İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Şener S., Hacioğlu V., "Innovative Entrepreneurship Under Uncertainty", Journal of Business, Economics and Finance, vol.6(2), pp.141-150, 2017
Şener S., Hacioğlu V., Akdemir A., "Invention and Innovation in Economic Change", Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.4, pp.203-208, 2017
Şener S., "Structure of Small and Medium-Sized Enterprises in Turkey and Global Competitiveness Strategies", Procedia - Social and Behavioral Sciences - Science Direct, vol.150, no.1, pp.212-221, 2014 (Link) (Abstract)
Şener S., "Structural Effect of Enterprises Open-closed Innovation Models Tendencies in Product Output Process: A Study on the Enterprises Located in the IMES Industrial Estate – Turkey Example", Procedia - Social and Behavioral Sciences - Science Direct, vol.99, no.1, pp.986-996, 2013 (Link) (Abstract)
Şener S., "“Petrol Fiyatları İle Borsa İstanbul’Un Kapanış Fiyatları Arasındaki Saklı İlişkinin Analizi”", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss.231-282, 2013
Şener S., "“Bölgesel Kalkınma Ajansları”", Yönetim Bilimleri Dergisi, ss.27-37, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Hacioğlu V., Şener S., "Entrepreneur as a Human Factor of Production", III. International Entrepreneurship, Employment and Career Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2017, pp.x-x [Forthcoming] (Link) (Özet) (Abstract)
Şener S., Tunali Ç.B., "Financial Development-Economic Growth Nexus: The Case of Eastern European Countries", 15th International Conference on Finance and Banking, Prag, CEK CUM., 13-14 Ekim 2015, pp.348-355 (Link)
İncekara A., Şener S., Haykir Hobikoğlu E., "Economic evaluation of the film industry in terms of strategic management within the scope of the creative innovative industries: The case of Turkey", 9th International Strategic Management Conference, Riga, LETONYA, 27-29 Haziran 2013, vol.99, pp.636-647
Şener S., "THE COMPETITIVENESS OF TURKISH ECONOMY WITHIN THE SCOPE OF WEF GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX", 2nd Annual International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Istanbul, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2012, vol.75, pp.453-464
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şener S., Hacioğlu V., "The Dynamic Function of Innovative Entrepreneurship in Evolutionary Economics for Middle-Income Countries (Chapter 4)", in: Innovation, Governance and Entrepreneurship: How Do They Evolve in Middle Income Countries? New Concepts, Trends and Challenges, Şener S., Schepers S., Eds., Palgrave Macmillan, London , Londra, pp.51-76, 2017 (Link)
Şener S., Eds., "Innovation, Governance and Entrepreneurship: How Do They Evolve in Middle Income Countries?: New Concepts, Trends and Challenges", Palgrave Macmillan, London , Cham, 2017 (Link)
Şener S., Tunali Ç.B., "Is Innovation Conducive to Economic Growth? The Case of Central and Eastern European Countries", in: Innovation, Governance and Entrepreneurship: How Do They Evolve in Middle Income Countries?, Sener S, Schepers S., Eds., Palgrave Macmillan, London , Cham, pp.35-51, 2017 (Link)
Şener S., "The Effects Of Global Economic Crisis On Mena Countries", in: Economic And Social Issues in The Middle East and North African Countries, Çil Yavuz N, Eds., NOVA Publications , New York, pp.40-55-, 2013 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Şener S., Hacioğlu V., Akiş E., "2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı Raporu: "Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik İçin Reformlar"", Teknik Rapor, ss.58, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi