İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
M. Kutlu Hikâyesinde Modern Bir Dejenerasyon Alanı Olarak Siyaset ve Siyasetçiler, İstanbul, Nisan 2012
Âkif’in Şiir Dilinin Berraklık ve Aydınlığının Sebeplerine Dair, Muğla, Aralık 2011
Kasırgayı Boradan Anlamak: Süleyman Nazif’in Namık Kemal’i, İstanbul, Aralık 2010
Kemal Tahir’in Millî Mücadele Romanlarında Halk, İstanbul, Kasım 2010
Attilâ İlhan’ın ‘Aynanın İçindekiler’ Serisini Oluşturan Romanlarında İstanbul Algısı, Ankara, Ekim 2009
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde İstanbul Semtleri, İstanbul, Nisan 2008
Yahya Kemal’in Eserlerinin Kitap Hâlinde İlk Neşri Meselesi ve Bir Mahkeme Davası, İstanbul, Kasım 2008
Hayriye ve Haluk’un Defteri Şairlerinin Oğullarına Nasihatnameleri ve Aradaki Zihniyet Farklılaşması, Ankara, Eylül 2007
Sepetçioğlu’nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevî Ocaklar, Ankara, Mayıs 2007
80 Sonrası Türk Hikâyesinde Grotesk, İstanbul, Ekim 2007
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Turkish Studies, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi