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2008
Atama, Profesörlük Jurisi - Fehmi Karasioğlu, Profesörlük Jurisi, Aralık, 2006
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi