İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
OTAM - Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Çanakkale Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Asia Minor Studies, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS), Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Vakanüvis, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Asia Minor Studies, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS), Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Asia Minor Studies, Dergide Hakemlik, Ocak 2014