İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Şener S., "“Petrol Fiyatları İle Borsa İstanbul’Un Kapanış Fiyatları Arasındaki Saklı İlişkinin Analizi”", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss.231-282, 2013
Şener S., "“Bölgesel Kalkınma Ajansları”", Yönetim Bilimleri Dergisi, ss.27-37, 2010
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şener S., "The Effects Of Global Economic Crisis On Mena Countries", in: Economic And Social Issues in The Middle East and North African Countries, Çil Yavuz N, Eds., NOVA Publications , New York, pp.40-55-, 2013 (Link)