İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2009 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2004 - 2009
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2001 - 2004
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Fakülte Kurulu Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 17.02.2014 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 17.01.2014 - Devam Ediyor
Birim Yayın Komitesi Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 26.04.2012 - Devam Ediyor
FARABİ Komisyonu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 13.07.2011 - Devam Ediyor
Taşınır Sayım Kurulu Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 20.04.2011 - 20.04.2012
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 12.02.2011 - 12.02.2013
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 03.02.2011 - 03.02.2014
Hurdaya Çıkarılacak Taşınırların Değerlendirilmesinde Komisyon Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 01.02.2011 - 20.04.2012
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 18.01.2011 - 17.01.2014
Fakülte Kurulu Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 11.01.2011 - 30.01.2014
Döner Sermaye İhale Komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 06.01.2011 - 10.05.2012
Birim Yayın Komitesi Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 23.12.2010 - 06.06.2012
Döner Sermaye İhale Komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 29.01.2010 - 06.01.2011
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, , 18.03.2009 - 20.02.2012
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİ, 12.12.2005 - 11.12.2008
İleri Analizle Laboratuvarı Danışma Kurulu Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 28.06.2005 - 29.04.2013
VERDİĞİ DERSLER
Seminer, Doktora, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2012-2013
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol, Lisans, 2012-2013
Avrupa Birliği İlişkileri ve Su Ürünlerinin Gıda Mevzuatındaki Yeri, Doktora, 2012-2013
Su Ürünlerinde Modern Analiz Teknikleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2011-2012
Su Ürünlerinde Organik ve İnorganik Kontaminantların Önemi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Su Ürünlerinde Gıda Güvenlik Sistemleri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol, Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Ş.Tosun, "Dumanlanmış Balıklara İnokule Edilmiş Listeria monocytogenes' in Farklı Uygulamalarla İnhibasyonunun İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Doktora, Ş.Ulusoy, "İstavrit ve Midyelerde Gıda Güvenliği Açısından Bazı Pestisitlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Selçuk, "Karideslerdeki Enzimatik Kararmayı Önlemede 4-Hexylresorcinol Uygulamasının İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, T.Keskin, "İthal Edilen Balık Türlerinde Ağır Metal Düzeyinin İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Orhan, "Kültürü Yapılan Balık Atıklarından Jelatin Üretimi ve Kalitesinin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora Hüri Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2013
Doçentlik, Jüri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi