İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 1998 - 2012
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 1995 - 1998
VERDİĞİ DERSLER
Hayvanlarda Genom Bilgisi, Lisans, 2014-2015
Egzotik hayvanların Biyokimyası, Lisans, 2014-2015
Evcil hayvanlarda karbonhidrat, Lipid ve Protein Metabolizması, Doktora, 2014-2015
Biyokimya II, Lisans, 2014-2015
Hayvanlarda Genom Bilgisi, Doktora, 2014-2015
Moleküler genetik Labrotuvarının Temelleri, Doktora, 2014-2015
biyokimya II, Lisans, 2013-2014
Hayvanlarda Genom Bilgisi, Doktora, 2013-2014
Biyoteknoloji, Lisans, 2013-2014
Biyokimya I, Lisans, 2013-2014
Evcil Hayvanlarda Reproduksiyon Biyokimyası ve Hormonlar, Doktora, 2013-2014
Moleküler genetil laboratuvarının temelleri, Doktora, 2013-2014
Kimya, Lisans, 2013-2014
Hayvanlarda Genom Bilgisi, Doktora, 2013-2014
Biyokimya Cihazlarının Kullanımı, Lisans, 2013-2014
Biyoteknoloji, Lisans, 2013-2014
Biyokimya I, Lisans, 2013-2014
Biyokimya II, Lisans, 2012-2013
Moleküler Genetil Laoratuvarının Temelleri, Doktora, 2012-2013
Biyoteknoloji, Lisans, 2012-2013
Hayvanlarda Genom Bilgisi, Doktora, 2012-2013
Hayvanlarda Moleküler Genetiğe Giriş, Yüksek Lisans, 2012-2013
Biyoteknoloji, Lisans, 2012-2013
Kimya, Lisans, 2012-2013
Bİyokimya I, Lisans, 2012-2013
Biyoteknoloji, Lisans, 2011-2012
Moleküler Genetik Laboratuarının Temelleri, Doktora, 2011-2012
Biyokimya II, Lisans, 2011-2012
Kimya, Lisans, 2011-2012
Biyoteknoloji, Lisans, 2011-2012
BiyokimyaI, Lisans, 2011-2012
Hayvanlarda Genom Bilgisi, Doktora, 2010-2011
Biyokimya II, Lisans, 2010-2011
Kimya, Lisans, 2010-2011
Moleküler Genetik Laboratuvarının Temelleri, Doktora, 2010-2011
Biyokimya I, Lisans, 2010-2011
Biyokimya II, Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, İ.Paya, "Güney Anadolu Kırmızısı ve Doğu Anadolu Kırmızısı Irkı Sığırlarda Stearoil-Koenzim A Desaturaz Geni Varyantlarının Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Doktora, M.Eken, "Güney Anadolu Kırmızısı ve Doğu Anadolu Kırmızısı Irkı Sığırlarda Büyüme Hormonu Salgılatıcısı Hormonu ve Reseptör Genlerinin Polimorfizimlerinin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, I.Akış, "Doğu Anadolu Kırmızısı, Güney Anadolu Kırmızısı ve Boz Irk Sığırlarda Büyüme Hormonu Reseptör Geni Polimorfizimlerinin belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Bakırcıoğlu, "Ankara, Kıl ve Kilis Irkı Keçilerde Leptin Geni 2. ekson ve 2. İntronda Bulunan Polimorfizimlarin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jurisi, Seçuk Universitesi veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Haziran, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2012
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik Sınavı Jürisi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi