İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Güney Marmara Bölgesi Gelişme Planı 2010-2013 Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 1111, Yönetici, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi