İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sancaktar F.M., "Another Side Of The National Struggle Period: Exiles Of Malta (January 1919-October 1921)", Asia Minor Studies, vol.2, pp.63-81, 2014
Sancaktar F.M., "Ali Fethi (Okyar) Bey’In Bulgaristan Sefirliği Dönemindeki Faaliyetleri (Ekim 1923- Aralık 1917)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.27, pp.243-259, 2011
Sancaktar F.M., "The Second Constitutional Monarchy Revolution in The Ottoman State and Its Effects and Reflections on The Public Understanding”, ", International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.1, pp.403-406, 2011
Sancaktar F.M., "Mütareke Döneminde Bir İngiliz Himayesi Taraftarı: Said Molla", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.61-86, 2005
Sancaktar F.M., "Yusuf Akçura Ve Din", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.21, pp.386-398, 2005
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sancaktar F.M., "Hiss-I Milliden Harb-İ İktisadiye Yunan Boykotu (1909-1911)", ATİ yayınları, İSTANBUL, 2012
Sancaktar F.M., "Balkan Studies, I-Iv", in: Balkan Studies, I-IV, Sancaktar, Fatih, Mangaltepe, İsmail vd., Eds., Cyril and Methodius University, Üsküp, pp.I-IV-, 2011
Sancaktar F.M., "Ii. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Hakimiyet Düşüncesinin Gelişimi Hüseyin Cahit Yalçın Örneği 1908-1925", Atatürk Araştırma Merkezi, ANKARA, 2009
Sancaktar F.M., "Türkçe İstanbul Gazetesi’Nin Osmanlı Devleti Üzerinde Kurulacak Bir Himaye İdaresine Örnek Bulma Çabası", İlkadım’dan Cumhuriyet’e Milli Mücadele, Köse, Osman, Ed., Mavi Yayıncılık, Samsun, ss.181-190-, 2008
Sancaktar F.M., "Türkiye’Nin Sınırlarını Belirleyen Antlaşmalar", Sosyoloji Yıllığı 15 (Sosyoloji ve Coğrafya), Eğribel, Ertan, Ed., Kızıl Elma Y., İstanbul, ss.673-687-, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi