İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., Taşova Y.E., Özyalvaç M., "BACTERIAL PROFILES OF THE MUD FORMATIONS OBSERVED FROM A REMOTELY OPERATED VEHICLE (ROV) IN THE DEEP OF THE CANAKKALE STRAIT (DARDANELLES), TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.6389-6399, 2019 (Link)
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., Çardak M., Güneş K., "Bacteriological quality, heavy metal and antibiotic resistance in Sapanca Lake, Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.191, 2019
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., "Bacterial pollution, activity and heterotrophic diversity of the northern part of the Aegean Sea, Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.188, 2016 (Link)
Çardak M., Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., "Variations Of Culturable And Metabolically Active Bacteria In A Stratified Water Column: The Example Of Istanbul And Çanakkale Straits", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, no.10, pp.15-21, 2015
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., "First Records And Microgeographical Variations Of Culturable Heterotrophic Bacteria In An Inner Sea (The Sea Of Marmara) Between The Mediterranean And The Black Sea, Turkey", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.37, pp.184-190, 2013 (Link) (Abstract)
Altuğ G., Gürün S., Çardak M., Çiftçi P.S., Kalkan S., "The Occurrence Of Pathogenic Bacteria In Some Ships' Ballast Water Incoming From Various Marine Regions To The Sea Of Marmara, Turkey", MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.81, pp.35-42, 2012 (Link)
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., "The Application Of Viable Count Procedures For Measuring Viable Cells In The Various Marine Environments", JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, vol.108, pp.88-95, 2010 (Link)
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., "Indicator And Some Pathogen Bacteria In Striped Venus (Chamelea Gallina, L) And Vedge Clam (Donax Trunculus, L) On The Coastline Of Northern Sea Of Marmara, Turkey", JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH, vol.27, no.4, pp.783-788, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., Çardak M., Güneş K., "Oil Hydrocarbon Degradation Capability of Bacterial Strains Isolated from the Sapanca Lake, Turkey", Journal of Agriculture and Nature, vol.21, pp.1-10, 2018
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Koşal Şahin S., Kalkan S., "The Levels of Bio-Indicator Bacteria in the Fresh Water Resources of Eastern Anatolia Region of Turkey", Environmental Pollution and Protection, vol.2, pp.117-123, 2017 (Link)
Altuğ G., Gürün S., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S., "Levels of Bio-Indicator Bacteria Transported To The Black Sea By The Riva Stream, Istanbul, Turkey", International Journal of Marine Science and Ocean Technology , vol.3, pp.45-49, 2016 (Link)
Tosun D.D., Çiftçi Türetken P.S., Tosun Ş.Y., "LARVA BESLENMESİNDE KULLANILAN MİKROKURTLARIN (Panagrellus redivivus) BESİN KOMPOZİSYONLARININ ARAŞTIRILMASI", Turkish Journal of Aquatic Sciences, cilt.30, ss.1-10, 2015 (Link)
Altuğ G., Aktan Turan Y., Oral M., Topaloğlu B., Dede A., Keskin Ç., İşinibilir Okyar M., Çardak M., Çiftçi P.S., "Biodiversity Of The Northern Aegean Sea And Southern Part Of The Sea Of Marmara, Turkey", Marine Biodiversity Records, vol.4, pp.1-17, 2011 (Link)
Çiftçi P.S., Altuğ G., Çardak M., "The Levels Of Indicator Bacteria Transported To The Black Sea By The Sakarya River (Karasu Region). ", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, vol.17, pp.56-66, 2011 (Link)
Güven K.C. , Yalçın A., Çiftçi P.S., "The Loss Of Las During The Storage In Water And Seawater", Acta Pharmaceutica Scienca, vol.50, no.1, pp.5-10, 2008
Aktan Turan Y., Dede A., Çiftçi P.S., "Mucilage Event Associated With Diatoms And Dinoflagellates In Sea Of Marmara, Turkey", An IOC Newsletter on toxic algae and algal blooms, The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, vol.36, pp.1-3, 2008
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., "Kültür Balıkçılığı Ve Turistik Faaliyetlerin Besin Tuzları Ve Bakteriyolojik Kirlilik Dağılımına Etkisi", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.24, ss.39-55, 2007
Öztürk B., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., "Oil Pollution In Surface Water Of Th Turkish Side Of The Aegean And Eastern Mediterranean Seas. Journal Of The Black Sea/Mediterranean Environment. ", Journal of Black Sea / Mediterranean Environment, vol.13, pp.207-214, 2007
Aktan Turan Y., Çardak M., Çiftçi P.S., "Kafes Balıkçılığının Fitoplankton Üzerine Etkileri: Muğla Bölgesinde Yapılan Ön Çalışma", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.24, ss.1-11, 2007
Güven K.C. , Ünlü S., Cumalı S. , Nesimigil F., Çiftçi P.S., "Oil Pollution Of The Black Sea, Turkish Straits System (Istanbul Strait, Boshphorus, Sea Of Marmara, Çanakkale Strait, Dardanelles) And Golden Horn In 1997–2003", Journal of Black Sea / Mediterranean Environment, vol.11, pp.243-270, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., "Bacterial biodiversity in the Sea of Marmara", 1 st International Symposium on Biodiversity Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.573-573
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., "Occurrence of Staphylococcus spp. in the Surface Sediment and Sea Water of the Güllük Bay, the Aegean Sea, Turkey", International Congress on Engineering and Life Science , KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.201-201
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., "Investigation of Members of the Family Micrococcaceae in the Water Column of Güllük Bay, Aegean Sea, Turkey", International Congress on Engineering and Life Science , KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, ss.200-200
Altuğ G., Çardak M. , Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., "Deniz Ekosisteminde Bakteriyel Roller; Türkiye Denizleri Bakterileri Örneği", 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.17-17
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., Kalkan S., "Gökçeada Çevresi (Kuzey Ege Denizi) Sediment Örneklerinde Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Düzeylerinin ve Çeşitliliğinin Araştırılması", 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.20-20
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., "Gökçeada Çevresinde (Kuzey Ege Denizi) Kültür Edilebilir Bakteri Düzeyi ve Çeşitliliğinin Araştırılması", Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.93-94
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., Gürün S., Kalkan S., Topaloğlu B., "Marmara ve Ege Denizi Sünger Örneklerinde Bakteri Çeşitliliği ve Antibakteriyel Kapasite", Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Ekim 2016, ss.21-32
Altuğ G., Gürün S., Kalkan S., Çiftçi Türetken P.S., "Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Petrol Hidrokarbonlarını Parçalama Yeteneklerinin Araştırılması", Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Ekim 2016, ss.52-66
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., "Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Çeşitliliği", Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Ekim 2016, ss.41-51
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., "ENZYME EXPRESSION PROFILES OF HETEROTROPHIC BACTERIA & NUTRIENT LEVELS IN SEA WATER, GÖKÇEADA ISLAND, AEGEAN SEA, TURKEY", 41th CIESM Congress, Kiel, ALMANYA, 12-16 Eylül 2016, vol.41, pp.267-267 (Link)
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S., Vural B., "Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Tarihi Yapılarda Biyolojik İyileştirme Amaçlı Kullanımının Araştırılması", Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.85-86
Altuğ G., Saraç A., Ergüner B., Yücetürk B., Yüksel B., Sağıroğlu M.S., et al., "Karadeniz’in Oksik, Suboksik Ve Anoksik Zonlarının Metagenomik Örneklerinin Mikrobiyal Çeşitliliği Sinop, Türkiye.", Türkiye Deniz Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.98-99
Çiftçi Türetken P.S., Altuğ G., "Investigation Of Metabolically Active Bacteria Levels Around Gökçeada Island (The Northern Part Of Aegean Sea), Turkey", 6th Congress of European Microbiologists , Maastricht, HOLLANDA, 7-11 Haziran 2015, pp.1-1
Altuğ G., Gürün S., Kalkan S., Çiftçi Türetken P.S., "Marmara Denizi'nde Bakteriyolojik Kirlilik ve Yansımaları", II. Marmara Denizi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2015, ss.62-67
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., Topaloğlu B., "Diversity Of Surface-Associated Bacteria And Antibacterial Activity Of The Marine Sponges Collected From Marine Areas Of Turkey ", 6th Congress of European Microbiologists , Maastricht, HOLLANDA, 7-11 Haziran 2015, pp.2-2
Altuğ G., Çiftçi Türetken P.S., Kalkan S., Çardak M., Balkis N., Aksu A., et al.,"Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bazı Bakterilerin Ekolojik, Klinik ve Endüstriyel Amaçlarla Kullanımının Araştırılması", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, cilt. , ss.132-132
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Koşal Şahin S., "Tunceli İli Dereleri (Koyun, Yeşilyazı, Değirmendere, Mercan, Millipark) Yüzey Sularında Biyo-İndikatör Bakteri Düzeyleri", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.28-31
Altuğ G., Saraç A., Ergüner B., Yücetürk B., Yüksel B., Sağıroğlu M.S., Albayrak G., Yörük E., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., Brennan M.L., "Black Sea Microbiology And Results From Nautilus Sampling: Then Microbial Diversity Of Metagenomic Samples Of Sediments At Oxic, Anoxic And Suboxic Zones", A Symposium on the E/V Nautilus and STS Bodrum Expeditions to Turkey, 2009-2013, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-20 Ekim 2014, pp.6-7
Tosun D.D., Yardimci R.E., Çiftçi P.S., "A Preliminary Survey On The Bacterial Flora Of Microworms And Bananaworms Fed To Aquarium Fish", I. International Fisheries Symposium,, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-4 Mart 2013, pp.96-96
Çiftçi P.S., Kalkan S., Çardak M., Gürün S., Altuğ G., "Güllük Körfezi'Nde Besin Tuzu Ve Değişken Çevresel Parametreler", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, MUĞLA, TÜRKİYE, 10 Mayıs 2013, ss.16-19
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., Hulyar O., "Güllük Körfezi'Nde Sediment Ve Su Kolonunda Heterotrofik Bakteri Bolluğu Ve Toplam Organik Karbon Düzeyi", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, MUĞLA, TÜRKİYE, 10 Mayıs 2013, ss.22-24
Gürün S., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Kalkan S., Hulyar O., "Güllük Körfezi'Nde (Ege Denizi) Bakteriyolojik Kirlilik Ve Metabolik Aktif Bakteri Düzeyinin Araştırılması", Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler , ERZURUM, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.287-288
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., "Güllük Körfezi'Nde Bakteriyolojik Çeşitlilik", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, MUĞLA, TÜRKİYE, 10 Mayıs 2013, ss.3-6
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., "Güllük Körfezi'Nden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotiklere Drençlilik Frekansları", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, MUĞLA, TÜRKİYE, 10 Mayıs 2013, ss.7-9
Balkis N., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., "Güllük Körfezi Yüzey Sedimetlerinde Metal Birikimi", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, MUĞLA, TÜRKİYE, 10 Mayıs 2013, ss.25-29
Çardak M., Altuğ G., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., "Güllük Körfezin'Nden İzole Edilen Bakterilerde Ağır Metal Dirençlilik Frekansı", Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, MUĞLA, TÜRKİYE, 10 Mayıs 2013, ss.30-32
Çiftçi P.S., Altuğ G., Çardak M., Güneş K., "Sapanca Gölü'Nden İzole Edilen Bakterilerin Petrol Hidrokarbonlarını Parçalama Yetenekleri", Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler , ERZURUM, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.275-276
Kalkan S., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Hulyar O., "Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında İndikatör Bakteri Ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyi", Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler , ERZURUM, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.283-284
Altuğ G., Çiftçi P.S., Topaloğlu B., Kalkan S., Gürün S., "Marmara Denizi'Nden Toplanan Süngerlerin Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması", Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler , ERZURUM, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.429-430
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., Hulyar O., "Güllük Körfezi'Nde (Ege Denizi) Sediment Ve Deniz Suyunda Heterotrofik Aerobik Bakteri Ve Toplam Organik Karbon Düzeyi", Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler , ERZURUM, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.273-274
Çiftçi P.S., Altuğ G., "Seasonal Variations Of The Levels Of Total And Culturable Heterotrophic Bacteria Around Gokceada Island (The Northern Aegean Sea), Turkey", 40th CIESM Congress, Marsilya, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, pp.865-865
Altuğ G., Çiftçi P.S., Topaloğlu B., Gürün S., Kalkan S., "Gökçeada (Ege Denizi)Ve Marmara Denizi Süngerlerinin Metanolik Ekstraktlarının Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin Karşılaştırılması", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Eylül 2013, ss.52-52
Çiftçi P.S., Çardak M., Altuğ G., Güneş K., "Sapanca Gölü'Nde Kültür Edilebilir Bakteri Çeşitliliği", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Eylül 2013, ss.54-54
Çardak M., Altuğ G., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., "Güllük Körfezi'Nde Sediment Ve Deniz Suyundan İzole Edilen Bakterilerin Ağır Metal Dirençlilik Frekansları", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Eylül 2013, ss.53-53
Kalkan S., Gürün S., Çiftçi P.S., Altuğ G., "İstanbul'Da Tüketime Sunulan Ambalajlı Suların Bakteriyolojik Açıdan Değerlendirilmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Eylül 2013, ss.58-58
Gürün S., Altuğ G., Çiftçi P.S., Kalkan S., Hulyar O., "Marmara Denizi İstanbul İli Kıyısal Alanında Patajen Bakteri Varlığı Ve Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyleri", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Eylül 2013, ss.59-59
Tosun D.D., Çiftçi P.S., Tosun Ş.Y., "Akvaryum Balıklarının Larva Beslenmesinde Kullanılan Mikrokurtların Protein Açısından Zenginleştirilmesi Üzerine Bir Çalışma", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Eylül 2013, ss.344-344
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., "The Comparison Of The Level Of Metabolically Active Bacteria In The Northern Aegean Sea And The Sea Of Marmara, Turkey.", 40th CIESM Congress, Marsilya, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, pp.402-402
Çardak M., Altuğ G., Çiftçi P.S., "Comparison Of Bacterial Diversity In Eastern Mediterranean, Northern Aegean Sea And The Sea Of Marmara, Turkey. ", 40th CIESM Congress, Marsilya, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, pp.407-407
Tosun D.D., Çiftçi P.S., "Nutritional Quality Of Panagrellus Redivivus Used For The First Feeding Of Fish Larvae", European Aquaculture Society AQUA 2012, Prag, CEK CUM., 1-4 Eylül 2012, pp.1102-1102
Altuğ G., Çiftçi P.S., Gürün S., Kalkan S., Topaloğlu B., "Screening Of Potential Anti-Bacterial Activity Of Marine Sponge Extracts From Gökçeada Island, Aegean Sea, Turkey", FIRST NATIONAL WORKSHOP ON MARINE BIOTECHNOLOGY AND GENOMICS, TÜRKİYE, 24-25 Mayıs 2012, pp.39-53
Tosun D.D., Çiftçi P.S., "Comparison Of Suspension Time For Panagrellus Redivivus And Radopholus Similis As Larval Feed For Aquarium Fish", International conference of Agricultural Engineering CIGR – AgEng2012, Valencia, ISPANYA, 1-4 Temmuz 2012, pp.2050-2050
Kalkan S., Altuğ G., Çardak M., Gürün S., Çiftçi P.S., "Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında Biyo-İndikatör Bakterilerin Çevresel Parametrelerle İlişkilerinin Araştırılması", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 1-4 Kasım 2012, ss.135-135
Çiftçi P.S., Altuğ G., "Gökçeada Çevresinde (Kuzey Ege Denizi) Kültür Edilebilir Bakteri Düzeyinin Araştırılması", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 1-4 Kasım 2012, ss.132-132
Gürün S., Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Kalkan S., "Güllük Körfezi’Nin (Ege Denizi) Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Çeşitliliği, Kompozisyonu Ve Bolluğunun Araştırılması", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 1-4 Kasım 2012, ss.188-188
Altuğ G., Gürün S., Çardak M., Çiftçi P.S., Kalkan S., "Marmara Denizi’Ne Giriş-Çıkış Yapan Gemilerin Balast Sularında Patojen Bakteri Düzeyleri", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 1-4 Kasım 2012, ss.133-133
Altuğ G., Gürün S., Çardak M., Çiftçi P.S., "The Occurrence Of Pathogenic Bacteria In Some Ships’ Ballast Water Coming From Various Marine Regions To The Sea Of Marmara, Turkey", 2nd IMO-GloBallast and IMarEST Shipbuilders’ Forum on the Ballast Water Management Convention, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Ekim 2011, pp.11-11
Tonay M.A., Çiftçi P.S., Öztürk İ.D., "Traditional Fisheries In The İstanbul Strait", Effective Utilization of Ocean Resources and Future Maritime Industries, Tokyo, JAPONYA, 1-4 Kasım 2011, pp.7-7
Çiftçi P.S., Altuğ G., Çardak M., Gürün S., "Distribution Of Indicator Bacteria In Recreational Anda Fish Farming Areas Of Gulluk Bay, Turkey", Effective Utilization of Ocean Resources and Future Maritime Industries, Tokyo, JAPONYA, 1-4 Kasım 2011, pp.25-25
Çiftçi P.S., Gönülal O., Altuğ G., "Gökçeada Çevresi Yüzey Suyunda İndikatör Bakteri Düzeyleri.", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKİYE, 1-4 Ekim 2011, ss.237-237
Gürün S., Altuğ G., Çiftçi P.S., Hulyar O., "Marmara Denizi İstanbul İli Kıyısal Alanında Aerobik Bakteri Kompozisyonu Ve Bakteriyolojik Kirlilik", Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKİYE, 7-9 Eylül 2011
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., "Marmara Denizi Bakteriyolojisi", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Eylül 2010, ss.406-414
Altuğ G., Gürün S., Çiftçi P.S., Hulyar O., "Marmara Denizi, İstanbul İli Kıyısal Alanında Patojen Bakteriler Ve Bakteriyolojik Kirlilik", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Eylül 2010, ss.422-429
Altuğ G., Çardak M., Gürün S., Çiftçi P.S., "Biodiversity Of Culturable Aerobic Heterotrophic Bacteria In The Coastal Areas Of Syria, Lebanon And The Offshore Area In The Northern Aegean Sea", The International Conferance on “Biodiversity of the Aquatic Environment” Towards a Diverse and Sustainable World, Lattakia, SURİYE, 1-4 Aralık 2010, pp.35-35
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., "Marmara Denizi’Nde Musilaj Oluşumu Ve Bakteriyel Etkileşimler", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Eylül 2010, ss.456-463
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Saad A., İbrahim A., Fakhri M., "Distribution And Antibiotic Resistance Of Heterotrophic And Indicator Bacteria In The Coastal Areas Of Turkey, Syria And Lebanon And The Offshore Area In The Northern Aegean Sea", 39th CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Mediterranee) Congress,, Venedik, ITALYA, 1-4 Mayıs 2010, pp.333-333
Çiftçi P.S., Altuğ G., "A Study On The Degradation Ability Of The Bacteria Isolated From The Sea Of Marmara In Oil Hydrocarbons, Turkey", 39th CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Mediterranee) Congress, Venedik, ITALYA, 1-4 Mayıs 2010, pp.346-346
Balcioğlu E.B., Çardak M., Çiftçi P.S., Noureddin S., Saad A., Fakhri M., "Oil Contamination In The Eastern Mediterranean Sea In 2008", 39th CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Mediterranee) Congress, Venedik, ITALYA, 1-4 Mayıs 2010, pp.215-215
Çiftçi P.S., Altuğ G., "Marmara Denizi Yenikapı-Yeşilköy Kıyısal Alanında Besin Tuzu Ve Bakteri Dağılımı", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Eylül 2010, ss.415-421
Balcioğlu E.B., Çiftçi P.S., Çardak M., "Oil Pollution In The Surface Water Of The Aegean Sea In 2007 And 2008", 39th CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Mediterranee) Congress, Venedik, ITALYA, 1-4 Mayıs 2010, pp.216-216
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., "An Important Water Route Between Mediterranean And Black Seas And Bacterial Pollution (Canakkale And Istanbul Straits, Turkey)", 3rd WSEAS Int. Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate , ISPANYA, 1-3 Temmuz 2009, pp.466-471
Çiftçi P.S., Altuğ G., "Marmara Denizi Kıyısal Alanında Besin Tuzu Ve İndikatör Bakteri Dağılımı", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz 2009
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., "The Levels Of Indicator Bacteria And Antibiotic Resistance Strains Of The Western Black Sea Region, Turkey", Climate change in the black sea - hypothesis, observations, trends, scenarios and mitigation strategy for the ecosystem, BS-HOT , BULGARISTAN, 6-9 Eylül 2008
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., "Çanakkale Ve İstanbul Boğazında Bioindikatör Bakterilerin Dağılımı", 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., "Frequency Of Heavy Metals And Beta-Lactam Antibiotic Resistance Of Enterobacteriaceae Members Isolated From Different Aquatic Environments", 38. CIESM, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Nisan 2007, pp.341-341
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., "Petrol Hidrokarbonlarının Ölüdeniz Lagünü Ve Marmara Denizi’Nden İzole Edilen Bazı Bakteriler Üzerinde Minimum İnhibisyon Konsantrasyonları (Mic)", Ulusal Su Günleri 2007, ANTALYA, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2007, ss.761-766
Çiftçi P.S., Altuğ G., "Haliç Yüzey Sularında Toplam Koliform, Fekal Koliform Ve Enterecoccus Faecalis Düzeyleri", III. Ulusal Öğrenci Sempozyumu , MUĞLA, TÜRKİYE, 1-4 Nisan 2007, ss.31-31
Çardak M., Altuğ G., Çiftçi P.S., Gürün S., "Pah Degradation Effects Of Some Bacteria Isolated From The Istanbul Strait And Soil Of Batman Oil Refinery", 38.CIESM , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Nisan 2007, pp.356-356
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi P.S., Gürün S., "Farklı Materyallerde Oluşan Bakteriyel Biyofilm Tabakasından İzole Edilen Aerobik Heterotrofik Bakteri Düzeyleri", Ulusal Su Günleri 2007, ANTALYA, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2007, ss.561-566
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Zeki S., Çiftçi Türetken P.S., "MARINE MICROORGANISMS AND OIL SPILL", Oil Spill Along the Turkish Straits Sea Area Accidents, Environmental Pollution, Socio-Economic Impacts and Protection, Ünlü S., Alpar B., Öztürk B., Ed., Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, ss.219-228, 2018
Çiftçi Türetken P.S., Çardak M., Zeki S., "BACTERIOLOGICAL STUDIES OF THE SEA OF MARMARA", THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES,CONSERVATION AND GOVERNANCE, Emin ÖZSOY, M. Namık ÇAĞATAY, Neslihan BALKIS, Nuray BALKIS, Bayram ÖZTÜRK, Ed., Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (Turkish Marine Research Foundation), Istanbul, ss.307-325, 2016
Altuğ G., Çardak M., Çiftçi Türetken P.S., Gürün S., Kalkan S., "DERDİMİZ, DEĞERİMİZ, DENİZİMİZ: MARMARA", T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, İSTANBUL, 2013
DİĞER YAYINLAR
Çiftçi Türetken P.S., "GÖKÇEADA ÇEVRESİNDE (KUZEY EGE DENİZİ) KÜLTÜR EDİLEBİLİR BAKTERİ DÜZEYİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", Diger, ss.166, 2014 (Özet) (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi