İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi HANDE SANEM ÇINAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Orman Fakültesi
Bölüm : Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilm Dalı : Peyzaj Planlama ve Tasarım Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 3382400 | Dahili : 25392
E Posta Adresi : sanemeistanbul.edu.tr | hande.sanemhotmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/saneme/
Ofis : Yamanlar binası
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM, 1992-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "İstanbul Metropolünde Meydanların Rekreasyonel İşlev Yönünden Önemi Üzerinde Araştırmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ PEYZAJ MİMARLIĞI Mart, 2000.
Yüksek Lisans, "Kentsel Alanlarda Mekan Organizasyonu ve Beyazıt Çevresinin İrdelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ PEYZAJ MİMARLIĞI Haziran, 1994.
Araştırma Alanları
Sanat ve Tasarım
Web Of Science Araştırma Alanları
Architecture
Environmental Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1993 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
• Atatürk Arboretumu Geliştirme Planı Hazırlama Komisyonu Üyesi(2013), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 09.12.2013 - 17.12.2014
AKREDİTASYON , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 03.10.2012 - 14.12.2014
Fakülte Piyasa Araştırma Komisyonu üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 06.12.2011 - Devam Ediyor
• Bologna süreci Kapsamında Peyzaj Mimarlığı Taslak Program Çıktıları Tespiti Komisyon Üyesi(, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 06.12.2011 - 14.12.2014
• 2010-2011 Mezuniyet Töreni Düzenleme Kordinatörü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 18.06.2011 - 18.06.2011
Verdiği Dersler
Peyzaj Tasarımı ve Temel Elemanları, Lisans, 2016-2017
PROJE1, Lisans, 2016-2017
Yaya Bölgeleri ve Meydan Tasarımı İlkeleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi, Lisans, 2014-2015
PROJE II A ŞUBESİ, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Doktora, B.Çermikli, "Tarihi Kent Merkezlerinde Mekan Kalitesinin Okunabilirliği Üzerine Araştırmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, B.Çermikli, "Yaya Bölgelerinde Kullanım Analizi Üzerine Bir Araştırma Beyazıt Meydanı ve Çevresi Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2009.
Yüksek Lisans, K.Çetindağ, "Işık Ve Renk Kullanımının Mekan Algılamasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Sultanahmet Meydanı Örneği) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, E.Erkul, "Yaya Öncelikli Kentsel Mekanlarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Kırklareli Kent Merkezi Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Çayoğlu, "Türkiye'de Cumhuriyet Sonrası Dönemde Konut Bahçeleri Peyzajındaki Değişimler ve Güncel Kullanım Eğilimlerinin İncelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, T.Terzigil, "Peyzaj düzenlemelerinde Kurakçıl Peyzaj Anlayışı ve istanbul daki uygulama olanakları ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, yüksek lisans tezi, fen bilimleri, Ocak, 2018
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS SAVUNMA, KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI , Haziran, 2016
Tez Savunma, DOKTORA SAVUNMA, İ.Ü. FEN BİLİMLERİ PEYZAJ MİMARLIĞI PROGRAMI, Şubat, 2016
Tez Savunma, tez savunma jürisi, istanbul üniversitesi ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, Aralık, 2010
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, İ.Ü .PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, Şubat, 2009
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çinar Altinçekiç H.S., Erdoğan R., Altinçekiç T.H., Oktay E. , "Sustainability of the Mediterranean landscape in the urban: The case study of Antalya-Konyaaltı region", Journal of Food,JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, pp.738-744, 2013 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kart Aktaş N., Çinar Altinçekiç H.S., "Effects of Urban Change on Users: Taksim Square and Surrounding", Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.8, no.1, pp.165-176, 2018 (Link)
Kart Aktaş N., Çinar H.S., "ARAFTA BİR KENTSEL DEĞİŞİM DİNAMİĞİ:BEYOĞLU-TARLABAŞI ÖRNEĞİ", PLANT DERGİSİ, ss.40-48, 2018
Kart Aktaş N., Çinar H.S., " Effects of Urban Change on Users: Taksim Square and Surrounding", Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS) , vol.8, pp.166-176, 2018 (Abstract)
Çinar Altinçekiç H.S., Doktur B., "Yayalaştırılmış Bir Bölge: Antalya-Cumhuriyet Caddesi", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.Cilt 17, , pp. 57 -68, 2017 (Link)
Çinar Altinçekiç H.S., Erdoğan R., "Peyzaj Tasarımına Biçim Verme Sürecinde Grid Sistemli Taslak Çalışmaları ve Bu Yaklaşımla Öğrenci Performanslarının Değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.Cilt 7, , pp.17 -33, 2017 (Link)
Çinar Altinçekiç H.S., "JAPON RUHUNDA BAHÇE YARATMAK", kastamonu orman fakültesi , vol.16, pp.485-496, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Dirik H.G., Erdoğan D...R. , Çinar Altinçekiç H.S., Altinçekiç T.H., "Kent Ağaçlarının İşlevleri, Koruma Önemi Ve Değer Belirleme Yaklaşımları", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.161-174, 2014 (Özet) (Abstract)
Altinçekiç H., Çinar Altinçekiç H.S., "PEYZAJ MİMARLIĞINDA SUYUN ETKİN KULLANIMI", PLANT, ss.34-36, 2014
Çinar Altinçekiç H.S., Tanfer M., "Tarihsel Süreç İçinde Kent Kimliğinin Mekansal Kalite Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştirma (Taksim Meydani Örneği) A Study On The Evaluation Of City Identity In Terms Of Spatial Quality Throughout History ( Taksim Square)"", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.132-148, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Çinar H.S., Kirca S., "Türk Kültüründe Bahçeyi Algılamak", İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, vol.60, pp.59-68, 2010 (Özet) (Abstract)
Çinar H.S., Çetindağ K., "Görsel Algılamada Işık Ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı Ve Çevresi Örneği", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.59, pp.103-123, 2009 (Özet) (Abstract)
Çinar H.S., Erdönmez İ.M., "Peyzaj Tasarımında Biçim Geometrisine Estetik Bir Yaklaşım", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.58, pp.23-40, 2008 (Özet) (Abstract)
Çinar H.S., "Ev Bahçesinde Peyzaj Tasarım Süreci", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.58, pp.73-90, 2008 (Özet) (Abstract)
Erdönmez İ.M., Çinar H.S., Altinçekiç T.H., "Prof.Dr. Yalçın Özgenin Biyografisi Ve Akademik Çalışmaları ", İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, vol.57, pp.1-6, 2007 (Özet) (Abstract)
Çinar H.S., Atakan Öznam B., "Minyatür Bir Dünya Zen Bahçeleri (Ryoan-Ji Örneği)", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, vol.1, 2007 (Özet) (Abstract)
Çinar H.S., "İstanbul Metropolünde Meydanların Rekreasyonel İşlev Yönünden Önemi Üzerinde Araştırmalar", İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, vol.55, 2005 (Özet) (Abstract)
Çinar H.S., "Meydanlardaki Tarihi Değişmeler Ve Günümüze Yansımaları", İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisİ, cilt.55, 2005 (Özet) (Abstract)
Çinar H.S., Kart Aktaş N., "Tarihi Kentsel Mekanları Koruma Olgusunun Turizme Etkileri Ve Sultanahmet Çevresi İçin Bir Öneri", İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, vol.55, 2005 (Özet) (Abstract)
Çinar H.S., "Kentsel Yeşil Alanlar,Doğa-İnsan İlişkisindeki Önemi", Popüler Bilim Dergisi, 2002
Çinar H.S., "Rekreasyon Kavramı Ve Tarihsel Süreç İçerisinde Gelişimi”, Popüler Bilim Dergisi", Popüler Bilim Dergisi, ss.22-24, 2002
Çinar H.S., Altinçekiç T.H., "Minimum Bahçe Mekanına Maksimum Fonksiyonel Bir Yaklaşım", TEKNİK BÜLTEN DERGİSİ, ss.30-35, 2001
Çinar H.S., "Rekreasyon Planlaması Ve Meydan-Kentsel Rekreasyon Planlaması İlişkisinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi", Orman ve Av Dergisi, 2001
Çinar H.S., Kart Aktaş N., "Kentsel Tasarım Sürecinde Meydanlar", İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, cilt.50, no.2, ss.111-120, 2000 (Özet)
Çinar H.S., Altinçekiç T.H., "Karayolları Peyzaj Düzenleme Çalışmalarında Bitkilendirme Esasları", İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.99-104, 1999
Çinar H.S., "Kentsel Alanlarda Mekan Organizasyonu Ve Beyazıt Çevresinin İrdelenmesi", İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, vol.47, pp.201-222, 1997 (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erdönmez İ.M., Erdem N., Altinçekiç T.H., Çinar H.S., Ulus A., Uzun A., "Peyzaj Mimarlığı Eğitimine Güncel Bir Bakış", Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Yeni Açılımlar, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.1, ss.1-? (Özet)
Kart Aktaş N., Çinar Altinçekiç H.S., "Domino Effect: War-Migration and Altered Neighbourhoods: A Sample of Istanbul Fatih District ", 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALS , Saraybosna, BOSNA HERSEK, 27-29 Haziran 2018, pp.1-1
Çinar Altinçekiç H.S., Kart Aktaş N., "XERISCAPE ANALYSIS: A CASE STUDY IN A RESIDENTIAL GARDEN IN ISTANBUL", GREEN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY GREDIT 2018, Üsküp, MAKEDONYA, 22-25 Mart 2018, pp.115-115 (Link)
Kart Aktaş N., Çinar Altinçekiç H.S., "An Overview Of Urban Change Process In Istanbul Metropolis ", 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALS , Saraybosna, BOSNA HERSEK, 27-29 Haziran 2018, pp.5-5
Altinçekiç T.H., Dirik H.G., Çinar Altinçekiç H.S., "Doğal Peyzaj-İnsan Etkileşiminde Ölçü, Biçim, Renk ve Dokunun Algılamadaki Rolü", ıv. ulusal ormancılık kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2017, ss.25-30
Çinar Altinçekiç H.S., Özden Ö., "Çocuk oyun alanarında evrensel tasarım arayışı ", . Engellilik Araştırmaları Kongresi İstanbul Üniversitesi.Journal of Exercise Threapy and Rehabilitation 24-25 kasım./ist. , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2016, pp.47-47
Çinar Altinçekiç H.S., "Principles of Garden Design in Japanese Spirit", MACODESU THE 1ST İNTERNATİONAL CONFERANCE, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.158-158
Altinçekiç T.H., Çinar H.S., Kirca S., "Forest Recreation Area Project: Example Of Bandırma", III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 8-10 Mayıs 2014, pp.120-120 (Abstract)
Altinçekiç T.H., Çinar H.S., Alp M.A., "Xeriscaping and Assessment of Applications in Turkey", International Caucasıon Foresty Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2013, pp.100-103 (Abstract)
Altinçekiç T.H., Çinar H.S., Kaşif B., Dadras S. , "Our Cultural Heritage that left a mark in history: Dolmabahçe Palace and ıts Garden", Sustainable Landscape Planning and Safe Environment .B.E.N.A Balkan Environmenal Association.İstanbul Tecnical University, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2012, vol.1, pp.271-283
Çinar H.S., Çermikli B. , "Behaviour Analysis In Urban Spaces", Sustainable Landscape Planning and Safe Environment , TÜRKİYE, 21-24 Haziran 2012, vol.1, pp.393-403 (Özet)
Çinar H.S., Altinçekiç T.H., Dadras S., Kaşif B., "Conversation And Restoration Of Traditional Arhitecture And Garden Arts:Acase Study In Iran(Bagh-E Dolat Abat) ", Sustainable Landscape Planning and Safe Environment , TÜRKİYE, 21-24 Haziran 2012, vol.1, pp.947-958 (Özet)
Çinar H.S., "Arboretumların Planlama Ve Tasarımında Temel Yaklaşımlar: Çukurova Süleyman Demirel Arboretumu Örneği", I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 26-28 Ekim 2011, ss.129-141
Çinar H.S., "An Overview To The Volume Art In Public Space ", İstanbul technical üniversity , eclas (European councıl of landscape architecture schools) 2010, conference, TÜRKİYE, 29 Eylül-2 Ekim 2010, vol.1, pp.1049-1052
Bekdemir A.P., Erdönmez İ.M., Altinçekiç T.H., Çinar H.S., "A Method Approach With The Aim Of Sustainable Landscape Planning", First Serbian Forestry Congress –Future with Forests, SIRBISTAN, 11-13 Kasım 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Çinar H.S., Atakan Öznam B., "Traces Of İnteratıon In Garden Cultures: Turkish And Japanese Gardens ", The 1st İnternational Symposium on Environment And Foresty, TÜRKİYE, 4-6 Kasım 2010, vol.1, pp.993-1018 (Özet) (Abstract)
Altinçekiç H., Çinar H.S., Aytuğ B., "Historical Perspective Of Turkish Natural Forests From Past To Future", Second Balkan Scientific Conference on Study,Conservation and Utilization of Forest Resources, BULGARISTAN, 3-5 Haziran 1996, no.1, pp.18-23
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kart Aktaş N., Çinar H.S., "SEARCHING FOR A SUCCESSFUL ORGANIZATION FOR HISTORICAL ENVIRONMENT: SULTANAHMET SQUARE-ISTANBUL", in: Academic Researches in Architecture, Engineering, Planning and Design, Salman S., Eds., gece KİTAPLIĞI, ANKARA, pp.9-27, 2018 (Abstract)
Çinar Altinçekiç H.S., Kart Aktaş N., "SEARCHING FOR A SUCCESSFUL ORGANIZATION FOR HISTORICAL ENVIRONMENT: SULTANAHMET SQUARE ISTANBUL", in: ACADEMIC RESEARCHES IN ARCHITECTURE, ENGINEERING PLANNING AND DESIGN, Prof. Dr. Serdar Salman, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.9-25, 2018 (Link)
Özkaya M., Tarhan B., Çinar H.S., " Korunan Alan - Katılımcı Yaklaşımı: Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Örneği...........................................................................", in: MÜHENDİSLİK-MİMARLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Rıdvan karapınar, Eds., IVPE Yayınları , Cetinje, Montenegro, pp.27-39, 2018 (Link)
Çinar H.S., Çermikli B. , "CHAPTER 24. READING URBAN SPACE IN İSTANBUL HISTORICAL PENINSULA ", in: THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART , PROF. HASAN ARAPGIRLIOGLU ASSOC. PROF. ATILLA ATI,. SALIM HIZIROGLU, ROBERT L. ELLIOTT ,. DILEK ATIK, Eds., gece kitaplığı, turkey, pp.312-324, 2018
Dirik H.G., Altinçekiç T.H., Çinar Altinçekiç H.S., Erdoğan D...R. , ". Maıntenance, Protectıon And Development Approaches Of Hıstorıcal Bosphorous- Istanbul Hüseyın Avnı Pasa Grove", in: Researches On Science And Art İn 21st Century Turkey , ARAPGIRLIOGLU H., ATIK A., ELLIOTT R. TURGEON E,, Eds., GECE KİTAPLIĞI, ANKARA, pp.2589-2599, 2017
Çinar H.S., Çermikli B., "Spatıal Pattern Analysıs In Hıstorıcal Penınsula ", in: Researches On Science And Art İn 21st Century Turkey ., ARAPGIRLIOGLU H., Atilla ATIK A., ELLIOTT R.,Assoc. Prof. Edward TURGEON , Eds., gece kitaplığı, ankara, pp.1807-1817, 2017 (Abstract)
Çinar Altinçekiç H.S., Erdoğan R., Dirik H.G., Oktay E., "Sustainable Management and Protection of Historical Landscape: The Case of Bakırköy Mental and Psychiatric Diseases Hospital Garden", in: Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal I., Gad A.,Tóth B., Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY , SOFİA, pp.81-100, 2016
Diğer Yayınlar
Çinar H.S., "Tarihsel Süreç Beyazıt(Hürriyet) Meydanı", Diger, ss.8-11, 1998
Çinar H.S., "Şişe Bahçeleri", Diger, ss.164-165, 1997
Altinçekiç T.H., Çinar H.S., "Ragıppaşa Korusu Evleri Yeşil Örtü Revizyon Raporu", Teknik Rapor, ss.9, 1993
Aytuğ B., Altinçekiç T.H., Asan Ü., Hızal A., Yaltırık F. , Çinar H.S., "Tümad Kum-Çakıl Ocağı, Ağaçlandırma, Amenajman Ve Peyzaj Projesine Ait Rapor", Teknik Rapor, ss.24, 1992
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Tübitak proje no 113B016 destekli “İklim Değişimi Temelli Doğa Eğitimi” Projesi Artvin Çoruh Üniversitesinde proje ekibi üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Üye, 28.06.2013 - 07.07.2013
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Engellilik Araştırmaları Kongresi İstanbul Üniversitesi. Journal of Exercise Threapy and Rehabilitation 24-25 kasım, İstanbul, Kasım 2016
PEMAT , Edirne, Mayıs 2015
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İstanbul, Kasım 2015
1. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Ekim 2011
PEMAT İSTANBUL 2011, İstanbul, Haziran 2011
First Serbian Foresty Congeress- Future with Forest ,10-14 october ,Belgrad, 2010, Beograd, Kasım 2010
THE 1ST İNTERNATİONAL SYMPOSIUM ON TURKISH JAPANESE ENVIRONMENT AND FORESTY, TRABZON, Aralık 2010
ECLAS 2010 CULTURAL LANDSCAPE, İstanbul, Eylül 2010
PEMÖT, İstanbul, Nisan 2005
PEMAT 2004, İstanbul, Mayıs 2004
Second Balkan Scientific Conference on Study,Conservation and Utilization of Forest Resources , 3-5 June 1996, Sofia, , Sofija, Haziran 1996
Bilimsel Danışmanlıklar
ADALAR BELEDİYESİ, Kurumsal Danışmanlık, Haziran 2011 - Aralık 2012
Bilimsel Hakemlikler
orman fakültesi dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Etkinlik Organizasyonu
TÜRK BAHÇELERİ, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2015
Mezuniyet Töreni , Düzenleme Kurulu Baskani, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 2011
MEZUNİYET TÖRENİ, Düzenleme Kurulu Baskani, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 2010
MEZUNİYET TÖRENİ, Düzenleme Kurulu Baskani, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 2009
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
KENT ORMANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİM AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI : ELMALI KENT ÖRNEĞİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Aralık 2014 - Devam Ediyor
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 1
Web Of Science H İndeksi : 1
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 8
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 8
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 20
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
11/11/2018 05:11 Ders Notu Proje 1 (BİÇİM GEOMETRİSİ) ders notu
11/11/2018 05:11 Ders Notu Proje 1 (PEYZAJ TASARIM SÜRECİ) ders notu
11/11/2018 05:11 Ders Notu Proje 1 (EV BAHÇESİ TASARLAMAK)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi