İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Saydam M, "Psikanaliz Yazıları Başarı Ödülü, İstanbul Psikanaliz Derneği, Kasım 2015
Saydam M,Eren N., Öğünç N. E., Şahin D., "2nd award / oral presentation, IIIrd International VIIth National Psychiatric Nursing Congress, Eylül 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi