İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :

Isparta’da doğdu, aslen Muğlalıdır (Merkez). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümünü 2001 yılında bitirdi. Öğrencilik yıllarında da pek çok bilimsel araştırma projesinin içerisinde yer aldı. 2001 yılında aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2001-2004 yılları arasında Fitopatoloji alanında Yükseklisans yaptı. Doğal ve sentetik tarım ilacı üretimi, etki mekanizmaları, nanoteknolojik üretim süreçleri, biyomühendislik konularında eğitim aldı. 2004-2011 yılları arasında Doktora eğitimini tamamladı. Doktora sürecinde klasik ıslah, modern ıslah teknikleri, moleküler biyoloji, genetik, mutasyon ıslahı, hastalıklara dayanıklılık ıslahı, laboratuvar kurulumu ve yönetimi, proje döngüsü yönetimi konularında uzmanlaştı.

2010 yılında İstanbul Üniversitesinde çalışmaya başladı. Proje yönetimi, toplam kalite yönetimi, iç denetim sistemleri, idare hukuku, inovasyon, yaratıcılık, fikri ve sinai hakların yönetimi, kurumsal mükemmeliyet konularında faaliyetlerde bulundu. Halen Biyoteknoloji  ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.   

Yayınlanmış ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve makaleleri bulunmaktadır. Çok iyi derecede ingilizce, orta düzeyde almanca bilmektedir.

Biography (EN) :

He was born in Isparta, but actually his origin belongs to Muğla region. Bachelor degree was completed in Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection (2001). During his student years, he was involved in many scientific research projects. In 2001, he worked in research assistant position at the Institute of Natural Sciences at the same university. Between 2001-2004 he studied Master of Science Program in Phytopathology. Meanwhile he specialized in natural and synthetic agricultural medicine production, effect mechanisms, nanotechnological production processes, bioengineering subjects. He completed his Ph.D. in 2011. He was specialized in classical breeding, modern breeding techniques, molecular biology, genetics, mutation breeding, disease resistance breeding, laboratory setup and management, project cycle management.

In 2010, he started to work at Istanbul University. He got involved in many studies about project management, total quality management, internal audit systems, administrative law, innovation, creativity, corporate excellence, management of intellectual and industrial rights. He is still working in the Center for Genetic Engineering and Biotechnology. 

He has published national and international scientific research articles. He can speak English very well and German moderately.

KATALOG BİLGİLERİ
TEMEL ESERLER
Baysal Ö., Silme R.S., "Bacterial Volatile in Rhizosphere", in: Volatiles and Food Security Role of Volatiles in Agro-ecosystems, Choudhary D.K., Sharma A.K., Agarwal P., Varma A., Tuteja N., Eds., Springer Singapore, Singapore, pp.219-226, 2017
Silme R.S., Cagirgan M.I., "SCREENING FOR RESISTANCE TO FUSARIUM WILT IN INDUCED MUTANTS AND WORLD COLLECTION OF SESAME UNDER INTENSIVE MANAGEMENT", TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.15, pp.89-93, 2010
Silme R.S., Baysal Ö., "BIODEGRADATION OF ESSENTIAL OIL BY ENTEROBACTER SP. INDUCES PLANT GROWTH AND INHIBITS DAMPING-OFF PATHOGENS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.3493-3506, 2016
Cagirgan M.I., Topuz H., Mbaye N., Silme R.S., "FIRST REPORT ON THE OCCURRENCE AND SYMPTOMATOLOGY OF PHYLLODY DISEASE IN JUTE (Corchorus olitorius L.) AND ITS PLANT CHARACTERISTICS IN TURKEY", TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.19, pp.129-135, 2014
Boureima S., Diouf M., Silme R.S., Diop T., Van Damme P., Cagirgan M.I., "RADIOSENSITIVITY OF AFRICAN SESAME CULTIVARS TO GAMMA-RAYS", TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.14, pp.181-190, 2009

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi