İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Pelin KÖSEOĞLU YILMAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eczacılık Fakültesi
Bölüm : Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Analitik Kimya Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 13504
E Posta Adresi : pelinkistanbul.edu.tr | koseoglupelingmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/pelink/cv
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü / Analitik Kimya Anabilimdalı, 2011-2015
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü / Analitik Kimya Anabilimdalı, 2008-2010
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2003-2007
Yaptığı Tezler
Doktora, "KAHVE ÖRNEKLERİNDE FENOLİK ASİTLERİN HPLC İLE TAYİNİ İÇİN METOT GELİŞTİRİLMESİ VE VALİDASYONU", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, "REMOVAL OF SOME TOXIC ELEMENTS(ARSENIC AND BORON) FROM GEOTHERMAL WATERS BY ION EXCHANGE RESINS", EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü/Analitik Kimya Anabilim Dalı Ocak, 2010.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Ayırma Teknikleri
Kromatografi
Spektroskopik Yöntemler
Örnek hazırlama
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Analitik Kimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Chemistry, Analytical
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2017 - 2018
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2015 - 2017
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2010 - 2015
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Kasım, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül, 2017
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "SPE-HPLC Determination of Chlorogenic and Phenolic Acids in Coffee", JOURNAL OF CHROMATOGRAPHİC SCİENCE, vol.55, pp.712-718, 2017
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "Determination of Phenolic Acids in Atriplex hortensis L. by Novel Solid-Phase Extraction and High-Performance Liquid Chromatography", ANALYTICAL LETTERS, vol.49, pp.2157-2164, 2016
Samatya S., Köseoğlu Yilmaz P., Kabay N., Tuncel A., Yüksel M., "Utilization Of Geothermal Water As Irrigation Water After Boron Removal By Monodisperse Nanoporous Polymers Containing Nmdg In Sorption-Ultrafiltration Hybrid Process", DESALINATION, vol.364, pp.62-67, 2015
Hacibekiroglu I., Yilmaz P.K. , Hasimi N., Kilinc E., Tolan V., Kolak U., "In Vitro Biological Activities And Fatty Acid Profiles Of Pistacia Terebinthus Fruits And Pistacia Khinjuk Seeds", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.29, pp.444-446, 2015
Köseoğlu Yilmaz P., Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Effect Of Roasting On Antioxidant And Anticholinesterase Capacities Of Coffee", JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, vol.53, pp.232-239, 2014 (Link)
Köseoğlu Yilmaz P., Ertas A., Kolak U., "Simultaneous Determination Of Seven Phthalic Acid Esters In Beverages Using Ultrasound And Vortex-Assisted Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Followed By High-Performance Liquid Chromatography", JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, vol.37, pp.2111-2117, 2014 (Link)
Boga M., Köseoğlu Yilmaz P., Cebe D.B., Fatima M., Siddiqui B.S., Kolak U., "Chemical Constituents And Biological Activities Of Cirsium Leucopsis, C. Sipyleum, And C. Eriophorum", ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, vol.69, pp.381-390, 2014
Kabay N., Köseoğlu P., Yavuz E., Yüksel Ü., Yüksel M., "An Innovative Integrated System For Boron Removal From Geothermal Water Using Ro Process And Ion Exchange-Ultrafiltration Hybrid Method", DESALINATION, vol.316, pp.1-7, 2013 (Link)
Kabay N., Köseoğlu P., Yapıcı D., Yüksel Ü., Yüksel M., "Coupling Ion Exchange With Ultrafiltration For Boron Removal From Geothermal Water-Investigation Of Process Parameters And Recycle Tests", DESALINATION, vol.316, pp.17-22, 2013 (Link)
Köseoğlu P., Yoshizuka K., Nishihama S., Yüksel Ü., Kabay N., "Removal Of Boron And Arsenic From Geothermal Water In Kyushu Island, Japan, By Using Selective Ion Exchange Resins", SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE, vol.29, pp.440-457, 2011 (Link)
Yılmaz İpek İ. , Köseoğlu P., Yüksel Ü., Yaşar N. , Yolseven G. , Yüksel M., Kabay N., "Separation Of Boron From Geothermal Water Using A Boron Selective Macroporous Weak Base Anion Exchange Resin", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.45, pp.809-813, 2010 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Köseoğlu P., Kolak U., "Determination Of Boron In 18 Bottled Mineral Waters In Turkey", Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, cilt.41, ss.28-32, 2010 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "A Comparative Study of Solid Phase Extraction of Phthalates from Liquid Pharmaceutical Preparations", 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.460-460
Ulaç E., Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "Antioxidant and Anticholinesterase Potential of Some Medicinal Plants", 10th Aegean Analytical Chemistry Days, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2016, pp.85-85
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "PHENOLICS OF ATRIPLEX HORTENSIS L. BY SPE/HPLC-UV", 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2015, pp.103-104
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "A New Hplc Method For Determination Of Phthalates In Juice Samples", 20TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEPARATION SCIENCES, Prag, CEK CUM., 30 Ağustos - 2 Eylül 2014, pp.159-159
Hacıbekiroğlu I., Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "Antioxidant And Anticholinesterase Activities Of Pistacia Terebinthus And Pistacia Khinjuk With Mycotoxin Levels", IUPAC 2013, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-16 Ağustos 2013, pp.698-698
Köseoğlu Yilmaz P., Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Antioxidant And Anticholinesterase Activities Of Atriplex Hortensis", IUPAC 2013, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-16 Ağustos 2013, pp.1079-1079
Köseoğlu Yilmaz P., Boğa M., Kolak U., "Constituents Of Cirsium Eriophorum With Antioxidant And Anticholinesterase Activities", IUPAC 2013, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-16 Ağustos 2013, pp.0-0
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "Determination Of Boron In Bottled Mineral Water Samples In Turkey", Euroanalysis, Varşova, POLONYA, 1-4 Ağustos 2013, pp.629-629
Köseoğlu P., Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Türk Kahvesinin Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin Belirlenmesi", 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, HATAY, TÜRKİYE, 3-7 Eylül 2012
Köseoğlu P., Boğa M., Kolak U., "Cirsium Creticum, C. Eriophorum Ve C. Hypoleucum Bitkilerinin Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin Tayini", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 18-22 Mayıs 2011
Köseoğlu P., Yoshizuka K., Yüksel Ü., Arda M., Kabay N., "Removal Of Boron And Arsenic From Geothermal Water By Ion Exchange Resins", The 4th International Student Congress on Advanced Science and Technology: ICAST, İZMİR, TÜRKİYE, 25-26 Mayıs 2010
Köseoğlu P., Güler E., Yılmaz İpek İ. , Yüksel Ü., Yüksel M., Kabay N., "An Innovative Hybrid Process Combining Sorption And Ultrafiltration For Boron Removal From Geothermal Water", 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries EMCC-6, ANTALYA, TÜRKİYE, 7-12 Mart 2010
Köseoğlu P., Arda M., Yüksel Ü., Yüksel M., Kabay N., "Removal Of Arsenic From Geothermal Water By Weakly Basic Ion Exchange Resin", International Congress on Production of Safe Water, İZMİR, TÜRKİYE, 21-23 Ocak 2009
Yılmaz İpek İ. , Köseoğlu P., Yaşar N. , Yolseven G. , Yüksel Ü., Yüksel M., Kabay N., "Removal Of Boron From Geothermal Water Using A Boron Selective Weak Base Anion Exchange Resin", International Congress on Production of Safe Water, İZMİR, TÜRKİYE, 21-23 Ocak 2009
Köseoğlu P., Güler E., Yılmaz İpek İ. , Yüksel Ü., Yüksel M., Yiğit N.Ö. , Kitiş M., Kabay N., "Jeotermal Sulardan Bor Giderimi Için Yeni Entegre Sistem: Sorpsiyon-Membran Filtrasyon Hibrit Yöntemi", Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2-3 Kasım 2009
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kabay N., Yilmaz İpek İ. , Köseoğlu Yilmaz P., Samatya S., Bryjak M., Yoshizuka K., et al., "Removal of boron and arsenic from geothermal water by ion-exchange", in: GEOTHERMALWATER MANAGEMENT, SustainableWater Developments Resources, Management, Treatment, Efficiency and Reuse, Bundschuh J., Eds., CRC Press/Balkema, Leiden, pp.135-155, 2017
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Maden suyu örneklerinde azometin-H yöntemi ile bor tayini", BAP Diğer, 12421, Araştırmacı, 2011
"Atriplex hortensis L. bitkisinin HPLC ile fenolik bileşiklerinin tayini, sekonder metabolitlerinin yapı tayini, antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi", BAP Diğer, 28183, Araştırmacı, 2015
"Pistacia terebinthus ve P. khinjuk bitkilerinin biyolojik aktiviteleri, yağ asidi analizleri, aflatoksin ve okratoksin tayinleri", BAP Arastırma Projesi, 32117, Araştırmacı, 2013
"Kahve örneklerinde fenolik asitlerin HPLC ile tayini için metot geliştirilmesi ve validasyonu ", BAP Doktora, 36622, Araştırmacı, 2015
"Cirsium eriophorum bitkisinin sekonder metabolitlerinin saflaştırılması, antioksidan, antimikrobiyal ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, BATÜ-BAP-2011-FED-2, Araştırmacı, 2013
"İçeceklerde ftalat tayini için sıvı-sıvı mikro ekstraksiyon-HPLC metodu geliştirilmesi ve validasyonu", BAP Diğer, 40324, Araştırmacı, 2014
"Farmasötik preparatlarda ftalat tayini", BAP Diğer, 46237, Araştırmacı, 2015
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türkiye Kimya Derneği , , Üye, 26.06.2018 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Nisan 2018
11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, Haziran 2015
20th International Symposium on Separation Sciences, Prag, Ağustos 2014
IUPAC 44th World Chemistry Congress, İstanbul, Ağustos 2013
XVIIth European Conference on Analytical Chemistry (EuroAnalysis XVII), Varşova, Ağustos 2013
İlaç Sentezi ve Sektörde İlaç (İSEN) Sempozyumu, İstanbul, Nisan 2012
Kromatografik Metod Geliştirme ve Validasyon Sertifika Programı, İstanbul, Ocak 2012
Numune Hazırlama Teknikleri ve Uygulamaları Sertifika Programı, İstabul, Mayıs 2012
6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, Eylül 2012
XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Antalya, Mayıs 2011
New Challenges in Natural Products Chemistry, Conference in honour of Prof.Dr. Ayhan ULUBELEN, İstanbul, Eylül 2011
6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, Antalya, Mart 2010
The 4th International Student Congress on Advanced Science and Technology: ICAST, İzmir, Mayıs 2010
Interflow Workshop on the Environmental Science and Technology between NTUT and UOK, Kitakiyushu, Japonya, Mart 2009
Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2009
International Congress on Production of Safe Water, İzmir, Ocak 2009
Bilimsel Hakemlikler
Marmara Pharmaceutical Journal, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Iranian journal of pharmaceutical research, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 50
Web Of Science H İndeksi : 6
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 44
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 22
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi