İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kronik Lenfositik Lösemili (Kll) Hastalarda Batf Protein Düzeyinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 215S026, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Primer İmmün Yetmezlik Olgularında Doğal Öldürücü (NK) ve NKT Hücrelerin Rolü", BAP Arastırma Projesi, 51374, Yönetici, Devam Ediyor
"Primer İmmün Yetmezlik Olgularında Doğal Öldürücü (NK) ve NKT Hücrelerin Rolü", TÜBITAK Projesi, 214S536, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Primer İmmün Yetmezlik Olgularında Doğal Öldürücü (NK) ve NKT Hücrelerin Rolü", BAP Güdümlü, 52812, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Mrd Biyoçip: Minimal Rezidüel Hastalığın Güvenilir Ve Basit Bir Yolla İzlenmesi", TÜBITAK Projesi, 115E020, Araştırmacı, Devam Ediyor
"X’e bağlı agammaglobulinemi (XLA) fare modelinde B hücre hasarının düzeltilmesi", TÜBITAK Projesi, 111S476, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Nikotin ve radyasyon indüklemeli meme kanseri kök hücreleri üzerine Metforminin antikanser etkisi (Proje No: 25945)", BAP Diğer, ÖNAP, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Pediyatrik Erken T-ALL'de Minimal Kalıt Hastalığın Flow Sitometri ile Tanısı", BAP Diğer, 21590, Araştırmacı, 2012
"X'e Bağlı Agammaglobulinemi (XlA) Fare Modelinde B-Hücre Hasarının Düzeltilmesi", TÜBITAK Projesi, 111S476, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kalsinörin ve m-TOR inhibitörleri kullanan böbrek transplantasyonlu hastaların kardiyovasküler ve renal fonksiyonlarının değerlendirilmesi", BAP Doktora, 21421, Araştırmacı, 2012
"Genetik olarak ağrıya duyarlılığın temporomandibular eklem redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının artrosentezle tedavisinin başarısına sitokin düzeylerinin etkisinin incelenmesi ", BAP Diğer, ACİP, Yönetici, 2013
"Herediter Anjioödemli hastalarda periferik kanda inflamatuvar sitokinler (IL-1, IL-6, Il-8 ve TNF-alfa) vasküler endotelyal büyüme faktörü ve endotelyal nitrik asit (eNO) düzeylerinin araştırılması ", BAP Doktora, 11055, Araştırmacı, 2011
" PZR (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi ile bakteri ve virus varlığı araştırılan Odontojenik kist materyellerinde makrofaj kaynaklı sitokin düzeyinin saptanması", BAP Arastırma Projesi, ACIP, Yönetici, 2011
"Köpek meme tümorogenezisi üzerine tirozin kinaz inhibitörlerinin etkinliğinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 7162, Araştırmacı, 2013
"X’e bağlı agammaglobulinemi (XLA) fare modellerinde B hücre hasarının düzeltilmesi", BAP Arastırma Projesi, 11319, Araştırmacı, 2011
"Oksidatif stresin mitokondriyel parametreler açısından incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 3633, Araştırmacı, 2012
"Agammaglobulinemilerde BTK ekspresyonunun fenotipik ve genotipik analizi (Proje No 4222/2009)", BAP Arastırma Projesi, Normal, Yönetici, 2012
"İnsan Dental Pulpa Kök Hücrelerinin Metil Selüloz Kültürlerdeki Gelişiminin Scanning Elektron Mikroskopta İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 108S406, Araştırmacı, 2010
"Antifosfolipid Sendromlu hastalarda periferik kan dolaşan endotel hücrelerinin incelenmesi (Proje No: 387/03062005) Tamamlandı 2009", BAP Arastırma Projesi, Normal, Yönetici, 2009
"Kronik Hepatit B infeksiyonunda Th1/Th2 sitokin dengesi ve T lenfosit alt gruplarına etkisinin incelenmesi (Proje No:Doktora Tez Projesi) Tamamlandı 2002", BAP Doktora, T-934/06112000 , Yönetici, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi