İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
İktisat Politikası
İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihi
İktisat Teorisi
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
Uluslararası İktisat
Para-Banka
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik
Mali İktisat
türkiye ekonomisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Makro İktisat
Avrupa ve bölge çalışmaları
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri
Bölgesel İktisat
Sanayi İktisadı
Uluslararası politik iktisat
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics
Business, Finance
Business
Political Science
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi