İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Rusya’da Yayınlanan 1836 Tarihli Ermeni Kilisesi Nizamnamesi Çerçevesinde Çarlık Rusyası’nın Ermeni Politikaları", BAP Arastırma Projesi, 54673, Yönetici, 2015
"Millet Sisteminden Azınlık Hukukuna: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Gayrimüslimlerin Yönetimi", BAP Arastırma Projesi, 56341, Yönetici, 2016
"Meletios Metaksakis'in İstanbul Rum Patrikliği (8 Aralık 1921 - 10 Temmuz 1923)", BAP Arastırma Projesi, 45368, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi