İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 01.12.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, , 01.12.2012 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, , 01.12.2010 - 01.12.2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, U.Akdoğan, "Gümrük Birliği Sonrası Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Türkiye'nin Ödemeler Dengesi Üzerine Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, F.Eban Arıkan, "İktisadi Büyümede Enerjinin Rolü: Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler İçin Ampirik Bir Uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Doktora, N.Sönmezay, "Finansal Krizlerin Bulaşıcılığı ve Gelişmekte Olan Ülke Örnekleri: Türkiye Uygulaması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, M.Beşer, "Eksik Piyasalarda Denge Varlığına İdeal Değerli Kohomoloji İndeks Teorisi Tabanlı Yaklaşım", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, S.Keskin, "Türkiye'de Kdın Girişimciliğin İstihdam Yaratmadaki Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Doktora, A.Coşkun, "Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finasmanında Risk Sermayesi ve Türkiye'deki Uygulamalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, Ü.Ekmekçiler, "Kırsal Göç Hareketlerinin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Diyarbakır ili Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, Z.Yıldız, "Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Sağladığı Katkılar ve Göller Bölgesi Uygulaması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, S.Işık, "2008 Küresel Ekonomik Krizi Sonrası Türkiye'de Uygulanan Yeni Para Politikası Stratejisi ve Sonuçları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, K.Karaca, "KOBİ'lerde İnsan Kaynakları", HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, H.Gözeri, "Türkiye'de Kamu Bankacılığının Finansal İstikrardaki Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, F.Karpuz, "Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, S.Akyüz, "Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Kapsamında Basel III Kriterleri ve Türk Bankacılık Sektörüne Muhtemel Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, E.Demir, "Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası ve Türkiye", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, H.Yıldız, "Türkiye'de Madencilik Sektöründe Yabancı Sermayenin Yeri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, S.Bayraktar, "Avrupa Birliği'nin Girişimcilik Politikasının İstihdam Yaratmada Rolü ve Türkiye", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, C.Sarygulava, "Orta Asya Cumhuriyetlerinde İstihdam Politikası: Kırgızistan Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, C.Kara, "Küreselleşme Sürecinde Ulusal Güç Dinamikleri ve Türkiye Ekonomisine Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, F.Çomaktekin, "Tarımsal Destekleme Politikaları ve Türkiye'de Uygulamalar (1990 ve Sonrası Dönem)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, H.Özütler, "Beşeri Sermaye ve Bilgi Ekonomisinin İktisadi Kalkınmadaki Önemi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, N.Agyshova, "Rusya Federasyonu'nun Enerji Politikası ve Türkiye ile İlişkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, M.Tüzer, "Avrupa Birliği'nin Enerji Politikaları ve Türkiye'nin Uyumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, N.Tok, "Avrupa-Akdeniz Ortaklığının Türk Dış Ticaretine Etkileri ve Türk Dış Ticaretinin Bölgedeki Etkinliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, H.Çetin, "Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Politikalar (Kredi Politikaları)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, A.Doğan, "Türkiye'de Finansal Kiralama Uygulamaları ve Finansal Kiralamanın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finansman Sorunlarının Çözümündeki Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, N.Sönmezay, "1990 ve Sonrası Dönemde Türkiye'de Ekonomik Krizlerin İşgücü Piyasasına Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, H.Mısır, "Şehir İçi Deniz Toplu Taşıma Politikası: İstanbul Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, K.Yıldırım, "Elektronik Bankacılık-Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, Y.Begaliyev, "Kazakistan Bankacılık Sistemi: Uluslararası Standartlarına Uyum Süreci ve Sonuçları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, M.Selamet, "Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, K.Seyidov, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattının Azerbaycan ve Türkiye Ekonomilerine Muhtemel Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, S.Gürtuna, "Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve Reel Kesime Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, A.Duran, "Türk Bankacılık Ssiteminin Gelişimi ve BDDK'nın Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, M.Girgin, "Global Finans Sistemi İçerisinde Euro'nun Rolü ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, B.Onan, "Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Ticaretin Gelişimi ve Ekonomik Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi