İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eren N., Saydam M.B., "Examination of changes in psychodynamic art psychotherapy process of patients with borderline personality disorder", ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.20, pp.xx-xx, 2018
Çikrikçili U., Saydam M.B., Aktan M., "A rare type primary central nervous system lymphoma with primarily psychiatric diagnosis- a case report", EUROPEAN PSYCHIATRY, vol.41, pp.489-490, 2017 (Link)
Eren N., Emil-Öğünç N., Keser V., Bıkmaz S., Şahin D., Saydam M.B., "Psychosocial, Symptomatic And Diagnostic Changes With Long-Term Psychodynamic Art Psychotherapy For Personality Disorders", The Arts in Psychotherapy , vol.41, pp.375-385, 2014
Erbil P., Saydam M.B., Bilge B., "QUALITY-OF-LIFE OF HODGKINS-DISEASE AND NON-HODGKINS-LYMPHOMAS", QUALITY OF LIFE RESEARCH, vol.2, pp.79-80, 1993
Koyuncuoglu H., Saydam M.B., "The Treatment Of Heroin-Addicts With Dextromethorphan - A Double-Blind Comparison Of Dextromethorphan With Chlorpromazine", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, vol.28, pp.147-152, 1990
Saydam M.B., Emre M., Yasargil G., "EXCITATORY INTERNEURONS IN THE SPINAL CIRCUIT OF THE MAUTHNER AXON IN THE TENCH", EXPERIENTIA, vol.40, pp.599-599, 1984
Emre M., Saydam M.B., Yasargil G., "MORPHOLOGICAL CORRELATES OF SPINAL PATHWAYS MEDIATING THE MAUTHNER CELL-INDUCED EXCITATION AND INHIBITION OF SPINAL MOTONEURONS", EXPERIENTIA, vol.39, pp.632-632, 1983
Emre M., Yasargil G., Saydam M.B., "MORPHOLOGICAL CORRELATES OF SPINAL PATHWAYS MEDIATING THE MAUTHNER-CELL-INDUCED EXCITATION AND INHIBITION OF SPINAL MOTONEURONS IN A TELEOST (TINCA-TINCA L) - AS REVEALED BY A FLUORESCENT MARKER", ACTA ANATOMICA, vol.117, pp.74-75, 1983
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Saydam M.B., "YORUM KULESİ versus MECAZ HALISI – Bir Teknik Tercihten Daha Fazlası –", Psikanalizin Dili, ss.xx1-xx24, 2019 (Link)
Saydam M.B., "Beri'nin ve Öte'nin üç kurucu mecazı: Cennet, Cehennem ve Araf / Yaşama Referans Tutmak", PsikeArt, ss.32-42, 2019
Kızıltan H., Saydam M.B., "Başlangıçta Sapkınlık Vardı(r)", Suret, cilt.10, ss.127-138, 2018 (Link)
Saydam M.B., "İnancın Boşu / Dolusu", Doğu Batı, ss.23-41, 2018
Saydam M.B., "'Mecazbüken': Bir Uydurma Sanatçısı ve Zenaatçısı Olarak Psikoterapist", Suret, cilt.10, ss.297-319, 2018 (Link)
Nazan E., Eren N., Şahin D., Temiz E. , Saydam M.B., "The MMPI profile traits of borderline personality disorder", JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.9, pp.161-169, 2018 (Link) (Abstract)
Saydam M.B., "Transcultural psychotherapy: psychotherapy beyond the culture?", Journal of Health & Culture, vol.2, pp.8-16, 2017 (Link)
Saydam M.B., "Herşeyin anası kadîm dişil -Su-", PsikeArt, ss.60-65, 2017
Saydam M.B., "Öznenin Marifeti: Mananın İcadı / Maddenin İlgası", PsikeArt, ss.60-65, 2017
Saydam M.B., "'Dişil'den 'eril'e erkek-lik serencamı", PsikeArt, ss.60-67, 2017
Saydam M.B., "'Tekinsiz'e Dair", Suret, ss.11-47, 2017
Saydam M.B., "Mitolojik ve Tarihsel Zaman-sallık", PsikeArt, ss.6-15, 2016
Saydam M.B., "Mitoloji ~ Psiko-Mitoloji", Post Öykü, ss.98-111, 2016
Saydam M.B., "Hekimin Filozof Hali", Monoblok, ss.4-6, 2015
Saydam M.B., "Psikomitoloji: 'Ara-Da-Lığın' Bir Karmaşa Olarak İnşası", Doğu Batı, cilt.18, ss.33-79, 2015
Özçinar B., Kadioğlu A., Saydam M.B., "Tıp Fakültelerinde Akademik Personel Seçimi ve Akademik Personeli Geliştirme Kriterleri", Yükseköğretim Dergisi, cilt.5, ss.113-117, 2015 (Link)
Kızıltan H., Saydam M.B., "Bir Olasılık Olarak İntihar", PsikeArt, ss.6-9, 2015
Ersoy E. , Kızıltan H., Saydam M.B., "Bâtını Aç(Ama)Mak", Suret, ss.35-50, 2014
Saydam M.B., "Dış(Arı)Lananın Dönüşü: Psikomitolojide "Pan(Ik)", PsikeArt, ss.22-31, 2014
Saydam M.B., Özgülnar N., Darendeliler F.F., "Tıpta Uzmanlık Tezi: Tartışılan Sürece Bir Araştırma Kapsamında Bakış", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.4, ss.176-181, 2014 (Link)
Saydam M.B., "Korku(T) Ata", Suret, ss.95-123, 2013
Tefik T., Özerman Edis B., Varol B., Kılınçaslan A., Erdem S., Bektaş M., Kadioğlu A., Saydam M.B., "İstanbul Tıp Fakültesinde 31 Yıllık Bilimsel Araştırma Sonuçları", Yükseköğretim Dergisi, cilt.3 , ss.53-60, 2013 (Link)
Kızıltan H., Saydam M.B., "Korku ve Tevekkül", PsikeArt, ss.20-27, 2012
Saydam M.B., "Bir Muzip Gnostik: Mutasavvıf Nasreddin", PsikeArt, ss.40-44, 2012
Kızıltan H., Saydam M.B., "Ruhun Huzursuzluğu", Suret, ss.127-148, 2012
Saydam M.B., "Tasavvuf Ve Empati Bağlantısında ‘Ben’ Ile ‘Öteki’ Sorunsalına Kısa Değinme ", Başka, ss.33-40, 2011
Saydam M.B., "Bilinçle(N/Ş)Menin Üçgenleri", Başka, ss.102-115, 2011
Çakır S., Saydam M.B., "Rinoplasti Hastasına Yaklaşım: Psikososyal Sorunlar", Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.54-58, 2010
Saydam M.B., "Şüphenin Tahammül Edilebilirliği Ve Edilemezliği", Başka, ss.19-22, 2010
Saydam M.B., "Postmodern Gnostik Olarak C. G. Jung Ve Analitik Psikoloji Okulu", Nef(e)s– Nörofelsefe Dergisi , ss.8-15, 2010
Saydam M.B., "Şiddetin Hâlleri", Başka, ss.8-16, 2009
Saydam M.B., "Imitation Oder Integration: Westliche Psychotherapie Für Die Türkische Psyche ", Curare, vol.32, pp.237-248, 2009
Saydam M.B., "Yası Dönüştürmek: Depresif Pozisyonun Ötesinde Terapistin Tamir Işlevi", Başka, ss.26-43, 2009
Saydam M.B., "Acı Ve Hışım. “Panik” Kavramına Psikomitolojik Değinmeler", Başka – Psikiyatri ve Düşünce Dergisi , ss.22-35, 2008
Saydam M.B., "Dede Korkut’Da “Dağ”", Kitap-lık , cilt.10, ss.56-61, 2003
Eren N., Özdemir Ö., Nazan E., Saydam M.B., "Borderline Hastalarla Yapılan Dinamik Yönelimli Sanat Psikoterapi Grubunda Sürecin Değerlendirilmesi ", 3P, cilt.8, ss.285-294, 2000
Keser V., Saydam M.B., "Borderline Kişilik Bozukluğunda Sosyodemografik Özellikler Ve Eşlik Eden Bozukluklar: 40 Olgunun Değerlendirilmesi", Nöropsikiyatri Arşivi, cilt.XXXVII, ss.193-199, 2000
Saydam M.B., "Felsefenin Başlama Noktası: Şaşırma Ve Sonrası", 3P, no.3, ss.17-25, 1999
Saydam M.B., "Sosyal Psikiyatride Ekip Çalışması Ve Terapötik Demokrasi: Hiyerarşik Medikal Örgütlenmeye Alternatif Bir Çalışma Modeli ", Hipokrat, ss.61-66, 1997
Saydam M.B., "Narsisistik Kişilik Bozukluğu, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu: Psikodinamik Açıdan Benzerlikler, Farklılıklar ", Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları , cilt.1, ss.413-430, 1996
Eren N., Şahin D., Saydam M.B., "Resim Ve Müzik Aracılığıyla Etkileşim Üzerinden Işleyen Gruplarda Psikoterapi Sürecinin Değerlendirilmesi ", Nöropsikiyatri Arşivi, cilt.XXXIII, ss.156-162, 1996
Saydam M.B., "Sosyal Psikiyatride Ekip Çalışması Ve Terapötik Demokrasi", Kriz, cilt.2, ss.197-202, 1995
Eren N., Pektekin Ç., Saydam M.B., "Regresif Hastalarla Yapılan Müzik Etkileşim Grubunda Üyelerdeki Iyileşmenin Ve Bu Iyileşmeye Grup Sürecinin Etkilerinin Hemşire Tarafından Değerlendirilmesi ", Hemşirelik Bülteni , cilt.VII, ss.59-68, 1993
Bernheim J.L., Verbinnen R., Forsén A., Luoma M., Erbil P., Saydam M.B., Bilge N. , Sigurdardóttir V., Sullivan M., Bolund C., Brandberg Y., Stiefel F., Morant R., A. R., Senn H.J., Dapueto J.J., Cesarco R., "Assessment Of Quality Of Life Clinical Results", Quality of Life Research, vol.2, pp.79-80, 1993
Erbil P. , Saydam M.B., Darendeliler E., Bilge N. , "Hodgkin Ve Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastaların Hayat Kaliteleri Ve Kaygı Düzeyleri ", Nöropsikiyatri Arşivi, cilt.XXX, ss.359-365, 1993
Saydam M.B., "Şizofrenide Sosyo-Psikoterapötik Yaklaşım: Çoğul Nedenli Oluşum Modeli Çerçevesinde Genel Kurallar ", Nöropsikiyatri Arşivi, cilt.XXIX, ss.25-37, 1992
Sercan M., Saydam M.B., "Borderline Kişilik Bozukluğunda Psikofarmakolojik Yaklaşım", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, cilt.1, ss.16-19, 1991
Demiralp T., Karamürsel S., Saydam M.B., Kayhan S., Karakullukçu T.E., Gökhan N., "Anksiyete Düzeyi Ile Değişik Fizyolojik Parametreler Arasındaki Ilişkiler ", İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.53, ss.1-5, 1990
Spor Y., Güray Ö. , Akayoğlu A., Saydam M.B., Hanyal Ü., Varol N., "Düşük Ve Yüksek Sosyo-Ekonomik Düzeylerde Sigara Ve Alkol Kullanımı ", İstanbul Halk Sağlığı Bülteni , cilt.4, ss.7-13, 1990
Saydam M.B., Çalak E., "Psikosomatik Hasta Ailelerinde Aile-Içi Etkileşim Modelleri ", İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası , cilt.53, ss.183-190, 1990
Demiralp T., Karamursel S., Saydam M.B., Kayhan S., Karakullukçu Y.E., Gokhan N., "Relation between anxiety level and various physiological parameters", Istanbul Tip Fakultesi Mecmuasi, cilt.53, ss.1-5, 1990
Saydam M.B., Sercan M., "Depresif Bozukluklar Ve Uyku Düzensizliklerinin Nörobiyolojisine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım ", İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası , cilt.53, ss.143-148, 1990
Demiralp T., Karamursel S., Saydam M.B., Kayhan S., Karakullukcu Y.E., Gokhan N., "Relation between anxiety level and various physiological parameters", Istanbul Tip Fakultesi Mecmuasi, cilt.53, ss.1-5, 1990
Saydam M.B., "Şizofrenide Bedensellik: Psikopatolojik Ve Psikoterapötik Açılardan Fenomenolojik Bir Yaklaşım ", Nöropsikiyatri Arşivi, cilt.XXVI, ss.35-45, 1989
Çalak E., Saydam M.B., "Şizofrenlerin Ailelerinde Etkileşimin Değerlendirilmesi ", Nöropsikiyatri Arşivi, cilt.XXV, ss.99-108, 1988
Saydam M.B., "İsviçre'Deki Opiat Bağımlısı Ikinci Kuşak Göçmenlerin Psiko-Sosyal Konumları Ile Ilgili Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", Nöro-Psikiyatri Arşivi, cilt.XXV, ss.15-26, 1988
Saydam M.B., Çalak E., "Şizofrenide Aile Tedavisi", Nöropsikiyatri Arşivi, cilt.XXV, ss.91-98, 1988
Saydam M.B., ""Ölenle Ölünmez" Mi?: Yas Ve Elemin Ölenin Yakınlarındaki Mortalite Üzerine Etkileri ", Nöropsikiyatri Arşivi, cilt.XXV, ss.31-37, 1988
Saydam M.B., "Anomi Ve Kimlik Karmaşası: İkinci Kuşak Göçmenlerin Ve Psikoaktif Madde Bağımlılarının Psiko-Sosyal Konumlarınıaçıklamaya Yönelik Iki Kuramsal Model ", Nöro-Psikiyatri Arşivi, cilt.XXV, ss.5-13, 1988
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Saydam M.B., "Türk Düşünce Ve Kültüründe Beden", XI. Sosyal Psikiyatri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.24-
Saydam M.B., "Psikoaktif Madde Bağımlılığına Yatkınlık Açısından Ikinci Kuşak Göçmenlerin Psiko-Sosyal Konumuna Kuramsal Yaklaşım ", I. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , MANİSA, TÜRKİYE, - , ss.41-
Demiralp T., Karamürsel S., Saydam M.B., Kayhan S., Karakullukçu T.E., Gökhan N., "Anksiyete Düzeyi Ile Değişik Fizyolojik Parametreler Arasındaki Ilişkiler ", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.80-
Saydam M.B., "Kişilik Bozuklukları Spektrumu Ve Tedavi Yaklaşımı", VII. Gazi Psikiyatri Günleri, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., - , ss.128-
Saydam M.B., Koyuncuoğlu H., "Dekstrometorfan Ile Opiat Yoksunluk Sendromunun Tedavisi: Klorpromazin Ile Karşılaştırmalı Çift-Kör Klinik Çalışma ", Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler: 1. Ulusal Sempozyum , İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.18-
Saydam M.B., "Oidipus Mitinin Çözümlenmesinde Odaklanma Sorunsalı Hakkında", IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.60-
Saydam M.B., Emre M., "Morphological Correlates Of The Disynaptic Excitatory Pathway In The Spinal Circuit Of The Mauthner Axon In Tench (Tinca Tinca L.) ", 9th Convention of Istanbul Faculty of Medicine , İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.153-
Emre M., Saydam M.B., "Histology And Electrophysiology Of A Fast-Operating Inhibitory Pathway In The Spinal Cord Of The Tench (Tinca Tinca L.) ", 9th Convention of Istanbul Faculty of Medicine , İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.IV, ss.139-
Saydam M.B., "Psiko-Mitoloji: 'Bilen İnsan'In Öyküleri", 15. Anadolu Psikiyatri Günleri, SAMSUN, TÜRKİYE, - , ss.20-
Saydam M.B., Emre M., "Morphological Correlates Of The Disynaptic Excitatory Pathway In The Spinal Circuit Of The Mauthner Axon In Tench (Tinca Tinca L.) ", 9th Convention of Istanbul Faculty of Medicine , İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.153-
Saydam M.B., Emre M., "Electrophysiology Of The Disynaptic Excitation In The Spinal Circuit Of The Mauthner Axon In Tench (Tinca Tinca L.) ", 9th Convention of Istanbul Faculty of Medicine , İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.IV, ss.91-
Şahin D., Eren N., Saydam M.B., "Bir Sosyal Psikiyatri Servisinde Izlenen Hastaların 3 Yıllık Değerlendirme Sonuçları ", XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , ss.65-
Şahin D., Eren N., Saydam M.B., "Tedaviyi Terk Eden Hastalarla Tedaviye Devam Eden Hastaların Psikopatolojik Ve Sosyal Işlevsellik Açısından Değerlendirilmesi ", XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , ss.65-
Saydam M.B., ""Yanlış" Koltuktaki Depresyon: Depresif Terapist Ve Hastaları ", III. Anadolu Psikiyatri Günleri, TRABZON, TÜRKİYE, - , ss.277-
Saydam M.B., İmre H., "Yas Sürecinin Psikiyatrik Ve Psikosomatik Açılardan Irdelenmesi ", XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, - , ss.508-
Eren N., Şahin D., Saydam M.B., "Bir Sosyal Psikiyatri Servisinde Yapılan Grup Psikoterapilerinin Değerlendirilmesi ", XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , ss.38-
Akvardar Y., Karaveli D. , Saydam M.B., "Borderline Kişilik Organizasyonunda Obje Ilişkilerinin Değerlendirilmesi Ve Tanısal Önemi ", XXX. Ulusal Psikiyatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , ss.448-
Saydam M.B., Enginar N., Ulak G., İşsever H., Kıraç R., Eroğlu L., "İki Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıkları Üzerine Epidemiyolojik Ön Araştırma ", II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , ANKARA, TÜRKİYE, - , ss.173-
Spor Y., Saydam M.B., Erbil P. , "Bankacılar Mesleğinde Çalışma Statüsü, Süresi Ile Ilişkin Ruhsal Etkilenmeler Ii ", VI. Ulusal Psikoloji Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.81-
Akvardar Y., Karaveli D. , Saydam M.B., "Borderline Kişilik Organizasyonunda Semptomatolojinin Tanısal Önemi ", XXX. Ulusal Psikiyatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , ss.455-
Eren N., Nazan E., Saydam M.B., "Psikotik Ve Borderline Hastalarda Dinamik Yönelimli Sanat Psikoterapi Grubunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi", XXXV. Ulusal Psikiyatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , ss.333-
Nazan E., Eren N., Saydam M.B., "Borderline Hastalarla Yapılan Grup Psikoterapi Sürecinin Nesne Ilişkileri Üzerine Etkilerinin Incelenmesi", XXXV. Ulusal Psikiyatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , ss.115-
Saydam M.B., "Sosyal Psikiyatride Ekip Çalışmasının Yeri Ve Sorunları", I. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu , ANKARA, TÜRKİYE, - , ss.30-
İmre H., Saydam M.B., "The Impact Of Bereavement Of Psychic And Psychosomatic Well-Being ", VIII World Congress of Psychiatry, YUNANISTAN, - , pp.899-
Saydam M.B., "Kimera: Modern-Ist Zihne Postmodern Uyarı", V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.31-
Saydam M.B., "İlk Tabip: Şaman", 4. Genç Yaşam Kongresi, KKTC / Gazimağusa, TÜRKİYE, - , ss.21-
Saydam M.B., "Oidipus Ve Boğaç: Oidipal Ve Pre-Oidipal. Aile Dinamikleri Mihverinde Bir Psiko-Mitolojik Karşılaştırma Denemesi ", III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.44-
Saydam M.B., "Psiko-Mitolojik Yansımalarda Bilincin Halleri Ve Eylemleri", Türkiye Psikiyatri Derneği VII. Bahar Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, - , ss.90-
Eren N., Özdemir Ö., Emil-Öğünç N., Saydam M.B., "Borderline Hastalarla Yapılan Dinamik Yönelimli Sanat Psikoterapi Grubunda Sürecin Değerlendirilmesi", XXXV. Ulusal Psikiyatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, - , ss.107-
Çikrikçili U., Buker S., Yıldırım E., Saydam M.B., "Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanısı Almış Cinayet Hükümlülerinde Karar Verme, Duygu Tanıma Davranışlarının Psikopati Açısından İncelenmesi ve Sağlıklı Kontroller ile Karşılaştırılması ", 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2018, ss.1-1
Çikrikçili U., Saydam M.B., Aktan M., "A rare type primary central nervous system lymphoma with primarily psychiatric diagnosis- a case report", EPA 25th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY, Floransa, ITALYA, 1-4 Nisan 2017, pp.489-490
Saydam M.B., "Korkut Ata'da Ölüm Teması: Psiko-mitolojik Çözümleme", Uluslararası Dede Korkut Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2015, pp.X-X (Özet)
Saydam M.B., "Modernistic Psychotherapies For The Pre-Modern Psyche", 3rd International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2014, pp.13-13
Ersoy E. , Kızıltan H., Saydam M.B., "'Kırklar Cemi': Psikomitolojik Çözümleme", Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, BİNGÖL, TÜRKİYE, 3-5 Ekim 2013, cilt.1, ss.418-432
Kızıltan H., Saydam M.B., "Ölüm Endişesi, Ölümsüzlük Arzusu Ve Tıp", 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi. , İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-15 Ekim 2011, pp.473-480
Saydam M.B., "“Mecazbüken”: Bir Uydurma Sanatçısı Ve Zenaatçısı Olarak Psikoterapist ", AETD VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-16 Ekim 2011, ss.36-36
Saydam M.B., "Şamanizmden Günümüze Tıp (Şifa) Sistemleri Ve Şifacıların Konumu", 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-15 Mayıs 2011, no.57, ss.84-84
Saydam M.B., "Öznesiz Eylemin Kahramanları: “Türk-Lük” Kavramları Olarak “Gizli Özne”, “Göçerlik”, “Kandaşlık”", XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-6 Haziran 2010, ss.64-65
Saydam M.B., "Yurtta Sulh / Cihanda Sulh: İç Barış / Dış Barış", XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-6 Haziran 2010, ss.45-45
Saydam M.B., "Koruyucu patoloji: Kişiliğin dinamikleri", XV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 28-31 Ekim 2008, ss.21-21
Emil-Öğünç N., Şahin D., Temiz E., Eren N., Saydam M.B., Boğoçlu K., "The Mmpi Profile Characteristics Of Borderline Personality Disorder", World Psychiatric Association International Congress, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Haziran 2006, pp.110-110
Eren N., Saydam M.B., Şahin D., Emil-Öğünç N., Bıkmaz S., "Results Of Long-Term Dynamically Oriented, Individual Psychotherapy In Patients With Personality Disorder, In The Axis Of Expressive Art Therapy", World Psychiatric Association International Congress, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Haziran 2006, pp.321-321
Eren N., Özdemir Ö., Nazan E., Saydam M.B., Doğan Ş., "Evaluation Of The Dynamically Oriented Art Psychotherapy Group Process In Borderline Patients", The 15th International Congress of the Intenational Association of Group Psychotherapy , İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-29 Ağustos 2003, pp.367-367
Saydam M.B., "Şiddet ve şefkat geriliminde kişilik oluşumunun dinamikleri", 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, EDİRNE, TÜRKIYE, 13-17 Haziran 2000, ss.337-343
Erbil P., Saydam M.B., Bilge N., Çakmaklı K., "Quality Of Life Of Hodgkin'S Disease And Non Hodgkin Lymphomas ", International Congress of Psychosocial Oncology , Beaune, FRANSA, 12-14 Ekim 1992, pp.106-106
Erbil P., Saydam M.B., Darendeliler E., Onat H., Bilge N. , "Hodgkin Ve Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastaların Tedavi Öncesi Ve Sonrası Hayat Kaliteleri Ve Anksiyete Düzeylerinin Psikososyal Açıdan Karşılaştırılması ", XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-23 Eylül 1992, ss.3-4
Saydam M.B., Koyuncuoğlu H., "Dekstrometorfan ile Opiat Yoksunluk Sendromunun Tedavisi: Klorpromazin ile Karşılaştırmalı Çift-Kör Klinik Çalışma", Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler (GATA Haydarpaşa) I. Ulusal Sempozyum, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 1991, ss.18-22
Saydam M.B., "Borderline Kişilik Bozukluğu: Aktarım - Karşı Aktarım Özelinde Insan Ilişkileri ", XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi , İZMİR, TÜRKİYE, 1-4 Ekim 1990, cilt.1, ss.63-80
Saydam M.B., Koyuncuoglu H., "Dextromethorphan Treatment Of Heroin-Addicts - A Double-Blind Clinical-Trial", 8TH WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY, ATHENS, YUNANISTAN, 12-19 Ekim 1989, vol.900, pp.1241-1246
Saydam M.B., Emre M., Yaşargil G.M. , "Excitatory Interneurons In The Spinal Circuit Of The Mauthner Axon In The Tench ", 15th Annual Meeting USGEB , Bern, ISVIÇRE, 5-6 Mart 1984, vol.40, pp.599-599
Emre M., Saydam M.B., Yaşargil G., "Morphological Correlates Of Spinal Pathways Mediating The Mauthner Cell Induced Excitation And Inhibition Of Spinal Motoneurons ", USGEB, Lausanne, ISVIÇRE, 5-6 Nisan 1983, pp.7-7
Emre M., Saydam M.B., Yasargil G., "MORPHOLOGICAL CORRELATES OF SPINAL PATHWAYS MEDIATING THE MAUTHNER CELL-INDUCED EXCITATION AND INHIBITION OF SPINAL MOTONEURONS", , , , vol.39, pp.632-632
Emre M., Yaşargil G.M., Saydam M.B., "Morphological Correlates Of Spinal Pathways Mediating The Mauthner Cell Induced Excitation And Inhibition Of Spinal Motoneurons In A Teleost (Tinca Tinca L.) As Revealed By A Fluorescent Marker.", Schweizerische Vereinigung der Anatomen, Histologen und Embryologen. 44. Jahrestagung, Cenevre, ISVIÇRE, 15-16 Ekim 1982, pp.4-4
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Saydam M.B., "PSİKOMİTOLOJİ: KAVRAMLAR/KURAMLAR", Psikomitoloji İnsanı Öykülerinde Aramak 1, M. Bilgin Saydam, Hakan Kızıltan, Ed., İthaki, İstanbul, ss.10-47, 2018 (Link)
Saydam M.B., Kızıltan H., Ed., "Hekimin Filozof Hâli", İthaki, İSTANBUL, 2018 (Link)
Saydam M.B., "HEKİMİN FİLOZOF HÂLİ", Hekimin Filozof Hâli, M. Bilgin Saydam, Hakan Kızıltan, Ed., İthaki, İstanbul, ss.12-18, 2018 (Link)
Saydam M.B., Kızıltan H., "ÖLÜM, VAROLUŞ VE TIP", Hekimin Filozof Hâli, M. Bilgin Saydam, Hakan Kızıltan, Ed., İthaki, İstanbul, ss.51-67, 2018
Saydam M.B., Kızıltan H., Ed., "Psikomitoloji İnsanı Öykülerinde Aramak 1", İthaki, İSTANBUL, 2018 (Link)
Saydam M.B., "TIBBIN FELSEFE İLE İMTİHANI", Hekimin Filozof Hâli, M. Bilgin Saydam, Hakan Kızıltan, Ed., İthaki, İstanbul, ss.7-11, 2018 (Link)
Saydam M.B., "Ara(f)dalıklar. İnsanın Hâlleri ve Eylemleri: Psikomitolojik Çözümleme", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Saydam M.B., "Psikotik, Sınır ve Nevrotik Kişilik Örgütlenmeleri", PSİKİYATRİ, Tükel R., Çakır S., Ertekin E., Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.149-152, 2017 (Link)
Saydam M.B., "Kişilik ve Kişilik Bozuklukları", PSİKİYATRİ, Tükel R., Çakır S., Ertekin E., Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.139-148, 2017 (Link)
Saydam M.B., "West "Für" Ost: Modern(Istisch)E Psychotherapien Für Prämoderne Geister", in: Transkulturelle Psychiatrie: Erfahrungen von Experten aus der EU, Golsabahi-Broclawski S., Özkan I., Broclawski A. , Eds., LIT Verlag, Münster, pp.5-19-, 2014 (Link)
Saydam M.B., "Kişilik Bozuklukları", Psikiyatri, R. Tükel, S. Çakır, Ed., NOBEL, İstanbul, ss.137-145-, 2013
Saydam M.B., "Carl Gustav Jung (1875-1961) Ve Analitik Psikoloji Okulu", Psikanalitik Psikoterapiler, Köşkdere A. A. , Ed., Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, ss.118-129-, 2011
Saydam M.B., "Kişilik Bozuklukları", Psikiyatri, Tükel R., Üçok A., Yargıç İ., Yazıcı O., Ed., İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.319-338-, 2009
Saydam M.B., "Kişilik Bozuklukları Kavramı", “Psikiyatri” Temel Kitabı, Köroğlu E., Ed., Hekimler Yayın Birliği, Ankara, ss.493-501 -, 2007
Saydam M.B., "Yüzkırk Yılının Şafağında, Umarsız Bir Deli Dumrul", “Deli Dumrul” , -, Ed., T.C. Kültür Bakanlığı / Devlet Opera ve Balesi, İstanbul, ss.45-53-, 2003
Saydam M.B., "'Türk-İslam Ruhu'Nun Üçgen İlişki Modeli", Kişilik ve Psikoterapi Yazıları, Saydam B., Ardalı C., ..., Ed., Alan, İstanbul, ss.177-248-, 2000
Eren N., Emil-Öğünç N., Saydam M.B., Şahin D., Ed., "Kişilik ve Psikoterapi Yazıları", Alan Yayıncılık, İSTANBUL, 2000
Saydam M.B., "Şizofrenide Psiko-Sosyal Nedensellik Ve Bütüncül Tedavi Yaklaşımı", Psikiyatri, Adam E., Şar V., Tükel R., Üçok A., Yazıcı O. , Ed., İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi (VASİŞ), İstanbul, ss.122-133-, 1998
Saydam M.B., "Deli Dumrul'un Bilinci", Metis, İSTANBUL, 1997 (Link)
Saydam M.B., "Sosyal Psikiyatride Ekip Çalışması Ve Terapötik Demokrasi", Psikiyatri, Adam E., Tükel R., Yazıcı O., Ed., İstanbul Tıp Fakültesi VASİŞ, İstanbul, ss.308-315-, 1995
Saydam M.B., "'Kanser' Etyopatogenezinde Psiko-Sosyal Faktörler", Psikosomatik Hastalıklar, Adam E., Ed., İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, ss.77-91-, 1991
Saydam M.B., "Yas Reaksiyonu", Depresif Hastalıklar, Adam E., Ed., İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, ss.77-91-, 1990
DİĞER YAYINLAR
Saydam M.B., Kızıltan H., Isıyel T., "Bir varmış bir yokmuş: İnsanın aradalık hali", Diger, ss.XX, 2019 (Link)
Saydam M.B., Saç B., "M. BİLGİN SAYDAM’LA SÖYLEŞİ: Huzursuzluk, Kahraman ve Serencâmı ", Diger, ss.133-157, 2019 (Link)
Saydam M.B., Demir B., Saç B., "Bilgin Saydam’la söyleşi: Ara(f)dalık-lar sâkini: İnsan", Diger, ss.XX, 2019 (Link)
Saydam M.B., Çeliktaban D., "Prof. Dr. Bilgin Saydam Hekimin Filozof Hali kitabinda felsefe ve tıp iliskisini anlattı", Diger, ss.4, 2018 (Link)
Saydam M.B., "Carl Gustav Jung: Nesnel Ruh’Un Şamanı", Diger, ss.7-15, 2003
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Saydam M.B., "", , Sayfa, , ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi