İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Fatma Şebnem ARIKBOĞA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İktisat Fakültesi
Bölüm : İşletme Bölümü
Ana Bilm Dalı : Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 1176
E Posta Adresi : sebnemaistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/sebnema/
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik, 1986-1990
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik, 1983-1986
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, İşletme/ Maliye, 1979-1983
Yaptığı Tezler
Doktora, "İşletmelerde Yeni Teknoloji Kullanımı ve Yönetimi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Eylül, 1990.
Yüksek Lisans, "Yönetimde Yaratıcılık ve Yaratıcılığın Yönetimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Ağustos, 1986.
Yabancı Diller
Almanca, Orta
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
İşletme Yönetimi
Strateji Bilimi
Yönetim ve Organizasyon
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim ve Strateji
Web Of Science Araştırma Alanları
Management
Business
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2004 - 2014
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 1992 - 2004
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 1990 - 1992
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 1987 - 1990
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, İşletme, 20.06.2012 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, İşletme, 01.09.2006 - 01.02.2007
Sanatsal Etkinlikler
Arikboğa F, "TRANSART Exhibition", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2018.
Arikboğa F, "AŞEVİ 2018 Exhibition ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2018.
Verdiği Dersler
Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans, 2017-2018
Organizasyon Teorileri, Doktora, 2017-2018
STRATEJİK YÖNETİM, Lisans, 2015-2016
İLERİ STRATEJİK YÖNETİM, Doktora, 2015-2016
STRATEJİK YÖNETİM, Yüksek Lisans, 2015-2016
ORGANİZASYON TEORİLERİ, Doktora, 2015-2016
İŞLETME, Lisans, 2015-2016
İŞLETME, Lisans, 2015-2016
ÖRGÜT GELİŞTİRME, Doktora, 2014-2015
YÖNETİM VE ORGANİZASYON, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Doktora, D.Alkan, "Etik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi ve Bir Uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Doktora, B.Akdöl, "Hizmetkar liderliğin iş tatminine etkisi: bilişim sektöründe bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Doktora, E.Doğan, "Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi IMKB'deki Şirketler Üzerinde Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Doktora, S.Menteş, "Kurumsal yönetişim etkinlik ölçüm aracı olarak tepe yöneticisi değişimi: Türkiye uygulaması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Doktora, N.Demir, "Örgüt kültürü-İş tatmini ilişkisi: Plastik sektöründe bir araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Doktora, M.Özden, "İnsan kaynakları yönetiminin geleceği ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Doktora, B.Aksu, "Türkiye'de Büyük Ölçekli Mobilya Sanayii İşletmelerinin Yönetsel ve Örgütsel Yapılarının Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1997.
Yüksek Lisans, C.Erbay, "Bilişim Çağının Müzecilik Çalışmalarına Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, M.Delipoyraz, "Motivasyon unsuru olarak kariyer yönetimi ve resmi ilköğretim okullarında bir uygulama ", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, B.Akdöl, "Cam tavan ve kurumsal bir strateji pozitif ayrımcılık; ilaç sektöründe bir sınıflandırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, J.Kostanoğlu, "Müşteri ilişkileri yönetimi: Bankacılıkta müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerine bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, H.Çay, "İş yerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve bir uygulama ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, Ö.Topkaya, "Eroin bağımlılığı ile mücadele yöntemlerine yönelik alternatif stratejik öneriler ", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON, Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, G.Özkan, "Tüketici davranışında marka algılamalarının etkileri ve bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, K.Karmyshakova, "Ekip çalışmasında liderin duygusal zekasının önemi ve bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, E.Ural, "Malzeme ihtiyaç planlama sistemi ve otomotiv sektöründe bir uygulama ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, B.Wu, "Çin ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkisi ve Türkiye'deki Çin ticaret şirketleri üzerine bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, A.Ozar, "Dağıtım kanallarında iletişim ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, M.Hacioğlu, "Esnek çalışma saatleri ve uygulanabilirliği ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, E.Çeteci, "Eğitim programlarının etkinliğinin ölçümü: Bankacılık sektöründe bir uygulama ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, K.Kudayberdiyev, "İşletmelerde kriz yönetimi ve plastik sektöründe bir firma uygulaması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, S.Göl, "Organizasyonda orta seviye yöneticiler ve gelecekleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, A.Bulut, "İşletmelerde rekabet gücü ölçümü ve bir uygulama ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
Yüksek Lisans, A.Yücel, "Eğitimin toplam kalite yönetimindeki önemi ve bir uygulama ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1999.
Yüksek Lisans, A.Erural, "Dağıtım kanallarında iletişim ve bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1999.
Yüksek Lisans, A.Değermen, "Kar amacı olmayan organizasyonlarda pazarlama ve bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, C.Altuncu, "İşletmelerde performans yönetimi ve bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, U.Altintop, "Ulusal ve uluslararası mamul planlaması: Maden suyu sektöründe bir araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1998.
Yüksek Lisans, D.Porsuk (Çuhadar), "Bankacılık sektöründe hizmet kalitesi ve çok şubeli bir bankada hizmet kalitesinin ölçümü üzerine bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1996.
Jüri Üyelikleri
Atama, Profesör kadrosuna atama, SİVAS CUMHURİYET ÜNİ,VERSİTESİ, Temmuz, 2018
Tez Savunma, Pürnur Fırat doktora tez savunması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Nisan, 2018
Atama, Profesörlük Atama, Beykoz Lojistik Yüksek Okulu, Nisan, 2018
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama, İstinye Üniversitesi, Nisan, 2018
Atama, Doçentlik kadrosuna atama, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, Temmuz, 2018
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SINAVI, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Ocak, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mart, 2018
Atama, Doçentlik kadrosuna atama, ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ağustos, 2018
Doçentlik, Doçentlik Eser İnceleme, Doçentlik Eser İnceleme, Haziran, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Doçentlik Sözlü Sınavı, Ekim, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Doktora Tez savunması, Kasım, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Doçentlik Sözlü Sınavı, Ekim, 2017
Doçentlik, Doçentlik Eser İnceleme, Doçentlik Eser İnceleme, Haziran, 2017
Doçentlik, Doçentlik Eser İnceleme, Doçentlik Eser İnceleme, Haziran, 2017
Doçentlik, Doçentlik Eser İnceleme, Doçentlik eser inceleme, Haziran, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Doçentlik Sözlü Sınavı, Ekim, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınav, Doçentlik Sözlü Sınav, Ekim, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Doçentlik Sözlü Sınav, Ekim, 2017
Doçentlik, Doçentlik Eser İnceleme, Doçentlik Eser İncelemesi, Haziran, 2017
Doçentlik, Doçentlik Eser İnceleme, Doçentlik Eser İnceleme, Haziran, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Tez savunması, Ağustos, 2017
Tez Savunma, Gökçe Akdemir Ömür Doktota Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat-İşletme, Haziran, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2016
Doktora Yeterlik, Haldun Çetinaslan Doktora Yeterlilik Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ocak, 2016
Tez Savunma, Tez savunması Jürisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Temmuz, 2016
Tez Savunma, Bilal Çankır Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat-İşletme, Haziran, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Temmuz, 2016
Doktora Yeterlik, Emre Arpaç Doktora Yeterlilik Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2015
Doktora Yeterlik, Pürnur Fırat Doktora Yetrelilik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2015
Doktora Yeterlik, Veysel Erdağ Doktora Yeterlilik Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2015
Doktora Yeterlik, Nilay Utum Doktora Yeterlilik Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2015
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Palalar Alkan D. , Arikboğa F.Ş., "Etik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi ve Bir Uygulama", Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, pp.349-369, 2017 (Özet) (Abstract)
Akdöl B., Arikboğa F.Ş., "Leader member exchange as a mediator of the relationship between servant leadership and job satisfaction: A research on Turkish ICT companies ", International Journal of Organizational Leadership, pp.525-535, 2017
İrengün O., Arikboğa F.Ş., "The Effect of Personality Traits on Social Entrepreneurship Intentions: A Field Research", elsevier, pp.1186-1195, 2015 (Link)
Akdöl B., Arikboğa F.Ş., "The Effects of Leader Behavior on Job Satisfaction: A Research on Technology Fast50 Turkey Companies", Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp.278-282, 2015 (Link)
Arikboğa F.Ş., "From Environmental Responsibilities To Green Management: A Case Of Turkey And A Comparative Analysis", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.31-58, 2012
Arikboğa F.Ş., Menteş S.A., "Türkiye’De Kurumsal Yönetim İklimi", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.59, ss.85-120, 2009
Arikboğa F.Ş., "Yüksek Öğrenimde Toplam Kalite Yönetimi Ve Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.53, ss.57-85, 2003
Arikboğa F.Ş., "Kriz Ortamlarında İşletme Yönetimi", İktisat Dergisi, ss.52-55, 2001
Arikboğa F.Ş., "‘Zaman Esaslı Yönetim Sistemi’", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.46, ss.363-373, 1996
Arikboğa F.Ş., "Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Maliyeti", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.124-129, 1994
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Arikboğa F.Ş., Akdöl B., İrengün O., "University Museums as a Social Intrapreneurship Activity", 5th International University Museums Association Platform Congress,, EDİRNE, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.1-1
Can E., Arikboğa F.Ş., Kaptanoğlu S., "Drawing a Framework for Understanding Organizational Culture in University Museums", 4 th International University Museums Association Platform Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 7-8 Nisan 2017, pp.88-89
Arikboğa F.Ş., İrengün O., Can E., "Corporate Governance and Museums: Leading Role of University Museums", 4 th International University Museums Association Platform Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 7-8 Nisan 2017, pp.76-77
Akdöl B., Arikboğa F.Ş., "The Effect Of Leader Behavior on Job Satisfaction: A Research On Technology Fast50 Turkey", World Conference On Technology, Innovation and Entrepreneurship, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.1-1
Akdöl B., Arikboğa F.Ş., "A Conceptual Framework About The Role Of Leader Member Exchange On Servant Leadership And Job Satisfaction", WBM International Research Conference for the Management Disciplines, SAN FRANCISCO, ABD, 4-5 Nisan 2014, pp.1-1
Akdöl B., İrengün O., Arikboğa F.Ş., "The Role Of Personality and Leader Member Exchange On Satisfaction In Higher Education", Western Business & Management International Research Conference, Paris, FRANSA, 3-4 Ekim 2014, pp.1-1 (Abstract)
Arikboğa F.Ş., Nasir S., "The Brand Personality Of Coffee Shops: Scale Development", Marketing and Entreprenuership International Conference, AUMEC , ANTALYA, TÜRKİYE, 6-9 Nisan 2009, pp.1120-1125
Arikboğa F.Ş., Akdöl B., "Türkiye’De İlaç Sektöründe Kadına Yönelik Tutumlar Ve Pozitif Ayrımcılık Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 13-16 Ekim 2009, vol.3, pp.77-89
Arikboğa F.Ş., "İstanbul İhracatçı Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İşletmelerinin Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma’", 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 1999, ss.59-59
Arikboğa F.Ş., Ergin E. , İnselman E. , "A Research Study On Learning Companies In Turkey", Symposium Organizational Learning and Learning Organization: Theoretical and Research Developments, Lancaster, INGILTERE, 1-3 Eylül 1996, pp.1-9
Arikboğa F.Ş., "Türk Yöneticilerin Yönetim Tarzı", 3. Ulusal Yönetim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 29-31 Mayıs 1995, ss.1-13
Kitap ve Kitap Bölümleri
Arikboğa F.Ş., "Yönetim Becerileri", Der Kitabevi Yayınevi ve Dağıtım Pazarlama Ltd.Şti., İSTANBUL, 2013
Arikboğa F.Ş., "Turizm İletişimi", Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Melih BULU, İ. Hakkı ERASLAN, Ed., ULUSLARARASI REKABET ARAŞTIRMALARI KURUMU DERNEĞİ (URAK) YAYINLARI, iSTANBUL, ss.335-347-, 2007
Arikboğa F.Ş., "Entellektüel Sermaye", Derin Yayınları, İSTANBUL, 2003
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Yayin Kurul Üyesi, 03.07.2007 - 05.09.2011
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 04.10.2004 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Yayin Kurul Üyesi, 25.05.1999 - 09.09.2002
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
5th International University Museums Association Platform Conference, Edirne, Mayıs 2018
37. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Nisan 2018
Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı, İstanbul, Kasım 2017
4. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Konferansı, Eskişehir, Nisan 2017
VIII. Örgüt Kuramı Sempozyumu, Ankara, Şubat 2017
3rd International University Museums Association Platform Conference, Edirne, Nisan 2016
International Conference "Caring and Sharing. The Heritage Environment as an Agent For Change, İstanbul, Mayıs 2016
Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı:Güncel Kavramlar ve Metodoloji, İstanbul, Kasım 2016
35. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Gazimagusa, Nisan 2016
1. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2012
Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, Mayıs 2011
7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Mayıs 2009
Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Ekim 2009
11. İnsan Kaynakları Zirvesi, İstanbul, Şubat 2006
IIII. Ulusal Yönetim Kongresi, İstanbul, Mayıs 1995
Bilimsel Hakemlikler
Siyasal: Journal of Political Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diğer Hakemliği, Mart 2017
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diğer Hakemliği, Mart 2017
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diğer Hakemliği, Mart 2017
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diğer Hakemliği, Mart 2017
İstanbul Gelişim Üniversites, Diğer Hakemliği, Mart 2017
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diğer Hakemliği, Mart 2017
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Yükseköğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Sosyoloji Konferansları, Dergide Hakemlik, Mart 2014
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Yükseköğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2012
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2012
T.C. Yükseköğretim Kurulu Kongre Koordinatörlüğü, Diğer Hakemliği, Şubat 2011
Sosyoloji Konferansları Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2010
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2007
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2007
İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Dergide Hakemlik, Eylül 2005
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2003
İstanbul üniversitesi maliye araştırma merkezi konferansları, Dergide Hakemlik, Eylül 2002
Etkinlik Organizasyonu
5th International University Museums Association Platform Conference, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2018
ICEFM2017, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
4th International University Museums Association Platform Conference, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
3rd International University Museums Association Platform Conference, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2016
International Conference "Caring and Sharing. The Heritage Environment As An Agent For Change", Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
5th International University Museums Association Platform Conference, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
4th International University Museums Association Platform Conference, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
3rd International University Museums Association Platform Conference , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
1. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi Ve Raporlanması Sempozyumu , Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2012
Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi:: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2011
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 5
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 4
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 40
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi