İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alpyağil R., "1933’te Neler Oldu? Heidegger ve Mahdûmları ve Peyami Safa ve Daha Başkaları Üzerinden Felsefede -ek’in Doğasına Dair Bir Tahlil", Kutadgubilig, vol.30, pp.233-248, 2016
Alpyağil R., "Is There a Way to ‘Qur’anic Hermeneutic/s’ from Ricoeur’s Biblical Hermeneutic?", Common Ground Journal, vol.12, pp.24-30, 2015
Alpyağil R., "Latin Harfleriyle Yazılan İlk Felsefe Sözlükleri", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.17, ss.421-412, 2011
Alpyağil R., "The Author Of The Palimpsest Texts Or Scraping Again The Texts Of Borges Today", Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies, vol.1, pp.91-106, 2010
Alpyağil R., "Jacques Derrida – Jean Luc Marion Karşılaşması ve Armağanın Mantığı", Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.159-180, 2009
Alpyağil R., "Çağdaş Felsefedeki ‘Armağan’ Tartışması Din Felsefesine ne Kazandırabilir", EKEV, cilt.38, ss.87-102, 2009
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Alpyağil R., "Faslu’l-Makâl’i Wittgensteincı Bir Bağlamda Okumak", Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2008, pp.151-162
Alpyağil R., "",
Alpyağil R., "Faslu’l-Makâl’i Wittgensteincı Bir Bağlamda Okumak", Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2008, pp.151-162
Alpyağil R., "Maturidi: Bibliographic Entry", in: Oxford Bibliographies in Islamic Studies, Andrew Rippin , Eds., Oxford University Press, New York: , pp.1-11, 2016
Alpyağil R., Ed., "Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-ek-i: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi III", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2016
Alpyağil R., "Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelen-ekler: Kesişen Yollar", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2016
Alpyağil R., Ed., "Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe Sözlüklerimiz II: 1954-1975", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2015
Alpyağil R., Ed., "Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe Sözlüklerimiz I: 1851-1952", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2015
Alpyağil R., "Türkçe Felsefe Dilinin Oluşumunda Kâmûs-ı Felsefe Istılâhâtı Mecmûası’nın Anlam ve Önemi", Istılahât-ı İlmiyye Encümeni Kâmûs-ı Felsefe Istılâhâtı Mecmûası, Yanık N. H.; Utku A. , Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.39-56, 2014
Alpyağil R., "Derrida and Islamic Mysticism: An Undecidable Rela", in: A Companion to Derrida, Direk Z.; Lawlor L. , Eds., Wiley Blackwell, Oxford , Oxford, pp.480-489, 2014 (Link)
Alpyağil R., "Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-ek-i: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi I", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2014
Alpyağil R., "Wittgenstein Ve Kierkegaard'Dan Hareketle Din Felsefesi Yapmak ", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2013 (Link)
Alpyağil R., "• Evrim ve Tasarım: Gelen-eksel ve Çağdaş Metinler Seçkisi", İz, İSTANBUL, 2013
Alpyağil R., "Virtue In Islam", in: The Handbook of Virtue Ethics, Stan van Hooft , Eds., Acumen Publishing, Durham, pp.318-326-, 2013 (Link)
Alpyağil R., "Kimin Tarihi, Hangi Hermenötik? Kuranı Anlama Yolunda Felsefi Denemeler I", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2013
Alpyağil R., "Trying to Understand Whitehead in the Context of Ibn ‘Arabi", in: Islamic Philosophy Yearbook "Ishraq", Eshots Ia. , Eds., Vostochnaya Litearatura International Publishers , Moskova, pp.220-229, 2012
Alpyağil R., "Fark Ve Yorum: Kur'An'I Anlama Yolunda Felsefi Denemeler I", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2010
Alpyağil R., "Türkiye’De Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı Ve Din Felsefesi ", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2010 (Link)
Gökkir N., Alpyağil R., Ed., "Din Ve Dünya Barışı ", İstanbul Üniversitesi İlahiyat FAkültesi, İSTANBUL, 2009
Alpyağil R., "Derrida’Dan Caputo’Ya Dekonstrüksiyon Ve Din", : İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2006 (Link)
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Alpyağil R., "Atademir Hamdi Ragıp", TDV İslam Ansiklopedisi, Ek - 1,İsam Yayınları,, ss.133-134, 2016
Alpyağil R., "Çankı Mustafa Namık", TDV İslam Ansiklopedisi ,İsam,, ss.284-285, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi