İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Samsakçi M., "“Prizrenli Bir Şair” Zeynel Beksaç ve Şiiri ", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.33-46, 2018
Samsakçi M., "İstanbul’la Rumeli Arasında Bir İrfan Köprüsü: Sâmiha Ayverdi", Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, vol.4, pp.123-135, 2018 (Link)
Samsakçi M., "”Ne Hürriyeti ne Müsavâtı Ver” Yahya Kemal ve İktidar", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.57, no.57, pp.215-237, 2017 (Link)
Samsakçi M., "The Aesthetics of Islam, Modern Aesthetics and The Aesthetic Foundations of Post-Tanzimat Turkish Poetry", Turkish Studies, vol.11, no.20, pp.523-542, 2016 (Link)
Samsakçi M., "Sanat- Edebiyatta Yalan’ın Yeri ve Değeri Üzerine", Yeni Türk Edebiyatı , cilt.14, no.14, ss.91-109, 2015
Samsakçi M., "Âkif’In Şiir Dilinin Aydınlığının Sebeplerine Dair", FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.183-200, 2013
Samsakçi M., "İşgal Karanlığında Bir İsyan Alevi: Süleyman Nazif’In Pierre Loti Hitabe’Si", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.44, ss.163-196, 2012
Samsakçi M., "Şiir Nesir Olmayan Söz Müdür?: Nazım-Nesir Farkı, Şiirde Nesirleşme Ve Mensur Şiirin İmkânı Üzerin", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , cilt.7 , ss.2709-2724, 2012
Samsakçi M., "Kültürel Devamlılık Ve Zevk İnkırazı Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar’Da Türk Mimarîsi", Dil ve Edebiyat Araştırmaları, cilt.3, ss.179-222, 2011
Samsakçi M., "Gerçekliğin İdraki Ve Üslûp Sorunları Bağlamında Benim Adım Kırmızı", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, cilt.6, ss.121-138, 2011
Samsakçi M., "Türk Kültür Ve Edebiyatında Tuz Ve Tuz-Ekmek Hakkı", Türk Dili ve Edebiyatı, cilt.36, ss.181-200, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Samsakçi M., "Bir Tanpınar Sözlüğü: Lüzum ve İmkânlar", 1. Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2018, pp.611-626
Samsakçi M., "Bir Kararın Temyizi: Edebiyat Mahkemeleri'nde Yahya Kemal", Vefatının 60. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-3 Kasım 2018, ss.1-1
Samsakçi M., "Çanakkale Şehitlerine Hürmet Ve Minnetin Edebî İfadesi: Süleyman Nazif’in Âbide-İ Şühedâ’sı", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Kongresi (Congist'2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, pp.167-184
Samsakçi M., "Prizrenli Bir Şair ve Şiiri: Zeynel Beksaç", 1. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri( Sempozyumu, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-12 Mayıs 2018, pp.1-1
Samsakçi M., "17. Yüzyıldan Günümüze Türk-İslâm Mezar Taşı Kitabelerinin Edebî ve Estetik Değerleri", Usos 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Granada, ISPANYA, 18-24 Eylül 2017, pp.1-1 (Link)
Samsakçi M., "Cumhuriyet’e Kadarki Edebiyatımızın Aynasında Türk Kültürü ve Yaşama Üslûbu", 5. Türkiye-Kore Edebiyat Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Eylül 2017, pp.1-1 (Link)
Samsakçi M., "Nihad Sami Banarlı”, (Saygı Oturumu)", Nihad Sami Banarlı Hatırasına Medeniyet Dili Türkçe, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-4 Aralık 2014, ss.61-67
Samsakçi M., "M. Kutlu Hikâyesinde Modern Bir Dejenerasyon Alanı Olarak Siyaset Ve Siyasetçiler", Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2012, ss.190-206
Samsakçi M., "Âkif’In Şiir Dilinin Berraklık Ve Aydınlığının Sebeplerine Dair", Ölümünün 75. Yılında Millet Şairi Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-28 Aralık 2011, ss.183-200
Samsakçi M., "Kemal Tahir’In Millî Mücadele Romanlarında Halk", Türk Edebiyatında Tarihî Roman Yazarı Olarak Kemal Tahir Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2010, ss.537-554
Samsakçi M., "Kasırgayı Boradan Anlamak: Süleyman Nazif’In Namık Kemal’I", Doğumunun 170. Yılında Namık Kemal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Aralık 2010, ss.104-121
Samsakçi M., "Attilâ İlhan’In ‘Aynanın İçindekiler’ Serisini Oluşturan Romanlarında İstanbul Algısı", 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-10 Ekim 2009, pp.269-588
Samsakçi M., "Yahya Kemal’In Eserlerinin Kitap Hâlinde İlk Neşri Meselesi Ve Bir Mahkeme Davası", Bir Medeniyeti Yorumlamak: Yahya Kemal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Kasım 2008, ss.462-471
Samsakçi M., "Ahmet Hamdi Tanpınar'In Eserlerinde İstanbul Semtleri", Beykent Üniversitesi 1. Uluslararası Edebiyatımızda İstanbul Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2008, pp.909-924
Samsakçi M., "Hayriye Ve Haluk’Un Defteri Şairlerinin Oğullarına Nasihatnameleri Ve Aradaki Zihniyet Farklılaşması", 38. Uluslararası Icanas Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-15 Eylül 2007, pp.1365-1382
Samsakçi M., "Sepetçioğlu’Nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevî Ocaklar", Ölümünün 1. Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2007, ss.67-76
Samsakçi M., "80 Sonrası Türk Hikâyesinde Grotesk", Hikâyenin Bugünü-Bugünün Hikâyesi: 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Ekim 2007, ss.226-236
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Samsakçi M., "Türk Romanında Türler", 40 Soruda Türk Romanı, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Ed., Ketebe, İstanbul, ss.125-140, 2018 (Link)
Samsakçi M., "Çanakkale Şehitlerine Hürmet ve Minnetin Edebî İfadesi: Süleyman Nazif’in Âbide-i Şühedâ'sı", in: Savaş ve Edebiyat: Edebiyatın Tanıklığında Savaşlar ve Sonrası, Erman Gören - Ebru Yener Gökşenli - Korhan Korbek - Şerif Eskin - Bülent Çağlakpınar, Eds., Hiperlink, İstanbul, pp.167-184, 2018 (Link)
Samsakçi M., "Meta-Anlatı’dan Mikrofona: Batılılaşma Sürecinde Türk Şairinin Dönüşümü", Navisalvia: Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantıları, Çiğdem Menzilcioğlu, Ed., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.396-464, 2018
Samsakçi M., "Mektuplarına Göre Zarifoğlu’nun İnsanî ve Edebî Portresi", Bir Dağ Nasıl Söylerse Öyle: Cahit Zarifoğlu, M. Fatih Andı -- Hüseyin Yorulmaz, Ed., Hat , İstanbul, ss.320-329, 2017 (Link)
Samsakçi M., "Tuzu Engin Denizlerin: Türk Kültürü ve Edebiyatı Üzerine Yazılar", Kitabevi , İSTANBUL, 2017
Samsakçi M., "Ölüme Açılan Estetik Kapı: Türk Mezar Taşı Edebiyatı", kitabevi, İSTANBUL, 2015
Samsakçi M., "Aczini Eyledi Nihayet Düşmen: Türk Şiirinde Çanakkale Zaferi ", Emperyalizme Direniş Bilinci Çanakkale, Prof. Dr. M. Fatih Andı , Ed., Hat Yayınevi, İstanbul, ss.193-210, 2015 (Link)
Samsakçi M., "Tanpınar'In Eşiğinde: Ahmet Hamdi Tanpınar Ve Eserleri Üzerine Düşünceler", Kitabevi, İSTANBUL, 2014
Samsakçi M., "Siyaset Ve Roman", Kitabevi, İSTANBUL, 2014
Samsakçi M., Ed., "Yapmadı Anı Şöhret-I Âfet İçin: Kosova Kitabeleri", İstanbul Fetih Cemiyeti, İSTANBUL, 2011
Samsakçi M., "Süleyman Nazif, Namık Kemal (Önsöz - Çeviriyazı - Notlandırma)", Çeviri, Kitabevi, İSTANBUL, 2011
Samsakçi M., "O Zaman Yükselerek Arşa Değer Belki Başım", İstiklâl Marşı - İstikbâl Marşı / 41 Dize 41 Yorum, Hasan Akay - M. Fatih Andı, Ed., Hat, İstanbul, ss.461-469, 2010
Samsakçi M., "Kemal Tahir Ve Polisiye Roman", Kemal Tahir 100 Yaşında, Ertan Eğribel - M. Fatih Andı, Ed., T. C. Kültür Bakanlığı Yay, İstanbul, ss.387-393, 2010
Samsakçi M., "İstanbul'Un 100 Yazarı", İ. B. B. Kültür A. Ş., İSTANBUL, 2009
Samsakçi M., "Yahya Kemal Enstitüsü", Yahya Kemal Beyatlı Prestij Kitabı, Yetiş Kâzım, Ed., T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı , İstanbul, ss.456-471, 2008
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Samsakçi M., "Sâmiha Ayverdi", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi,, pp.1-4, 2018 (Link)
Samsakçi M., "Kemal Tahir", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevî Üniversitesi ,, pp.1-4, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi