İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Keçilerde Rasyona Omega-3 Yağ Asidi Katkısının Gebelik Döneminde Viseral Adipoz Doku small RNA kütüphanesi ve miRNA İfadelenme Profiline Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 50686, Yönetici, Devam Ediyor
"Köpeklerde Kalça Displazisi ile İlişkili Polimorfizmlerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 45563, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sakız, İvesi ve Kıvırcık ırkı koyunlarda KAP1.1, KAP1.3 ve K33 gen polimorfizmlerinin belirlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 34183, Araştırmacı, 2014
"Ankara, Kıl ve Kilis Irkı Keçilerde Leptin Geni 2. Ekzon ve 2. İntronda Bulunan Polimorfizimlerin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 32507, Danışman, 2014
"Türkiyede Bulunan Kilis, Tiftik ve Kıl Irkı Keçilerin GH, PRL ve PROP1 Genlerindeki Mutasyonların İncelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 28122, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Güney Anadolu Kırmızısı ve Doğu Anadolu Kırmızısı sığırlarda BTN1A1, TG ve FABP3 geni polimorfizmlerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 14952, Araştırmacı, 2013
"Meme Tümörlü Köpeklerde Prolaktin ve Steroid Hormonların Düzeyleri ile BRCA1, BRCA2 Genlerindeki Polimorfizmlerin Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 8802, Araştırmacı, 2013
"Güney Anadolu Kırmızısı ve Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarda BTN1A1, TG ve FABP3 Geni Polimorfizimlerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, N-14952, Araştırmacı, 2012
"Van-Yoncatepe Bölgesindeki Arkeolojik Kazılarda Ortaya Çıkarılan Keçi Kemiklerinden antik DNA elde edilmesi", BAP Arastırma Projesi, N-14441, Araştırmacı, 2013
"Güney Anadolu Kırmızısı ve Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarda Yağ Asidi Sentaz (FASN) Geni Polimorfizimlerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, N-14906, Yönetici, 2012
"Doğu Anadolu Kırmızısı ve Güney Anadolu Kırmızısı Sığırlarda ABCG2, PPARGC1A ve OLR-1 Genlerindeki Polimorfizimlerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 6627, Araştırmacı, 2012
"Terrier Irkı Köpeğin Meme ve Tümörlü Meme Dokusunda Ekspresse Olan Genlerin EST (Expressed Sequence Taps) Kütüphanesinin Oluşturulması ve Karşılaştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2010.01.07.KAP01, Araştırmacı, 2012
"Güney Anadolu Kırmızısı ve Doğu Anadolu Kırmızısı Irkı Sığırlarda Stearoil-Koenzim A Desaturaz Geni Varyantlarının Belirlenmesi", BAP Doktora, N-6627, Danışman, 2012
"Bazı Yerli Irk Koyunlarda Döl Verimini Etkiliyen BMP-IB, BMP-15 ve GDF-9 Genlerindeki Mutasyonların İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2432, Araştırmacı, 2010
"Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Melez Koyun Irklarında PrP Geninin Analizi ve Scrapie Hastalığına Dayanıklılığı Sağlayan ARR/ARR allellerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 27.01.07.01, Araştırmacı, 2010
"Türkiye Yerli Koyun Irkı Kıvırcık İçin Meme Dokusunda cDNA Kütüphanesinin Hazırlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 27.01.07.02, Araştırmacı, 2010
"Türkiye'deki Yerli Keçi Irklarında Scrapie Hastalığıyla Bağlantılı PrP Geninin Analizi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 27.01.07.04, Araştırmacı, 2009
"Doğu Anadolu Kırmızısı ve Güney Anadolu Kırmızısı Irkı Sığırlarda Beta-laktoglobulin ve Alfa- laktalbumin Polimorfizimlerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 346, Araştırmacı, 2009
"Türkiyedeki Bazı Yerli Keçi Irklarının Mitokondrial DNA'larının D-Loop HVR1 bölgelerinin Dizin Analizi ile Kökenlerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1433, Yönetici, 2009
"DNA Parmak İzi Yöntemi ile Sakız, İmroz, Kıvırcık ve Ivesi Koyun Irkları Arasındaki Genetik Yakınlık Derecesinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 322, Araştırmacı, 2007
"Doğu Anadolu Kırmızısı, Güney Anadolu Kırmızısı ve Boz Irk Sığırlarda Leptin Geni Allel Dağılımının PCR-RFLP Metoduyla Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 321, Yönetici, 2007
"Doğu Anadolu Kırmızısı ve Güney Anadolu Kırmızısı İneklerde Büyüme Hormonu (GH) Geni Allel Dağılımı ile Süt Kompozisyonu ve Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 456, Araştırmacı, 2007
"Zorlamalı Tüy Değiştirme uygylanan Yumurta Tavuklarında, Vitamin E'nin Bağışıklık Mekanizması İle Yumurta Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 1656, Araştırmacı, 2002
"Lektin Verilen Normal Ve Tümörlü Farelerde Serum, Karaciğer, Böbrek AST,ALT,GGT,ALP,CK Aktiviteleri", BAP Doktora, T-399, Yönetici, 1998
"İstanbul Boğazındaki Balıkların Organlarında AST, ALT, GGT Aktiviteleri , Total Protein, Glukoz Konsantrasyonları ile Midyelerde Pb, Cd ve As Düzeylerinin Saptanması", BAP Arastırma Projesi, 701, Araştırmacı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi