İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Biyolojik Oşinografi
Deniz Biyolojisi
Mikrobiyal Çeşitlilik
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Su Kirliliği ve Kontrolü
Oşinografi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Marine & Freshwater Biology
Biotechnology & Applied Microbiology
Ecology
Water Resources
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi