İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"TÜRKİYE DENİZLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAZI BAKTERİLERİN TARİHİ YAPI YÜZEYLERİNDE BİYOLOJİK İYİLEŞTİRME AMAÇLI KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI ", BAP Güdümlü, FBG-2018-28588, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Marmara Denizi İstanbul İli Kıyılarında Bakteriyolojik Kirliliğin İzlenmesi", BAP Diğer, BYP-2016-22244, Araştırmacı, 2017
"ENZYME EXPRESSION PROFILES OF HETEROTROPHIC BACTERIA NUTRIENT LEVELS IN SEA WATER GÖKÇEADA ISLAND AEGEAN SEA TURKEY", BAP Diğer, BEK-2016-22082, Yönetici, 2016
"INVESTIGATION OF METABOLICALLY ACTIVE BACTERIA LEVELS AROUND GÖKÇEADA ISLAND (THE NORTHERN PART OF AEGEAN SEA), TURKEY", BAP Diğer, 52446, Yönetici, 2015
"TÜRKİYE DENİZLERİNDEN (DENİZ SUYU, SEDİMENT, BİYOTA) İZOLE EDİLEN BAZI BAKTERİLERİN EKOLOJİK, KLİNİK VE ENDÜSTRİYEL AMAÇLARLA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI ", TÜBITAK Projesi, 114Y690, Araştırmacı, 2018
"GÖKÇEADA ÇEVRESİ (KUZEY EGE DENİZİ) SEDİMENT ÖRNEKLERİNDE KÜLTÜR EDİLEBİLİR HETEROTROFİK BAKTERİ DÜZEYLERİNİN VE ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, 50725, Yönetici, 2016
"Balık Larvalarının beslenmesinde panagrellus redivivus (mikrokurt) ve Radopholus similis (muz kurdu) kullanımı", BAP Arastırma Projesi, 20359, Araştırmacı, 2016
"Gökçeada (Ege Denizi) Deniz Süngerleri Ekstraktlarının Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 112Y236, Proje Ekibinde Üye, 2013
"Marmara Denizi, İstanbul İli Kıyısal Alanında Patojen Bakteriler ve Bakteriyolojik Kirlilik", BAP Diğer, 24579, Araştırmacı, 2013
"Gökçeada Çevresinde (Kuzey Ege Denizi) Kültür Edilebilir Bakteri Düzeyi ve Çeşitliliğinin Araştırılması", BAP Doktora, 17653, Yönetici, 2014
"Türkiye Denizleri Yüzey Sedimentlerinde Kültür Edilebilir Bakteri Çeşitliliği", BAP Diğer, 20928, Araştırmacı, 2012
"The Occurrence of Pathogenic Bacteria in Some Ships’ Ballast Water Coming from Various Marine Regions to the Sea of Marmara", BAP Diğer, 19387, Diğer, 2011
"Güllük Körfezi Ekosisteminin Bakteriyolojik Analizlerle Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 110Y243, Diğer, 2013
"Farklı Akuatik Alanlardan İzole Edilen Bakterilerde Antibiyotik Dirençliliğinin Karşılaştırılması", BAP Diğer, 5072, Araştırmacı, 2010
"Marmara Denizine Giriş Çıkış Yapan Gemilerin Balast Sularında Patojen Bakteri Düzeyleri İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri", BAP Arastırma Projesi, 3137, Araştırmacı, 2010
"Sapanca Gölünden Sürdürülebilir Yararlanma Koşullarının Belirlenmesi Ve Göle Ulaşan Kirleticilerin Yapısına Özgü Arıtma Teknolojilerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 107G261, , 2010
"Marmara Denizinden İzole Edilen Bakterilerin Polisiklik Aromatik Hidrokarbonları (PAH) Parçalama Yeteneklerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, T32/15122006, Yönetici, 2008
"Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’ndan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinin Ağır Metal, Antibiyotik Dirençliliği ve PAH Parçalama Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 588/1408, Araştırmacı, 2009
"Kuzey Ege ve Güney Marmara Denizi Biyolojik Çeşitliliğinin Fiziksel Kimyasal ve Biyolojik Verilerle Değerlendirilmesi,", TÜBITAK Projesi, 105Y039, , 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi