İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2009 - 2013
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003 - 2009
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2000 - 2003
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1995 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 01.09.2013 - Devam Ediyor
Kalkınma Kurulu Üyesi, DPT , , 15.04.2009 - 03.11.2011
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, 07.07.2008 - 11.06.2012
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumu İL SINAV MERKEZİ YÖNETİCİSİ, , 02.04.2005 - 05.05.2012
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 08.03.2004 - 27.06.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 12.11.2003 - 11.06.2012
VERDİĞİ DERSLER
Uygulamalı Mikro İktisadi Analiz, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türkiye'de ve AB'de Sanayi ve Teknoloji Politikaları, Yüksek Lisans, 2013-2014
İktisada Giriş, Lisans, 2013-2014
Bölgesel Ekonomi, Lisans, 2013-2014
AB ve Türkye'de Girişimcilik, Doktora, 2013-2014
Mikro İktisat II, Lisans, 2013-2014
Endüstri Ekonomisi, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, K.İnandı, " “Avrasya Ekonomik İş Birliği Alanlarında Türkiye'nin Rolü”", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, V.Davaslıgil, "“Kırsal Kalkınmada Kadın İşgücünün Rolü ve Kadın İşgücünü Etkileyen Faktörler”", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, A.Ünal, " “Türkiye’de Yabancı Sermayenin Tarihsel Gelişimi”", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, A.Şahin, "“Türkiye’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri”", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, A.Ünlü, "“Kalite Standartlarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri”", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, N.Dilbaz, "“Türkiye’de Kalkınma Planlarındaki Ekonomik Hedeflerin Gerçekleşme Düzeylerinin Araştırılması”", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat , Haziran, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi